SELECT NABÍDKA

Házená v TV

28. 02. 2019 18:05 hod. ČT Sport
HK FCC Město Lovosice - HC ROBE Zubří
18. 03. 2019 20:05 hod. ČT Sport
TJ Sokol Nové Veselí - Talent RObstav M.A.T. Plzeň
TV COM

Kalendář

<únor 2019>
poútstčtsone
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
45678910
Sponser

Informace o akcích a zajímavosti z házené do vašeho emailu. Přihlaste se k odběru novinek.
Email
9.8.2010 otevřeno: 2726 x

Vybrané kapitoly z jednání Exekutivy ČSH

V článku si můžete přečíst zajímavé informace z jedenáctého jednání Exekutivy v letošním soutěžním ročníku.

 Vybrané kapitoly z jednání Exekutivy č.11

Praha, 1. července 2010

 

Přítomni: p.Chvalný, p.Svoboda, p.Černý, p.Konečný, p.Radosta, p.Bártek, p.Tůma, p.Jakub (do 18:30), p.Kolář

Hosté: pí. Železňáková

Trvání: zahájení jednání 13:00, ukončení jednání 21:00


Projednávaná problematika

 

Volba předsedy Disciplinární komise

Prezident ČSH přivítal na jednání Exekutivy ČSH p. Miloše Noska, který byl navržen na nového předsedu Disciplinární komise ČSH. Pan Nosek představil svou vizi dalšího fungování a složení komise: stávající člen p. Ladislav Kolář a navrhuje nové členy p. Přerovského st. a p. Jakuba, s tím, že p. Jakuba hodlá do jednoho roku nahradit novým členem. Exekutiva ČSH schvaluje p. Miloše Noska předsedou Disciplinární komise ČSH.

Exekutiva ČSH schvaluje nové členy Disciplinární komise ČSH pp. Koláře, Jakuba a Přerovského.

 

Legislativa

Exekutiva ČSH se seznámila se stanoviskem Legislativní komise k vyřešení žádosti ve věci převedení soutěží z Lokomotivy Plzeň na SSK Talent Plzeň.

Byly obdrženy všechny potřebné dokumenty.

Valná hromada TJ Lokomotiva Plzeň zrušila oddíl házené, s tím, že veškeré závazky vůči mateřské TJ jsou vypořádány. Valná hromada TJ Lokomotiva Plzeň zároveň navrhla převedení členských práv (zejména právo startu v soutěžích Extraliga, 2. liga mužů, 1. ligy ml. a st. dorostu) na SSK Talent Plzeň.

SSK Talent Plzeň na jednání valné hromady deklaroval ochotu výše uvedená členská práva převzít.

Exekutiva ČSH bere na vědomí ukončení členství v ČSH klubu TJ Lokomotiva Plzeň k 30.6.2010 a zároveň konstatuje, že tento klub nemá vůči ČSH žádné závazky ani pohledávky.

Exekutiva ČSH schvaluje na základě čl. IV, odst. 4 Stanov ČSH a za současného splnění podmínek Registračního řádu převod členských práv po zaniklé TJ Lokomotiva Plzeň na SSK Talent Plzeň.

 

Zásady individuálního startovného

Exekutiva se seznámila se záměrem Ekonomické komise na úpravu systému individuálního startovného, tak aby bylo možné v průběhu soutěžního ročníku označovat individuální startovné klubovými redaktory u těch členů, kteří nejsou již označeni a pokud má klub zaplaceno za více členů než má aktuálně označeno (má kredit). S ohledem na regulární průběh soutěží, bude označení vázáno na konkrétní den, a proto musí být hráč (resp. funkcionář) označen den před utkáním.

Ekonomická komise za tímto účelem navrhla úpravu textu Zásad individuálního startovného. Exekutiva ČSH schvaluje změnu textace Zásad individuálního startovného.

Soutěžní komise bude na základě zkušeností z minulého soutěžního ročníku trestat start hráče s neoznačením zaplacení individuálního startovného jako neoprávněný start hráče s odebráním bodů po skončení příslušné soutěžní části.

 

Zásady řízení sboru delegátů

Exekutiva ČSH projednala problematiku možnosti využívání delegátů v oblastních soutěžích na základě požadavků některých oblastních svazů. Za tímto účelem byla předložena úprava Zásad řízení sboru delegátů.

Exekutiva ČSH neschvaluje změnu textu, tak zůstává v platnosti stávající text Zásad.

Exekutiva znovu projednala celou problematiku a konstatovala, že aktuálně je funkce delegáta popsána v Soutěžním řádu, Licenčním řádu a Zásadách řízení sboru delegátů dostatečně a se zaměřením na podporu regulérnosti a objektivnosti nejvyšších soutěží a ve výjimečných případech druhých nejvyšších soutěží. Využívání delegátů v nižších republikových či oblastních soutěžích považuje za zbytečné.

Využívání tzv. pozorovatelů v rámci činnosti zejména oblastních komisí rozhodčí, kteří sledují výkonnost zejména mladých rozhodčích, považuje Exekutiva ČSH za přípustné a žádoucí. Nelze však v rámci rozpisů oblastních soutěží zaměňovat tuto funkci za funkci delegáta nebo jí přiřazovat některé atributy činnosti delegáta a to zejména jeho přítomnost u stolku časoměřiče a zapisovatele a zasahování do průběhu utkání. Účast takového pozorovatele na utkání nemůže být spojena s povinností klubu uhradit pozorovateli odměnu a cestovní náklady.

Legislativní komise za tímto účelem provede kontrolu rozpisů všech oblastních soutěží a vydá k této problematice pokyny, aby nebyly ze strany oblastních svazů porušovány legislativní předpisy.

 

Zásady stanovování poplatků

Exekutiva ČSH projednala návrh Soutěžní komise na úpravu Zásad stanovování poplatků. Soutěžní komise s ohledem na úpravy v soutěžích navrhuje v článku V, odst. 2, písm. f, resp. m vypustit číslovku 1.

Exekutiva ČSH schvaluje změnu navrženého textu Zásad stanovování poplatků.

 

Zásady činnosti sportovních středisek

Exekutiva ČSH projednala návrh Komise mládeže na úpravu Zásad činnosti sportovních středisek, která navrhuje s ohledem na logiku textu v článku II, odst. 4, nahradit uplynulé období novým obdobím „od 1.9.2010 do 31.8.2011“. Komise mládeže zároveň navrhuje do Přílohy č.1 - Bodové hodnocení školních sportovních středisek zařadit nové kriterium, na základě kterého by klub, který je garantem školní ligy miniházené získal 25 bodů v rámci diferenciace.

Exekutiva ČSH schvaluje změnu navrženého textu Zásad činnosti sportovních středisek s účinností od 1.9.2010.

 

Licenční řád

Předseda Trenérsko-metodické komise upozornil na kolizi mezi Licenčním řádem a mezinárodní dohodou Rinck Convention. Podle Licenčního řádu může získat trenérskou licenci výhradně člen ČSH. Podle Rinck Convention, jehož signatářem je i Český svaz házené však jsou členské státy povinny vystavit licenci i členům jiných federací.

Legislativní komise připraví stanovisko, zda je kolize Licenčního řádu a Rinck convention nutno řešit úpravou Licenčního řádu. V případě že ano, pak předloží návrh úpravy Licenčního řádu tak, aby mohl být projednán na jednání Rady ČSH.

 

Vedoucí výprav na ME juniorů a ME dorostenců

Exekutiva ČSH se seznámila s návrhem Reprezentační komise neobsadit pozici vedoucího výpravy na ME juniorů na Slovensku a ME dorostenců v Makedonii další osobou a přenechat pozici vedoucího výpravy zodpovědným trenérům (p. Srba a p. Farář) a to s ohledem na jejich zkušenosti s účastí na vrcholných akcích. Na uvolněné místo pak navrhuje Reprezentační komise nominovat dalšího hráče. Exekutiva ČSH s uvedeným návrhem souhlasí.


 

Návrh na obsazení hlavního trenéra reprezentačního družstva žen

Exekutiva ČSH se seznámila s návrhem Reprezentační komise na obsazení postu hlavního reprezentačního družstva žen p. Jana Bašného. Pan Bašný delší dobu působí ve Francii na pozici hlavního trenéra jak v družstvech mužů, tak družstev žen, a je držitelem nejvyšší trenérské licence. Exekutiva ČSH schvaluje Jana Bašného jako hlavního trenéra reprezentačního družstva žen.

Trenér navrhuje jako svého asistenta p. Poloze. Rozhodnutí o asistentovi trenéra, jakož i o ostatních členech realizačního týmu přísluší Reprezentační komisi.

 

Hodnocení reprezentačních akcí

Exekutiva ČSH se seznámila s písemným materiálem trenéra p. Tkadlece, ve kterém je zhodnoceno jeho funkční období. Exekutiva ČSH vzala na vědomí tuto zprávu a doporučila Reprezentační komisi ji využít pro další činnost reprezentačního družstva žen. Rovněž ostatní zprávy z kvalifikačních utkání žen vzala Exekutiva ČSH na vědomí.

Exekutiva ČSH konstatovala, že neúspěšná kvalifikace mužů na MS 2011 ve Švédsku je významnou ztrátou pozic, kterou česká házená získala na ME v Rakousku.


 

Rozhodčí

Exekutiva ČSH se seznámila se zprávou Komise rozhodčích o konání tří seminářů v červnu 2010.

Dne 19.6.2010 proběhl v zařízení ČSTV v Brandýse nad Labem seminář skupiny III. a IV. (Čechy). Komise rozhodčích konstatovala očekávanou účast rozhodčích, zároveň velmi dobře hodnotila jak zvolenou lokalitu, tak i poskytované služby v daném zařízení.

Dne 20.6.2010 proběhl v Otrokovicích seminář skupiny III. a IV. (Morava). Komise rozhodčí konstatovala nadprůměrnou účast a dobrou organizaci.

Ve dnech 25.6. – 27.6.2010 proběhl seminář ve Dvůře Králové n. Labem sk. I. a II. a delegátů. Komise rozhodčích připravila různé varianty testů z pravidel (mezinárodní rozhodčí absolvovali testy v angličtině) a konstatovala značnou chybovost. Zároveň byla připravena nová podoba fyzických testů. Komise rozhodčích konstatovala dobrou fyzickou připravenost rozhodčích (8 rozhodčích nesplnilo limity pro fyzické testy). Novinkou semináře byla účast trenérů ve společné diskusi (pp. Haber, Tůma, Babák a Pína).

 

Listina rozhodčích pro soutěží ročník 2010/2011

Exekutiva ČSH projednala návrh Komise rozhodčích na zařazení rozhodčích do výkonnostních skupin na soutěžní ročník 2010/2011.

Mezinárodní rozhodčí

Horáček - Novotný (IHF a EHF), Opava - Válek (IHF a EHF), Kohout - Novák (EHF), Kavulič - Skružný (EHF), Macho – Hájek (EHF).

Kandidáti na mezinárodní rozhodčí

Frieser – Frieser (EHF).

Rozhodčí v Young referees projekt EHF

Fogl - Menšík, Kosa - Švidernoch, Brzosková – Zbranková.

První výkonnostní skupina (28 rozhodčích)

25 rozhodčích splnilo podmínky pro zařazení do 1. výkonnostní skupiny: Bečička, Friser B., Frieser L., Hájek, Hanák, Horáček, Horák, Kavulič, Kohout l., Kohout V., Kondělka A. Kondělka D., Kosmák, Macho, Nesvadba, Novák, Novotný J., Opava, Pavlát, Pešek, Simu, Skružný, Válek, Vaník, Zych. 3 rozhodčí zatím nesplnili podmínky pro zařazení do 1. výkonnostní skupiny: Halada, Bubeníček, Smékal. Pokud tyto podmínky nesplní ani v náhradním termínu, navrhne komise zařazení do této skupiny někoho z náhradníků Větrovský, Průcha, Novotný P.

Exekutiva ČSH schvaluje listinu mezinárodních rozhodčích, kandidátů na mezinárodních rozhodčí, rozhodčí v projektu YRP a rozhodčí 1. výkonnostní skupiny, pro soutěžní ročník 2010/2011 dle předloženého návrhu s tím, že případné doplnění 1. výkonnostní skupiny přenechává do kompetence Komise rozhodčích.

Ostatní výkonnostní skupiny

Exekutiva vzala na vědomí, že složení ostatních výkonnostní skupiny bude ještě upraveno podle splnění, resp. nesplnění podmínek pro zařazení do příslušné výkonnostní skupiny. Exekutiva ČSH ponechává zařazení do 2. – 4. výkonnostní skupiny v kompetenci Komise rozhodčích.

Komise rozhodčích předloží na příštím jednání finální složení jednotlivých výkonnostních skupin.

 

Delegáti

Exekutiva ČSH projednala společný návrh Komise rozhodčích a Soutěžní komise na složení listiny delegátů pro soutěžní ročník 2010/2011 ve složení 20 delegátů:

14 delegátů splnilo podmínky pro zařazení na listinu delegátů: Adámek D., Cikán (pouze WHIL), Dolejš, Formánek, Jakub, Kastner, Konečný J., Nosek, Ondráš, Směja, Svoboda S. (pouze WHIL), Svoboda V., Šajner, Šulc K.

6 delegátů nesplnilo podmínky pro zařazení na listinu delegátů a mohou je splnit na náhradních seminářích v červenci: Dostál, Krobot, Přerovský st., Macharáček, Staněk, Táborský.

Na listinu mezinárodních delegátů pro soutěžní ročník 2010/2011 navrhuje Komise rozhodčích a Soutěžní komise pp. Staňka a Dolejše, pp. Táborský a Konečný J. jsou mezinárodními delegáty z titulu svých funkcí ve strukturách EHF.

Exekutiva ČSH schvaluje listinu delegátů s tím, že ti kteří nesplnili doposud podmínky pro zařazení, jsou na ni zařazeni podmínečně a budou nasazováni na jednotlivá utkání, pouze v případě, že podmínky dodatečně splní.


 

Výsledky soutěžního ročníku 2009/2010 a nasazení družstev v soutěžním ročníku 2010/2011

Exekutiva ČSH se seznámila s písemným materiálem „Výsledky celostátních soutěží 2009/2010“. Námitky proti jeho obsahu nebyly předloženy. Exekutiva ČSH schvaluje výsledky soutěžního ročníku 2009/2010 včetně sestupů a postupů.

Exekutiva ČSH se seznámila s písemným materiálem „Nasazení družstev do soutěží 2010/2011“. Předseda Soutěžní komise osvětlil nasazení Sokol Poruba B do 1.ligy žen s tím, že žádný z dotčených klubů neměl námitek. V diskusi Exekutiva projednala zřízení 2. ligy mladších dorostenců (skupina Morava) a konstatovala, že zřízení této soutěže je v duchu rozhodnutí Rady ČSH, která vznik této soutěže ve svém rozhodnutí předjímá.

Exekutiva ČSH schvaluje nasazení družstev do soutěží pro soutěžní ročník 2010/2011 a termínovou listinu republikových mistrovských soutěží.

Exekutiva následně projednala některé drobné změny termínových listin Český pohár, Extraliga).


 

Jednání klubů Extraligy

Exekutiva ČSH se seznámila s výsledky jednání klubů Extraligy, které se uskutečnilo 16.6.2010 v Říčanech u Brna.

Na jednání byly podepsány marketingové smlouvy mezi CS a kluby, provedeno losování nového soutěžního ročníku, vyjasněny některé sporné body kolem nového způsobu financování rozhodčích a delegátů v Extralize a testování družstev nejvyšší soutěže a členů SCM.

 

Jednání klubů WHIL

Exekutiva ČSH se seznámila s výsledky jednání klubů WHIL, které se uskutečnilo 16.6.2010 v Bratislavě.

Před společným jednáním se uskutečnilo jednání českých klubů WHIL na kterém byly osvětleny kroky Exekutivy ČSH, které vedly k rozšíření počtu českých družstev v soutěži na 8.

Zároveň byly prezentovány aktuální výsledky jednání o vysílání utkání WHIL na českém území. Česká televize projevila jen minimální zájem na vysílání utkání WHIL. A tak je ohroženo plnění ze strany marketingového partnera, které je vázáno na počet utkání vysílaných v TV. ČSH dodrží svoje závazky vůči klubům WHIL plynoucí ze smlouvy i kdyby neobdržel žádné marketingové příjmy z WHIL.

Byl projednán herní systém po skončení základní části. První čtyři české kluby po základní části sehrají play-off na dvě vítězná utkání a zbylá čtyři česká družstva sehrají nadstavbu každý s každým s tím, že se do ní započtou i výsledky vzájemných utkání ze základní části.

Na společném jednání se zástupci slovenské strany pak byl zhodnocen uplynulý ročník, provedeno rozlosování nového soutěžního ročníku a slavnostně podepsána smlouva o soutěži WHIL do 30.6.2014.


Mládežnické projekty v soutěžních ročnících 2009/2010 a 2010/2011

Exekutiva ČSH se seznámila s hodnocením mládežnických projektů za uplynulý ročník 2009/2010:

  • finanční vyúčtování projektů bylo dokončeno a zahájeno odesílání dotací na jednotlivé kluby,

  • projekt Handball Tour nesplnil očekávání Komise mládeže a proto bude komise hledat jiný projekt, který by byl, podobně jako „Ukaž co umíš“ pro dívky zaměřen na rozvoj individuálních činností jednotlivce,

  • ostatní projekty proběhly podle předpokladů a počítá se s nimi i v nadcházejícím soutěžním ročníku.

Předseda Komise mládeže, avizoval, že komise nenašla požadované úspory (300 tis. Kč) v rámci jednotlivých projektů a tak proběhne před vyhlášením projektů pro rok 2010/2011 ještě jednání s Ekonomickou komisí.

 

Změny v Handball.net

Exekutiva ČSH se seznámila s provedením nutných změn v systému Handball.net, které byly zadány na základě ročního hodnocení provozu systému. Změny se týkají archivace dat minulých ročníků, změn pravidel, změny v hostování předpisů, evidence soupisek, označování individuálního startovného, úpravy tabulek o dodatečně odebrané body, programování nových herních systémy, tisk rozpisu v grafické podobě, filtrování údajů po klubech a rozhodčích.

Zároveň budou provedeny také úpravy na internetové stránce ČSH. Úpravy se týkají zejména archivace dat minulých ročníků, zavedení vizitek rozhodčích a trenérů, přehlednější vizitky hráčů v případech, kdy hrají ve více soutěžích.

 

Televizní přenosy házené

Exekutiva ČSH se seznámila s aktuálním stavem spolupráce s Českou televizí, která je klíčová nejen pro propagaci házené ale i pro marketingové příjmy.

Česká televize aktuálně dělá razantní kroky ke snížení nákladů a zvýšení sledovanosti sportovního kanálu ČT4. V praxi to znamená zúžení spektra vysílaných pořadů, zaměření se na „sledované“ sporty zejména lední hokej a fotbal, v některých případech finanční participaci jiných subjektů na výrobě pořadů. V případě házené to bude mít konkrétní dopady na vysílání utkání WHIL, se kterými Česká televize nepočítá. Potencionální dopady mohou být i na vysílání utkání ženské reprezentace (např. vysílání utkání reprezentace z turnaje v Chebu rovněž ČT4 nezařadila do programu). ČT4 počítá s vysíláním utkání Zubr Extraligy, ale záleží jí na atraktivitě utkání (počet diváků, kvalita utkání, …). Nejméně by se měla nová strategie České televize dotknout utkání mužské reprezentace. Spolupráce při vysílání utkání Bundesligy nebyla prodloužena.

Z uvedeného vyplývá, že počet utkání v házené vysílaných v České televize bude v sezóně 2010/2011 nižší než v předchozích letech a to může výrazně ohrozit marketingové příjmy ČSH. Proto je třeba současně hledat další možnosti vysílání házené na jiných kanálech. Tuto spolupráci je však třeba již vykonávat koordinovaně s agenturami RC Sport a E-motion.

 

Marketing

Exekutiva ČSH se seznámila s výsledky marketingových jednání

Reprezentace muži

Veškeré podmínky smlouvy jsou ústně dohodnuty. Smlouva však podepsána ještě není. V jednáních došlo k obratu. Agentura výměnou za převedení televizních práv prodloužila dobu trvání smlouvy do 30.6.2013. Nová smlouva však bude měnit kompetence a odpovědnost obou stran a vyžadovat výrazně vyšší zapojení ČSH do přípravy a realizace akcí, což bude vyžadovat změny zejména v práci realizačních týmů a sekretariátu, ale i dotčených komisí a ve výsledné podobě i snížení prostředků na činnost reprezentačního družstva. Smlouva předpokládá i financování 4 akcí rezervního reprezentačního družstva mužů ročně.

Reprezentace ženy

Podařilo se přes původní nezájem agentury ústně dohodnout podmínky smlouvy. Smlouva sama podepsána ještě není. Agentura výměnou za převedení televizních práv prodloužila dobu trvání smlouvy do 30.6.2013. Konstrukce smlouvy by měla být stejná, podmínky však v některých objemech stejné nejsou.

Sportovní vybavení reprezentace Hummel

Firma Ina Sport vyhodnotila spolupráci za uplynulý rok a požadovala snížení objemu plnění o 500 tis. Kč a zrušení některých doprovodných bonusů. V této souvislosti je třeba provést kontrolu vybavení reprezentačních družstev a provést odpovědné plánování v souvislosti s nižším objemem plnění.

Ostatní marketingová jednání

Aktuálně probíhají jednání o prodeji marketingových práv na final four Českého poháru mužů a žen, o spolupořádání MS juniorek 2012, prodeje inzerce.

 

Kvalifikační utkání mužů na ME 2012

Exekutiva předběžně projednala místa konání kvalifikační skupiny na ME mužů 2012 v Srbsku, které navrhuje Marketingová komise po předběžné konzultaci agenturou.

27.10. nebo 28.10.2010 - Česko - Řecko – návrh: Zlín,

09.03. nebo 10.03.2011 - Česlo - Norsko – návrh: Praha,

12.06. nebo 13.06.2011 - Česko – Holandsko – návrh: Brno nebo Karviná.

Exekutiva ČSH nemá námitek nad uvedenými místy kvalifikace. Je však ještě třeba zajistit stanovisko reprezentačního trenéra a prověřit, zda haly ve Zlíně a v Karviné budou schváleny EHF pro konání kvalifikačních utkání. Finální návrh bude předložen na příštím jednání Exekutivy ČSH.


 

Testování

Exekutiva ČSH se seznámila s informací, že materiál o organizaci testování není připraven a Reprezentační komise požádala o upřesnění některých podmínek organizace, které je třeba dořešit především se zřetelem na předpokládané sankce a bonusy (povinnosti pořádajícího klubu, způsob zaznamenávání výsledků, povinnost fotobuněk, náhradní testování, kompetence komisaře apod.).

Exekutiva ČSH konstatovala nedostatečnou součinnost jednotlivých komisí při zajišťování testování a uvedené otázky měly být v okamžiku jednání Exekutivy ČSH buď Reprezentační komisí, nebo spolupracujícími komisemi vyřešeny. Exekutiva odmítla uvedené otázky na programu svého jednání řešit. Exekutiva ČSH zároveň konstatovala názorovou rozdílnost na zásadní otázky motivace (sankce a bonusy) zúčastněných hráčů a hráček a klubů.

Exekutiva ČSH schvaluje provést testování klubů WHIL, Extraligy a SCM pro soutěžní ročník 2010/2011 bez motivačních bonusů a sankcí s tím, že organizace bude dořešena mezi Soutěžní komisí a Reprezentační komisí v zásadě obdobně jako v minulém roce.

Reprezentační komise jako iniciátor testování extraligových družstev a družstev WHIL zhodnotí stávající stav testování z hlediska jejího původního záměru a připraví finální vyjádření k další perspektivě.


 

Informace z jednání orgánů oblastních svazů házené

Exekutiva ČSH bere na vědomí informace z jednání Exekutiv oblastních svazů házené:

Středomoravský svaz házené

Probíhá příprava školení trenérů licence C.

Jihočeský svaz házené

Konstatoval nejasný výklad ustanovení o hostování platné od 1.7.2010. Exekutiva ČSH považuje text za srozumitelný. Případné vysvětlení podá předseda legislativní komise.

Severomoravský svaz házené

Exekutiva SMSH vyslovila pochybnosti o oprávněnosti zřízení II. ligy mladšího dorostu – skupiny Morava. Exekutiva ČSH konstatuje, že rozhodnutí o zřízení II. ligy mladších dorostenců je v duchu rozhodnutí Rady ČSH o změně struktury soutěží.

Exekutivy SMSH a StMSH žádají kompenzaci nákladů na obsazovacích referentů, kteří pro komisi rozhodčích obsazují rozhodčí v nižších republikových soutěžích na Moravě. Komise rozhodčích na příštím jednání k této problematice vydá finální stanovisko.

 

Street Handball

Exekutiva ČSH bere na vědomí informace o Street handballu, který se začal hrát v Dánsku a je vhodnou nenáročnou formou propagace házené. Komise rozvoje připraví možnou aplikaci na naše podmínky.

Komise rozvoje rovněž poukázala na možnost pořídit hřiště s mantinely a vysokými síťovými zábranami, které by bylo vhodné pro akce na veřejných prostranstvích. Komise rozvoje zjistí další podmínky pro pořízení takového mobilního hřiště.

 

Žádost o výjimku

Exekutiva ČSH projednala žádost Lovochemie Lovosice o udělení výjimky z Licenčního řádu týkající se licence hlavního trenéra školního sportovního střediska. Exekutiva ČSH nemůže vyhovět této žádosti, protože nemá právo udělovat výjimky z řádů a směrnic schvalovaných Radou ČSH.

 

Různé 

  • Exekutiva ČSH pověřuje Středomoravský svaz házené organizací olympiády mládeže.

  • Vyúčtování reprezentačního družstva – vyhodnotit roční fungování manuálu, nová smlouva – pevná pravidla, vyvolat jednání zástupců ČSH a manažera reprezentačních družstev mužů a žen.

  • Exekutiva ČSH bere na vědomí, že Novoroční turnaj se uskuteční 7.1.–10.1.2011 v Polsku a považuje účast reprezentačního družstva A mužů na tomto turnaji za prioritní.

  • Exekutiva ČSH vzala na vědomí rozhodnutí prezidenta ČSH netisknout diář ČSH na soutěžní ročník 2010/2011 vzhledem k prodloužení doby jeho přípravy.

  • Exekutiva ČSH vzala na vědomí, že texty změněných ustanovení legislativních předpisů byly zveřejněny na internetu a budou do klubů rozeslány společně s rozpisy celostátních soutěží.

  • Exekutiva ČSH vzala na vědomí, že výklad k možnostem odvolání proti rozhodnutí Disciplinární komise oblastního svazu házené byl vypracován Legislativní komisí a předán předsedovi Kontrolní a revizní komise.