SELECT NABÍDKA
TV COM

Kalendář

<říjen 2018>
poútstčtsone
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Inkostar

Informace o akcích a zajímavosti z házené do vašeho emailu. Přihlaste se k odběru novinek.
Email
27.7.2009 otevřeno: 981 x

Vybrané kapitoly z červnového jednání

Další pravidelné setkání výkonného výboru Českého svazu házené proběhlo 13. června v Praze. Členové výboru na něm projednávali velké množství důležitých témat, mezi kterými najdou čtenáři spoustu zajímavých informací a to např. o zisku MS juniorek pro rok 2012, nových projektech mezinárodních sportovních organizací nebo mládežnických projektech.

Vybrané kapitoly ze 44. jednání Výkonného výboru Českého svazu házené

Praha, 13. června 2009

 

Přítomni:
p. Chvalný, p. Svoboda, p. Čejka, p. Tůma, p. Jakub, p. Černý
 
Nepřítomni:
p. Bártek, p. Dolejš, p. Kolář
Hosté:
pí. Železňáková, p. Jaroň
Trvání:
Zahájení jednání:   09:30
Ukončení jednání: 14:30
 

 
Projednávaná problematika
 
Informace z jednání Rady ČSH
 
Předseda ČSH seznámil členy VV s informacemi z jednání Rady ČSH ze dne 2.5.2009.
Rada ČSH projednala a schválila konsolidovaný výsledek hospodaření ČSH za rok 2008 a rozpočet ČSH na rok 2009 tak jak byl navržen VV ČSH s tím, že vzala na vědomí reálný propad příjmů z vlastních zdrojů ČSTV ve výši 1,2 mil. Kč a uložila VV ČSH jednat hospodárně a pokud možno tento výpadek vyrovnat úsporami nákladů, popř. dodatečným navýšením příjmů.
Rada ČSH projednala a schválila úpravu řádů ČSH až na malé výjimky tak, jak byly navrženy VV ČSH.
Rada ČSH rovněž projednala „technickou“ novelu stanov ČSH a doporučila ji po připomínkovém řízení v klubech k projednání na Konferenci ČSH. V otázce způsobu delegace zástupců klubů na jednání Konference ČSH se Rada přiklonila k variantě plošné delegace (tzn. každý klub má možnost na jednání Konference ČSH vyslat jednoho svého zástupce). VV ČSH bude doporučení Rady ČSH respektovat a předloží na jednání Konference doporučenou variantu.
VV ČSH vzal na vědomí, že Rada ČSH projednala a schválila žádost předsedy Středomoravského svazu házené o prodloužení termínu (o 1 den) pro odevzdání potvrzené kandidatury pro volby do orgánů ČSH na volební období 2005-2009. Na základě tohoto rozhodnutí mohli být do celostátní kandidátky zařazeni pp. Staněk, Voráč a Přerovský.
Rada ČSH schválila celostátní kandidátku pro volby do orgánů ČSH na volební období 2005-2009.
 
 
Účast hráčky nad limit na ME dorostenek
 
VV ČSH se seznámil s informacemi z Reprezentační komise.
VV ČSH vzal na vědomí předložený návrh realizačního týmu dorostenek na úpravu způsobu financování nákladů účasti jedné hráčky nad povolený limit pro účast na ME v Srbsku. VV ČSH rozhodl vyhovět navržené úpravě.
VV ČSH schválil úpravu způsobu financování na účast hráčky nad limit na ME dorostenek v Srbsku tak, že částka ve výši 35.000 musí být složena na účet ČSH do 18.6.2009 a do 14 dnů po finálním vyčíslení skutečných nákladů bude uhrazen případný doplatek.
 
 
Širší nominace reprezentačních družstev
 
VV ČSH se seznámil s návrhem Reprezentační komise na doplnění širší nominace reprezentačního družstva žen o hráčku Martínkovou Hanu (Baník Most).
VV ČSH schvaluje doplnění širší nominaci reprezentačního družstva žen dle předloženého návrhu.
 
 
Testování pohybové výkonnosti
 
VV ČSH vzal na vědomí, že se diametrálně liší názor na způsob, rozsah a organizaci testování pohybové výkonnosti účastníků nejvyšších soutěží mužů a žen a členů SCM, které zaujímají Reprezentační komise a Trenérsko-metodická komise.
VV ČSH upozorňuje oba předsedy komisí, že pokud nedojde k dohodě obou komisí, rozhodne o konečné podobě testování na příštím jednání VV ČSH. Na základě tohoto rozhodnutí se mění text úkolu č.49 takto: VV ČSH ukládá dopracovat „Zásady povinného testování družstev Extraligy, WHIL a členů SCM“ (další text úkolu se vypouští).
 
 
Kandidatury ČSH na pořádání MS a ME v letech 2011 až 2013
 
VV ČSH se seznámil s informací o průběhu jednání řádného kongresu IHF, v průběhu kterého bylo hlasováno o přidělení kandidatur na pořádání šampionátů v juniorských a dorosteneckých kategoriích na roky 2010-2012. VV ČSH uspěl se svou kandidaturou na pořádání MS juniorek 2012.
VV ČSH se seznámil s informací o zájmu federací na pořádání ME v letech 2012-2013 na pořádání mládežnických šampionátů.
O pořádání ME dorostenců 2012 projevily zájem AUT, CZE, NOR a TUR.
O pořádání ME juniorů 2012 projevily zájem AUT, CZE, DEN, SLO a TUR.
O pořádání ME dorostenek 2013 projevily zájem CZE a NOR.
O pořádání ME juniorek 2013 projevily zájem CZE, DEN a SUI.
Finální termín pro podání přihlášek je 7.10.2009 a o jednotlivých pořadatelích bude rozhodováno na jednání kongresu EHF 24.10.2009 na Kypru. O strategii pro zajištění úspěšné kandidatury rozhodne nový VV ČSH.
 
 
Termínový kalendář ČSH na soutěžní ročník 2009-2010
 
VV ČSH vzal na vědomí, že aktuálně není možné sestavit finální termínový kalendář s ohledem na to, že
-   finální představu o plánu akcí reprezentačního družstva mužské reprezentace bude možno určit až po výsledku kvalifikace na ME a jejím losu,
-   nejsou ještě uzavřeny účastnické listiny nejvyšších soutěží mužů a žen,
-   není s ohledem na výše uvedené plánovat další akce, které na ně navazují (Galavečer).
VV ČSH projedná termínový kalendář na příštím jednání VV ČSH s tím, že tento bude brán jako orientační a finálně bude dopracován novým VV ČSH v průběhu léta. Aktuálně je třeba doplnit do termínového kalendáře informace o dalších akcích od všech předsedů komisí, tak aby mohl být splněn úkol č.47.
 
 
Projekty a programy mezinárodních sportovních organizací 
 
VV ČSH se seznámil s informací průběhu mezinárodních projektů, do kterých se ČSH zapojil.
Smart projekt (EHF)
ČSH přiděleno 5.000 EUR, které budou využity pro metodickou pomoc pro učitele tělesné výchovy na školách. Konkrétní formu čerpání projedná a navrhne společně Komise mládeže a Trenérsko-metodická komise.
Developement projekt (IHF)
ČSH přiděleno 5.000 CHF, které budou využity pro nákup zboží dle katalogu partnerů IHF. Konkrétní formu čerpání projedná a rozhodne Komise mládeže.
Projekt solidarity (MOV)
ČSH odevzdal veškeré podklady ČOV, které je podle posledních informací předložilo MOV. ČSH ani ČOV zatím nemá informace o rozhodnutí MOV.
 
 
 
Zásady stanovování registračních, licenčních a jiných poplatků ČSH
 
VV ČSH se seznámil s přípravou dokumentu „Zásady stanovování registračních, licenčních a jiných poplatků ČSH“, který bude předložen na příštím jednání VV ČSH.
Do její přípravy se zapojí Legislativní komise.
 
 
Metodika
 
VV ČSH vzal na vědomí zahájení obecné části školení trenérské licence B v Olomouci. Zatím nejsou k dispozici informace o skutečné účasti přihlášených adeptů.
VV ČSH vzal na vědomí informaci o semináři pro ženskou házenou při příležitosti mezistátního utkání Česko – Turecko dne 7.6.2009 v Brně. Průběh a organizace semináře byl účastníky velmi kladně hodnocen.
 
 
Informace o průběhu mládežnických projektů
 
VV ČSH se seznámil s informací z Komise mládeže o průběhu jednotlivých projektů a přípravě termínový kalendář mládežnických projektů na příští soutěžní ročník.
Žákovská liga
Proběhla finálové kola v Písku (dívky) a Karviné (chlapci). V zásadě až na drobné nedostatky proběhla finální kola bez problémů.
Házenkářský desetiboj
VV VCSH se seznámil s předběžným hodnocením Házenkářského desetiboje dívek a stavem příprav Házenkářského desetiboje chlapců. I když počet účastníků je vyšší než v uplynulém roce, má Komise mládeže zájem na plném zastoupení všech oblastních svazů házené. Finální hodnocení provede komise na svém posledním jednání a na příštím jednání jej přeloží VV ČSH.
Novinářský kalamář
Proběhlo finálové kolo, historicky nejvyšší počet účastníků (13 chlapeckých a 10 dívčích družstev). Komise mládeže konstatuje, že bude pro příští ročník uvažovat o uspořádání finálového turnaje v hale nebo na venkovním hřišti se současným zajištěním haly v případě špatného počasí.
Spolupráce s Českou poštou
Zatím proběhla první ze čtyř akcí projektu házené na náměstích (Sokolnice) za účasti zástupce České pošty pí. Soukupové.
 
 
Informace ze soutěží
 
VV ČSH se seznámil informačně s výsledky všech soutěží, postupy a sestupy družstev a s aktuálním stavem přihlášek do soutěží. Konečné výsledky soutěžního ročníku 2008/2009 a návrh na soutěžní ročník 2009/2010 včetně termínového kalendáře budou předloženy na jednání VV ČSH dne 26.6.2009.
Extraliga
Soutěž finálně bude bez účasti hosta Tatranu Prešov, který dal přednost startu v maďarské nejvyšší soutěži. Potenciálně mohou nastat problémy s přihláškami na nový soutěžní ročník. Svoji účast nepotvrdila Bystřice p. Hostýnem a zvažují Hustopeče. Naopak zájem má neúspěšný účastník baráže Dvůr Králové. Plánovaná schůzka s kluby se uskuteční 23.6.2009 v Praze.
WHIL
Přihlášky všech oprávněných klubů byly podány včas včetně úhrady startovného v soutěžích. Plánovaná schůzka s kluby se uskuteční 24.6.2009 v Bratislavě. O účast v soutěži usiluje Sokol Poruba.
 
 
Příprava Konference ČSH
 
VV ČSH se seznámil se stavem příprav Konference ČSH. Byly odeslány pozvánky a materiály. VV ČSH navrhuje řízením voleb volební komisi ve složení p. Skružný, p. Krafka, pí. Burďáková. S uvedenými delegáty projedná jejich zapojení p. Chvalný.
Na Konferenci ČSH bude při prezentaci na monitory ve foyeru zajištěna projekce ukázek z mládežnických projektů, reprezentačních akcí a představeny metodické materiály.
Finální kontrolu příprav a technického zajištění provede sekretariát v pátek 26.6.2009.
 
 
Novela stanov ČSH
 
VV ČSH se seznámil s finálním textem návrhu změn stanov. Legislativní komise obdržela pouze 3 připomínky a rozhodla finální návrh neměnit a ponechat text ve stavu v jakém byl projednán na Radě ČSH a v jakém byl Radou ČSH doporučen.
Vyjádření ke schváleným úpravám řádů na jednání Rady ČSH dne 2.5.2009 již nelze akceptovat, jsou bezpředmětné. VV ČSH nemá oprávnění řády ČSH měnit. K tomu je oprávněna pouze Rada ČSH.
 
 
Handball.net
 
VV ČSH se seznámil s informací o přípravách Handball.net.
Modul Matrika je plně funkční (případné programové nedostatky se řeší průběžně). Aktuálně probíhá výměna registračních průkazů a zatím sekretariát nápor zvládá.
Modul Soutěže je naprogramován (případné programové nedostatky se řeší průběžně) a aktuálně testován nejen na úrovni administrátorů ale i na úrovni oblastních soutěžních redaktorů, kteří prošli 26.5.2009 seminářem k obsluze modulu oblastních soutěží (semináře se zúčastnili všichni oblastní redaktoři s výjimkou zástupců Středomoravského a Jihočeského svazu házené). Modul soutěže je aktuálně propojen s novými internetovými stránkami.
Modul Smlouvy je naprogramován a testuje se.
Modul Akce je naprogramován v části vzdělávací akce. Tato část se aktuálně testuje a doplňují se data o seminářích a školeních. Část reprezentační akce se bude programovat v červenci a srpnu.
Modul Reprezentační utkání je ve fázi dokončené analýzy a začíná se programovat.
 
 
Nové internetové stránky
 
VV ČSH se seznámil s informací o přípravách spuštění nových internetových stránek.
Internetové stránky Českého svazu házené jsou již těsně před dokončením. Aktuálně se zahájí testování a jejich obsahové naplnění.
Součástí projektu je i příprava nových internetových stránek pro všechny oblastní svazy házené. Tyto stránky jsou rovněž programově takřka dokončeny a oblastní redaktoři byli seznámeni s jejich obsluhou dne 26.5.2009 v rámci semináře. Aktuálně se provádějí individuální úpravy podle pokynů jednotlivých redaktorů. Zatím bohužel ne všechny oblastní svazy házené spuštění stránek aktivně připravují (aktuálně je připravena zhruba polovina stránek).
Zhotovení internetových stránek pro oblastní svazy je bezplatné. Provoz internetových stránek (včetně paušálu za základní servis redakčního systému) bude oblastní svaz stát 470 Kč měsíčně.
 
 
Nový způsob výběru a kontroly individuálního startovného
 
VV ČSH diskutoval nový systém výběru individuálního startovného, který bude v návaznosti na Handball.net jiný a projednal jeho rámec na základě, kterého budou upraveny „Zásady individuálního startovného“.
1)        Každý oddíl zašle v průběhu léta bezhotovostně na účet ČSH příslušnou částku za IS a současně sdělí strukturu této částky (kolik poplatků sníženého IS a kolik základního IS). Na základě této informace provede administrátor (pracovník sekretariátu ČSH) nastavení počtu možných označení plátců IS za každý klub.
2)        Každý klub bude moci do předem daného termínu (uvažuje se 31.8.2009) libovolně zadávat pláce IS svého klubu do výše daného administrátorem. Po tomto termínu tuto činnost bude moci vykonávat pouze administrátor s tím, že již nemůže odebírat plátce, pouze přidávat do výše zaplaceného IS klubem.
3)        Klub, prostřednictvím klubového (externího) redaktora si sám musí hlídat (viz informace v Handball.net), kteří hráči a funkcionáři mají zaplacené IS a tedy se mohou účastnit soutěží. Pokud nebude hráč označen, nemůže se účastnit soutěží a jeho start bude brán jako neoprávněný. Uvažuje se o tom, že IS nebudou moci platit zapisovatelé a časoměřiči (s výjimkou licencovaných časoměřičů).
 
 
Jednání orgánů oblastních svazů házené
 
VV ČSH se seznámil s výběrem informací z jednání orgánů oblastních svazů házené, které mají vztah k činnosti VV ČSH a které byly na základě dohody s oblastními svazy házené zaslány na adresu předsedy ČSH.
Středomoravský svaz házené
VV připravuje aktiv klubů, na kterých chce projednat otázku startu smíšených družstev mladšího žactva. VV ČSH upozorňuje, že start smíšených družstev v této kategorii je v rozporu se soutěžním řádem. VV konstatuje, že se nepodařilo zajistit účast družstev oblasti v chlapecké kategorii na Házenkářském desetiboji v Olomouci.
Severomoravský svaz házené
VV ustavil členy Komise pro rozvoj, zatím však vyčkává se stanovením její náplně na ustavení komise na úrovni Českého svazu házené. VV se pozastavuje nad nebývale velkým množstvím změn termínů a času utkání.
Západočeský svaz házené
VV se zaměřil na podporu oblastního svazu organizace kvalifikačního utkání mužů České republiky a Portugalska v Plzni.
Jihočeský svaz házené
VV dokončil vyúčtování školení rozhodčích licence C rozhodčích dle „Zásad školení rozhodčích licence C“.
Severočeský svaz házené
VV vybral nové trenéry družstev Házenkářských nadějí, rozhodčí pro postup do nejnižší celostátní skupiny.
Pražský svaz házené
VV připravuje plán rozšíření házené v Praze, za tímto účelem je svolán aktiv oddílů. VV kooptoval sl. Sovovou jako člena VV odpovědnou za legislativu. VV vyzval členy pražských oddílů k účasti na utkání reprezentace mužů Česko-Lotyšsko.
 
 
Různé
 
VV ČSH vzal na vědomí, že na seminář trenérů do Maďarska jsou vysláni Trenérsko-metodickou komisí sl. Papežová a p. Červenka.
VV ČSH se oznámil s rozhodnutím Soutěžní a Disciplinární komise o uzavření hřiště HC Zubří na jedno soutěžní utkání za nedostatečnou pořadatelskou službu při finálovém utkání Extraligy 2008/2009 s Karvinou.