SELECT NABÍDKA
TV COM

Kalendář

<květen 2018>
poútstčtsone
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Inkostar

Informace o akcích a zajímavosti z házené do vašeho emailu. Přihlaste se k odběru novinek.
Email
3.3.2011 otevřeno: 1516 x

Vybrané kapitoly z jednání Exekutivy ČSH

V článku si můžete přečíst zajímavé informace ze sedmnáctého jednání Exekutivy v letošním soutěžním ročníku, které se v únoru konalo v Praze.

 

Vybrané kapitoly z jednání Exekutivy č.17

Praha, únor 2011

 

Přítomni: p.Chvalný, p.Černý, p.Tůma, p.Kolář, p.Svoboda, p.Konečný, p.Radosta, p.Bártek, p.Jakub

Hosté: p.Jaroň

 

Zahájení jednání: 9:30

Ukončení jednání: 15:00

 

Projednávaná problematika

 

Pracovní skupina pro revizi systému talentované mládeže

Exekutiva ČSH se seznámila s nominacemi odborných komisí do pracovní skupiny pro revizi a úpravy systému talentované mládeže v Českém svazu házené.

Reprezentační komise navrhuje pp. Tkadlece a Červenku. Trenérsko-metodická komise navrhuje pp. Tůmu a Krejčíře. Komise mládeže navrhuje p. Černého a pí. Šmrhovou. Exekutiva nemá námitek proti složení pracovní skupiny. Výsledky její činnosti očekává do konce května 2011.

 

Akce reprezentačních družstev

Exekutiva ČSH se seznámila s informacemi o uskutečněných a plánovaných akcích reprezentačních družstev na území České republiky.

Reprezentace muži

Aktuálně probíhají přípravy kvalifikačního utkání s Norskem 9.3.2011 ve Zlíně. Rezervní družstvo mužů se zúčastní turnaje v Paříži ve dnech 12.-13.3.2011 za účasti CZE, Alžír, Tunis, US Ivry.

Reprezentace junioři

Kvalifikační turnaj v Novém Veselí proběhl na velmi dobré organizační úrovni. Bohužel však až na spoluorganizátora TJ Sokol Nové Veselí se nepodařilo nalézt další zdroje a juniorský celek na šampionát nepostoupil.

Reprezentace dorostenci

Tradiční turnaj Industrial Cup se uskuteční ve dnech 12.-13.3.2011 za účasti CZE, BEL, NOR a SVK.

Reprezentace ženy

Reprezentační a ekonomická komise aktuálně projednává možnost účasti rezervního týmu žen na první části akce v Chebu (nikoliv přímo na turnaji O štít města Chebu). Účelem je otestovat další hráčky pro zařazení do reprezentačního družstva.

Reprezentace juniorky

Mezinárodní turnaj v Olomouci proběhne ve dnech 25.-27.3.2011 za účasti CZE, AUT, POL a ROM. Pořadatelem turnaje bude jiný subjekt, který se však na jeho organizaci v minulosti již podílel. Termínová kolize se soutěží WHIL byla na základě informací realizačního týmu projednána s trenéry klubů.

Reprezentace dorostenky

Družstvo absolvovalo úspěšně turnaj ve Švýcarsku (2. místo). Realizační tým upozornil na nedostatečné materiální vybavení pro účast na ME.

 

Návrhy anket na vyhlášení nejlepších házenkářů 2010

Exekutiva ČSH se seznámila s návrhy Reprezentační komise na nominace hráčů a hráček ve vybraných kategoriích. Členové Exekutivy ČSH pak o jednotlivých návrzích diskutovali a na základě jejich připomínek byly některé nominace upraveny. Rovněž byla navržena změna počtu nominovaných na nejlepší hráče a hráčky nejvyšších ligových soutěží. Finálně byly po diskusi navrženy uvedené nominace:

Nominace házenkář roku:

Filip Jan, Galia Martin, Jícha Filip, Juříček David, Kubeš Daniel, Mráz Alois, Nocar Karel, Sklenák Tomáš, Stehlík Jan, Štochl Petr.

Nominace házenkářka roku:

Černá Klára, Keclíková Kateřina, Luzumová Iveta, Martinková Hana, Raníková Barbora, Salčáková Kristýna, Satrapová Lucie, Šterbová Helena, Vítková Petra, Zámorská Iva.

Nominace talent roku (chlapci):

Adamík Artur, Hrstka Jakub, Kastner Jakub.

Nominace talent roku (dívky):

Borovská Michaela, Jedličková Monika, Richvalská Karolína.

Nominace Nejlepší hráč ZUBR Extraligy:

Petrovský Vojtěch, Mrkva Tomáš, Motl Jiří, Hrstka Jakub, Bečvář Roman, Bechný Tomáš, Stržínek Martin.

Nominace Nejlepší hráčka WHIL (české kluby):

Černá Klára, Kutlvašrová Hana, Luzumová Iveta, Martinková Hana, Satrapová Lucie, Štěrbová Helena, Vítková Petra.

Exekutiva schvaluje nominace nejlepších házenkářů a házenkářek roku 2010 dle upraveného návrhu.

 

Soutěže

Exekutiva ČSH se seznámila se stručnými informacemi ze soutěží řízených Soutěžní komisí ČSH.

V soutěži WHIL byla z důvodu chřipkové epidemie odložená utkání 17. kola Most-Poruba a Veselí-Slavie. ZUBR Extraliga pokračuje po zimní přestávce 16. kolem. Žádné problémy nebyly avizovány.

Republikové soutěže zahajují jarní část až 12.-13.2.2011.

 

Úpravy Zásad školení trenérů licence B a Zásady školení trenérů licence C

Exekutiva ČSH se seznámila s návrhem Trenérsko-metodické komise na úpravy Zásad školení trenérů licence B, konkrétně článku IV, odst. 1. Záměrem je rozšíření praktické části specializované výuky o 2 hodiny úrazové prevence na úkor 2 hodin závěrečných zkoušek. Celkový rozsah školení 100 hodin zůstává zachován. Exekutiva ČSH schvaluje Zásady školení trenérů licence B.

Exekutiva ČSH se seznámila s návrhem Trenérsko-metodické komise na úpravy Zásad školení trenérů licence C. V příloze se doporučuje, aby 1 hodina volného tématu byla využita na úrazovou prevenci. Exekutiva ČSH schvaluje Zásady školení trenérů licence C.

 

Rozšíření lektorského sboru

Exekutiva ČSH se seznámila s návrhem Trenérsko-metodické komise na rozšíření lektorského sboru ČSH a stanovení rozsahu spolupracujících osob pro výuku odborných předmětů. Exekutiva ČSH schvaluje návrh na rozšíření lektorského sboru o Mgr. Jakuba Pokorného.

Exekutiva ČSH bere na vědomí, že Trenérko-metodická komise bude spolupracovat při výuce odborných předmětů s externími lektory MUDr. Mocňákovou, Mgr. Jiřím Bubnem, Mgr. Michalem Valentou, Mgr. Karlem Hůrkou. Odměňování těchto externistů bude řešeno smluvní cenou vzhledem k tomu, že se na ně jako nečleny ČSH nevztahuje Ekonomická směrnice. Trenérsko-metodická komise však předpokládá, že jejich odměna nebude vyšší než odměna člena lektorského sboru.

 

Úpravy Zásad školení rozhodčích licence C

Exekutiva ČSH se seznámila s návrhem Komise rozhodčích na úpravy Zásad školení rozhodčích licence C. Návrhy úprav jsou následující:

  1. úpravy zpřesňující závěrečné praktické zkoušky,

  2. zpřesnění poskytování dotací oblastním svazům tak, že minimální počet frekventantů je 8 účastníků, aby mohla být poskytnuta dotace (do výše 10.000 Kč a pokud je frekventantů 18 a více pak je možno poskytnout dotaci až 20.000 Kč,

  3. na školení rozhodčích licence C může spolupracovat více oblastních svazů bez omezení.

Exekutiva ČSH schvaluje Zásady školení rozhodčích licence C.

 

Rozhodčí

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informace z jednání Komise rozhodčích.

Komise rozhodčích konstatovala kladné hodnocení českých rozhodčích na jak Mistrovství Evropy žen 2010 (Válek-Opava), tak na MS mužů 2011 (Horáček-Novotný).

Komise rozhodčích rovněž projednala účast jedné české dvojice na ME 2011 dorostenek v České republice. Návrh sdělí Exekutivě později. Zároveň se zabývala přípravou projektu sledování mladých rozhodčích (ČSH i EHF) na Prague Handball Cupu.

Aktuálně je připraven speciální licenční seminář pro rozhodčí, kteří mají zájem si zvýšit svoji licenci. Uskuteční se 27.3.2011.

Na internetových stránkách ČSH byly umístěny v sekci ke stažení tabulky kilometrových vzdáleností pro rozhodčí a 322 otázek z pravidel házené EHF.

 

Mládež

Exekutiva ČSH se seznámila s informací z Komise mládeže.

Informace o průběhu Kempu házenkářských nadějí (dívky) 28.-31.1.2011. Kemp proběhl bez problémů. Sledování hráček v období mezi Kempem házenkářských nadějí a prvotním výběrem dorostenecké reprezentace navrhuje Komise mládeže řešit v rámci úpravy systému talentované mládeže.

Komise mládeže učinila dotaz na používání chráničů. Exekutiva se shodla na tom, že používání chráničů je věcí každého jednotlivce a proto nebude jejich používání ani nařizovat ani doporučovat.

Exekutiva ČSH diskutovala nad velikostí míčů v soutěžích mladších dorostenců. Pravidla IHF mají věkové rozpětí (kategorie) pro používání míčů jiné než Český svaz házené. Z toho důvodu není jednoznačné, jakou velikost míče mají používat mladší dorostenci v ČSH (vel. 2 nebo vel. 3). Soutěžní komise se přiklonila k výkladu vel. 3. Komise mládeže žádá snížit v rozpise soutěží rozměry míče pro uvedenou kategorii na vel. 2. Soutěžní komise bude pro soutěžní ročník 2011-2012 respektovat názor Komise mládeže, žádá však písemný návrh.

 

Házená pro všechny

Exekutiva ČSH se seznámila s informací o přípravách projektu Házená pro všechny. Schůzka se zástupci krajských týmů se bude konat 5.2.2011. Zatím Komise rozvoje konstatuje, že sestavování krajských týmů neprobíhá podle jejich představ, přičemž personální zajištění projektů je klíčové pro jeho realizaci. Předseda Komise rozvoje bude ještě jednou vysvětlovat celý projekt na oblastních konferencích.

 

Krajská pracoviště svazů ČSTV

Exekutiva ČSH s ohledem na vývoj kolem účelovosti státní dotace z kapitoly VPS MF ČR přijala informaci, že jednotlivá krajská a regionální sdružení ČSTV budou s největší pravděpodobností požadovat za svoje služby (nájem kanceláří, nájem zasedacích místností, ekonomické služby) finanční úhrady. Aktuálně prezident ČSH sumarizuje představy jednotlivých krajských sdružení o úhradách služeb pro házenou. První odhady jsou velmi různé a pohybují se zpravidla kolem 40-50 tis. Kč ročně.

Řešení bude projednáno na společném jednání s předsedy oblastních svazů a mělo by být vyvážené tak, aby finanční náročnost byla úměrná přínosu aktivního členství v krajských sdruženích ČSTV.

 

Zprávy z činnosti orgánů oblastních svazů házené

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informace o rozhodnutích orgánů oblastních svazů házené.

Jihočeský svaz házené

Exekutiva Jihočeského svazu házené zrušila pro nezájem plánované školení trenérů licence C. Do Exekutivy Jihočeského svazu házené byl kooptován p. Švec na pozici předsedy Komise rozvoje.

Severomoravský svaz házené

Bylo vyhlášeno školení trenérů licence C v termínu dle celostátního plánu školení.

 

Zprávy z konferencí oblastních svazů házené

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informace z jednání Konference Východočeského svazu házené. Jednání se uskutečnilo dne 2.2.2011.

Přítomno bylo 12 delegátů z 12 pozvaných. Tj. 100 %. Konference byla usnášeníschopná.

Na konferenci bylo diskutováno krajské uspořádání Českého svazu házené. Účastníci konference neměli námitek ke krajskému uspořádání, názory se lišily na způsoby sloučení jednotlivých krajů do vyšších celků.

Byla provedena prezentace projektu Házená pro všechny. Přítomní konstatovali význam projektu pro prosazení házené ve školách a pro její další rozvoj. Krajské týmy se teprve budují.

 

Novela legislativních předpisů

Exekutiva ČSH diskutovala nad usnesením Rady ČSH, kterým rozhodla ponechat institut hostování v legislativě ČSH s tím, že bude akceptovat návrh s omezením hostování. Diskuse se týkala zejména rozsahu a významu jednotlivých omezení hostování a dále existence a rozsahu institutu limitovaného přestupu v legislativě ČSH.

V souvislosti s připomínkami SHC Maloměřice a Jihomoravského svazu házené, Exekutiva ČSH doporučila Legislativní komisi, aby při příležitosti novely Přestupního řádu rovněž zpřesnila ustanovení o soupiskách a individuálním startovném.

Legislativní komise přinese na příští jednání návrhy úprav legislativních předpisů ČSH (Přestupní řád, Soutěžní řád).

 

Různé

  • Exekutiva ČSH se seznámila s informacemi o uzavření smlouvy mezi ČSH a agenturou E-motion o spolupořádání ME dorostenek 2011 a mezi CS Handball a E-motion o předání reklamních práv na tutéž akci. Předseda Marketingové komise žádá (na základě žádosti agentury) přesunutí plnění části úkolu č. 3 (smlouva na spolupořádání MS juniorek 2012) na dobu po skončení ME dorostenek 2011 a nejpozději do 31.8.2011.

  • Prezident ČSH seznámil členy Exekutivy ČSH s aktuálním vývojem v ČSTV se zřetelem na postavení ČSTV jako majoritního vlastníka společnosti Sazka a.s.

  • Prezident ČSH podal informaci z jednání dvanácti „nejsilnějších“ svazů s ministry Dobešem a Kalouskem o financování sportovních svazů z kapitoly veřejné pokladní správy MF.

  • Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci, že Legislativní komise odpověděla na připomínky a podněty Jihomoravského svazu házené a SHC Maloměřice.