SELECT NABÍDKA
TV COM

Kalendář

<srpen 2018>
poútstčtsone
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Inkostar

Informace o akcích a zajímavosti z házené do vašeho emailu. Přihlaste se k odběru novinek.
Email
8.6.2011 otevřeno: 1687 x

Vybrané kapitoly z jednání Exekutivy ČSH

V článku si můžete přečíst zajímavé informace z dvacátého jednání Exekutivy v letošním soutěžním ročníku, které se v květnu konalo v Praze.

 Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 20

Praha, květen 2011

 

Přítomni: p.Chvalný, p.Černý, p.Kolář, p.Svoboda, p.Jakub, p.Tůma (od 12,00 hod), p.Konečný, p.Bártek

Nepřítomni: p.Radosta

Hosté: pí.Železňáková, p.Jaroň

Trvání

zahájení jednání: 8:00

ukončení jednání: 14:00

 

Projednávaná problematika

 

Hodnocení a plán reprezentačních akcí

Exekutiva ČSH se seznámila s informacemi z jednání reprezentační komise.

Předseda reprezentační komise zhodnotil poslední reprezentační akce především ženské složky a to zejména turnaj žen v Chebu, kde po nadějných výsledcích a výkonech v prvních dvou utkáních přišla výrazná prohra s Ukrajinou. Realizační tým bere porážku jako vážné varování před nadcházející play-off kvalifikací na MS žen.

Kvalifikace juniorek na ME skončila neúspěchem. Družstvo nezvládlo klíčové utkání s Itálií a přišlo tak o důležitou konfrontaci na evropském šampionátu. Zklamáním je i herní projev družstva, chybí mu výrazná osobnost.

Družstvo dorostenek absolvovalo pouze přípravný kemp, protože nemuselo absolvovat kvalifikaci vzhledem k tomu, že ME se koná v České republice.

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci, že do plánu reprezentačních akcí mužů bude zahrnut na začátku listopadu mezinárodní turnaj v Srbsku.

Do doby zvolení nových trenérů reprezentačních družstev juniorů a dorostenců bude o nabídkách reprezentačních akcí jednáno bez definitivního potvrzení účasti.

 

Výběrové řízení na obsazení hlavních trenérů reprezentačních družstev juniorů a dorostenců

Exekutiva ČSH vzala na vědomí, že budou ukončeny smlouvy se stávajícími realizačními týmy reprezentačních družstev juniorů a dorostenců. V případě juniorů se tak stane k 30.6.2011, v případě dorostenců po skončení Open ME ve Švédsku. Reprezentační komise si vyžádala hodnotící zprávy obou trenérů za dvouleté funkční období.

Předseda reprezentační komise předložil návrh reprezentační komise na ustavení hlavního trenéra reprezentačních družstev mládeže chlapců, s tím že ten by byl mimo jiné pověřen výběrem trenérů reprezentačních družstev juniorů, dorostenců, popř. kadetů.

Exekutiva ČSH odmítla ustavení funkce hlavního trenéra mládeže (chlapecké složky), především z důvodu, že ustavení takové funkce je značným zásahem do stávající struktury kompetencí a odpovědnosti Exekutivy ČSH (volba hlavního trenéra je kompetencí a odpovědností Exekutivy ČSH), sekretariátu (tvorba a dodržování herní koncepce mládežnických reprezentačních družstev je kompetencí a odpovědností profesionálního svazového trenéra) a reprezentační komise.

Na základě tohoto rozhodnutí Exekutiva ČSH předpokládá, že na příštím jednání bude předložen návrh hlavních trenérů reprezentačních družstev juniorů a dorostenců k přímému oslovení. Ke kategorii kadetů se Exekutiva ČSH vyjádří, až po výstupech pracovní skupiny k úpravě systému talentované mládeže.

 

Materiálové vybavení reprezentačních družstev

Předsedové reprezentační a ekonomické komise si vzájemně objasnili princip objednávání sportovního materiálu na soutěžní ročníky 2010-2011 a 2011-2012.

Pro soutěžní ročník 2010-2011 platí, že družstva musí být vybavena na všechny akce tohoto ročníku (včetně šampionátů dorostenců a dorostenek v červenci 2011) ze smluvního objemu na daný soutěžní ročník. Stále platí usnesení Exekutivy ČSH, že ze zbývajícího objemu musí být důstojně prioritně vybaveno družstvo dorostenek na šampionát v České republice. Termín čerpání končí 30.6.2011.

Pro soutěžní ročník 2011-2012 platí bez ohledu na případné úpravy systému, že manažer reprezentačních družstev do 31.5.2011 předloží návrh čerpání smluvního objemu pro tento soutěžní ročník.

 

Rozhodčí

Exekutiva ČSH se seznámila se zásadními informacemi z jednání komise rozhodčích včetně společného jednání s předsedy oblastních komisí rozhodčích.

Komise rozhodčích s ohledem na stálé problémy při změnách obsazování rozhodčích (časté omluvy) uvažuje o možnosti zavedení sankcí za vícenásobné omluvy rozhodčího na utkání.

V diskusi s předsedy oblastních komisí rozhodčích se řešila strategie jakým způsobem docílit zvýšení počtu rozhodčích zejména v oblastních svazech (úbytek rozhodčích v oblastních svazech je velmi patrný). Z diskuse vyplynulo několik možností, které mohou vést ke zvýšení zájmu o výkon funkce rozhodčích, např. zvýšení odměny za řízení utkání v oblastních soutěžích (zvýšení maximální odměny uvedené v Ekonomické směrnici), popř. pozitivně motivovat kluby ke zvýšení počtu rozhodčích (a delegátů) v jejich klubech.

Komise provedla hodnocení licenčního semináře, jehož průběh považuje za zdařilý. Do budoucna bude vhodné seminář pro získání licence B pořádat jako dvoudenní. Dále komise hodnotila nominační seminář 1. a 2. výkonnostní skupiny (část fyzických testů) pro soutěžní ročník 2011-2012. Fyzické testy nesplnilo 10 rozhodčích. Pokračování nominačních seminářů 1. a 2. výkonnostní skupiny a nominační semináře pro 3. a 4. výkonnostní skupinu proběhnou v červnu. Na dobré úrovni a za účasti 25 uchazečů proběhla teoretická část školení rozhodčích licence C, které bylo poprvé pořádáno pro několik oblastí společně.

Na ME dorostenek v České republice byla nominována za ČSH dvojice Frieser-Frieser. Exekutiva ČSH vzala na vědomí, že v rámci tohoto šampionátu proběhne i kurz ženských rozhodčích pro získání licence EHF.

 

Legislativa

Exekutiva ČSH se seznámila s informací, že návrhy legislativních změn Přestupního a Soutěžního řádu ČSH a novela stanov ČSH jsou připraveny jako podkladový materiál pro jednání Rady ČSH. Exekutiva ČSH konstatovala, že návrhy předkládané Radě ČSH jsou v souladu s usneseními Exekutivy ČSH.

 

Metodika

Exekutiva ČSH se seznámila s informacemi předsedy trenérsko-metodické komise a aktuálním stavu příprav seminářů a školení trenérů.

Přípravy semináře trenérů EHF v Brně při ME dorostenek probíhají bez problémů. Aktuálně je 54 přihlášených z toho 14 z České republiky. Exekutiva ČSH považuje počet přihlášených z České republiky za velmi nízký vzhledem k významu této akce.

Na základě oznámení o přípravě školení trenérů licence B v Olomouci se přihlásilo 22 zájemců, což není dostatečný počet pro realizaci školení.

 

Mládež

Exekutiva ČSH se seznámila s informacemi činnosti komise mládeže.

Všechny projekty (Házenkářský desetiboj), resp. finálové části (Žákovská liga a Novinářský kalamář), které proběhnou v červnu, jsou po organizační stránce připravené.

Vzhledem k tomu, že výše prostředků uvedené v rozpočtu ČSH na rok 2011 pro financování projektu „Ukaž, co umíš“ neodpovídá představám autorů projektu, bude projekt pro 2011 pravděpodobně pozastaven a o jeho budoucnosti se bude jednat na podzim tohoto roku.

Aktuálně komise bude zpracovávat podklady pro závěrečné vyúčtování projektů za soutěžní ročník 2010-2011 (zejména zpracovávat podklady pro projekt školní ligy).

Komise mládeže může navrhnout na příštím jednání Exekutivy ČSH případné drobné úpravy projektu Top kluby, pokud to nenaruší celkový koncept projektu.


Soutěže

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informace z jednání soutěžní komise.

WHIL

Základní část byla uzavřena před reprezentační přestávkou. 1. Slavia Praha, 2. Michalovce, 3. Zlín. Národní play-off má za sebou 2 utkání a favorité Slavia a Michalovce vedou 2:0 stejně jako vyrovnanější duely Zlín-Veselí a Šala- Bánovce. Byla rozehrána rovněž nadstavba ČR 5-8.

ZUBR Extraliga

Po základní části jejím vítězem se stalo družstvo Zubří. Byla zahájena nadstavbová část. Po polovině nadstavby je v obou skupinách velmi těsný bodový rozdíl snad s výjimkou Hranic ve sk. 1-6 a Jičína ve sk. 7-12 tedy družstev na 6 resp. 7. místě. Většina vyrovnaných utkání, malé bodové rozdíly přinášejí i nervozitu, která bude s blížícím se koncem soutěže narůstat.

Ostatní soutěže

V tomto týdnu končí soutěže mužů, soutěže žen v týdnu následujícím, včetně dohrávaných utkání. Kontumována byla utkání G 104, M 110, R 119, X 100, odečteny body v utkání G 102 (Třeboň). Rozlosovány nadstavbové části MČR ml. dorostu:

Informace z jednání s předsedy STK oblastí:

Na jednání byli omluveni zástupci Jihočeského svazu házené a Severomoravského svazu házené. Bez omluvy se nezúčastnil zástupce Středočeského svazu házené. Na schůzce byl konzultován vývoj soutěží řízených ČSH a OSH v návaznosti na postupy a sestupy.

Bylo konstatováno, že se v souvislosti se změnou struktury od soutěžního ročníku 2011/2012 se neočekává nárůst počtu družstev v kategorii mladších dorostenců (1. liga mladších dorostenců bude o 12 účastnících a dvě 2. ligy – Čechy a Morava, rovněž každá o 12 účastnících).

Na jednání byla podána rovněž informace o novele Přestupního řádu házené a úpravám Soutěžního řádu házené a dále návrh termínových listin.

 

Speciální projekty ČOV

Exekutiva ČSH vzala na vědomí, že na speciální projekty obdržela od ČOV dotaci v celkové výši 140 tis. Kč. Užití této dotace spadá do kompetence reprezentační a trenérsko-metodické komise. Oba předsedové komisí předloží, jaké z přihlášených projektů ČSH budou realizovány a v jakém rozsahu. Koordinaci projektů bude provádět svazový trenér.

 

Termínový kalendář

Exekutiva ČSH vzala na vědomí, že termínový kalendář ČSH na soutěžní ročník 2011-2012 je v hrubé podobě sestavený s výjimkou:

  • termínů konání Českého poháru mužů

  • termínové kolizi akcí reprezentačního družstva žen se soutěží WHIL v případě nepostupu na MS

  • termínové kolizi akcí reprezentačního družstva juniorek se soutěží WHIL v případě nabídky turnaje v Polsku

  • plánu jednání Exekutivy ČSH a Rady ČSH

Na příštím jednání bude předložený termínový kalendář na soutěžní ročník 2011-2012 zkontrolován, upraven a odsouhlasen všemi předsedy komisí.

 

Informace z oblastních svazů házené

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informace z jednání orgánů oblastních svazů házené.

Severomoravský svaz házené

Školení trenérů licence C proběhne 3.6. a 24.6. 2011 v Kopřivnici.

Jihomoravský svaz házené

Bez připomínek a podnětů k činnosti odborných komisí ČSH.

Ostatní oblastní svazy házené zápisy z jednání svých orgánů nezaslaly.

 

Různé

  • Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci předsedy trenérsko-metodické komise, že pánové Šetlík a Hladík dokončili trenérské studium licence A a informaci o proběhnutém zaškolení statistiků pro seminář trenérů v Brně.

  • Exekutiva ČSH vzala na vědomí poslední aktuální informace o financování sportu ze strany státu, ČSTV a aktuálním vývoji kolem společnosti Sazka.

Exekutiva ČSH vzala na vědomí stav příprav Galavečera házené.