SELECT NABÍDKA

Házená v TV

19. 01. 2019 18:00 hod. ČT Sport
MS v házené 2019
19. 01. 2019 20:20 hod. ČT Sport
MS v házené 2019
20. 01. 2019 18:00 hod. ČT Sport
MS v házené 2019
20. 01. 2019 20:20 hod. ČT Sport
MS v házené 2019
21. 01. 2019 17:50 hod. ČT Sport
MS v házené 2019
21. 01. 2019 20:20 hod. ČT Sport
MS v házené 2019
TV COM

Kalendář

<leden 2019>
poútstčtsone
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Sponser

Informace o akcích a zajímavosti z házené do vašeho emailu. Přihlaste se k odběru novinek.
Email
3.5.2010 otevřeno: 2455 x

Vybrané kapitoly z jednání Exekutivy ČSH

V článku si můžete přečíst zajímavé informace ze sedmého jednání Exekutivy v letošním soutěžním ročníku.

 

Vybrané kapitoly z jednání Exekutivy č.8

Praha, 10. dubna 2010

 

Přítomni: p.Chvalný, p.Svoboda, p.Kolář, p.Černý, p.Konečný, p.Radosta, p.Bártek, p.Tůma, p.Jakub
 

Hosté: pí. Železňáková, p.Jaroň

Trvání: zahájení jednání v 9:30, ukončení jednání v 17:10

 

Projednávaná problematika:


 

Zásady stanovování poplatků

Exekutiva ČSH projednala předložený návrh „Zásad stanovování poplatků“, Proti minulé verzi byla vyřešena problematika sankčních poplatků za nedodržení trenérské licence. Členové Exekutivy ČSH diskutovali o ustanovení, které ukládá odvolacímu orgánu vrátit odvolací poplatek v případě, že bude odvolání vyhověno. Předseda Legislativní komise upozornil na to, že takto pojaté ustanovení je v rozporu s vyšší legislativní normou – Soutěžním řádem a Disciplinárním řádem. Přesto členové Exekutivy ČSH potvrdili obsahovou správnost tohoto ustanovení s tím, že doporučí Radě ČSH schválit úpravu Soutěžního a Disciplinárního řádu.

Exekutiva ČSH schvaluje text „Zásad stanovování poplatků“.

Legislativní komise připraví návrh úpravy Soutěžního a Disciplinárního řádu a předá ho jako podkladový materiál na jednání Rady ČSH.

 

Odvolání proti rozhodnutí SK a DK ČSH


Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci předsedy Legislativní komise k obdrženým odvoláním proti rozhodnutí Soutěžní a Disciplinární komisi ČSH.

Odvolání TJ Sokol Vršovice bylo podáno proti kontumaci utkání J 071 Loko Louny – TJ Sokol Vršovice z důvodu neoprávněného startu hráče.

Exekutiva ČSH schvaluje v souladu s SŘH čl. 53 zamítnout odvolání Sokola Vršovice proti kontumaci utkání. Rozhodnutí Soutěžní komise ČSH je v souladu s řády.

Odvolání proti rozhodnutí Disciplinární komise - ZVF na 2 týdny s podmíněným odkladem do 30.6.2010 za neoprávněný start hráče pro ZVD Jitku Červenkovou. Předložené odvolání nesplňuje požadované náležitosti. Exekutiva ČSH schvaluje v souladu s DŘH čl. 29 pro nesplnění náležitostí, odvolání zamítnout.


 

Přijetí nového člena ČSH

Exekutiva ČSH vzala na vědomí žádost o přijetí nového člena ČSH TJ Handball Valašské Meziříčí. Exekutiva ČSH konstatovala, že předložená žádost má všechny požadované náležitosti.

Exekutiva ČSH schválila přijetí TJ Handball Valašské Meziříčí za nového člena ČSH.

 

Vyřazení člena z ČSH

Exekutiva ČSH vzala na vědomí žádost klubu ze Středomoravského oblastního svazu házené TJ Sokol Kvasice o ukončení členství v ČSH z důvodu nízké členské základny.


Školení a semináře trenérů

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci o školeních a seminářích trenérů jednotlivých licencí a semináři trenérů.

Licence A

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci o úspěšném ukončení trenérské licence A zatím 4 účastníků: Klosová, Hapková, Straka, Kubala.

Licence B

Bylo vypsáno školení trenérů licence B pro Čechy, které se bude konat v Praze (obecná část - září 209) a Plzni (specializovaná část – říjen 2010 a závěrečné zkoušky – leden 2011). Termín podání přihlášek je do 31. května 2010. Anonce na toto školení je zveřejněna na internetové stránce ČSH.

Licence C

Byla ukončena školení trenérů pořádaná Západočeským svazem házené, Východočeským svazem házené a Jihočeským svazem házené (zatím chybí závěrečná zpráva).

Semináře trenérů

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci o pořádání semináře pro trenéry, který se bude konat 6.6.2010 v Plzni. Tématem je problematika semináře EHF a ME 2010 v Rakousku. Přednášející p. Tůma, p. Lipták, sl. Papežová, p. Červenka. Anonce na tento seminář je zveřejněna na internetové stránce ČSH.

 

Informace z činnosti Komise rozvoje

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informace předsedy Komise rozvoje.

Komise rozvoje dokončila přípravy na speciálním diáři s tematikou házené, který je již připraven k tisku.

Předseda Komise rozvoje navrhuje p. Jiřího Opavu jako nového člena komise pro oblast plážové házené. Pan Opava se zúčastní v červnu školení lektorů rozhodčích pro plážovou házenou na vlastní náklady. Exekutiva ČSH schvaluje za člena komise rozvoje p. Opavu.

Předseda komise rozvoje, který byl přítomen na všech oblastních konferencích, oznámil, že na příštím jednání Exekutivy ČSH předloží souhrnnou zprávu ze všech konferencí oblastních svazů.

 

Galavečer házené

Exekutiva ČSH projednala základní informace o konání Galavečera, který se uskuteční 19.6.2010 v Parkhotelu Plzeň.

Aktuálně jsou známé výsledky jednotlivých anket Házenkář-házenkářka roku, Nejlepší hráči WHIL a ZUBR Extraligy vzniklá z hlasování odborných komisí. Reprezentační komise předložila návrh ke schválení. Oba jmenovaní budou oznámeni až na slavnostním vyhlášení. Exekutiva ČSH schválila talentem roku navrhovaného hráče a navrhovanou hráčku.

Dále byly projednány návrhy na udělení titulu Czech Handball made – v kategoriích Čin roku, Akce roku a Osobnost roku. Exekutiva ČSH s potěšením konstatuje, že v letošním roce se sešel dostatek zajímavých návrhů v každé kategorii. Z toho důvodu budou udělena ocenění v každé kategorii.

Exekutiva ČSH schválila čin roku dle návrhu plynoucího z diskuse.

Exekutiva ČSH schválila akci roku dle návrhu plynoucího z diskuse.

Exekutiva ČSH schválila osobnost roku dle návrhu plynoucího z diskuse.

Galavečer bude komentovat Petr Vichnar a uměleckou produkci a režii zajistí agentura E-motion, která rovněž zajistí ubytování hostů a slavnostní raut. Návrh seznamu hostů z loňského roku předá marketingová komise komisi rozvoje.

 

Rozhodčí

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informace ze společného jednání komise rozhodčích s předsedy oblastních komisí rozhodčích, kde zejména byla diskutována otázka školení rozhodčích licence C. Komise rozhodčích se touto otázkou bude zabývat, a v průběhu příštího soutěžního ročníku provede případné úpravy v tomto systému.

Komise rozhodčích se seznámila s novým textem pravidel platným od 1.7.2010, který nepřináší výrazné změny do stávající praxe. Komise rozhodčích připraví překlad celých pravidel a výklad změněných či nových ustanovení.

Komise rozhodčích provedla nominace na turnaj o Pohár České televize: Kohout-Novák, Horáček-Novotný, Dvorský-Sivák (SVK), dále vyhodnotila pozitivně účast mladých rozhodčích na turnaji Industrial Cup v Jablonci. Předseda komise rovněž informoval o projektu mladých rozhodčích EHF (účast české dvojice Fogl-Menšík) a projektu mladých rozhodčích ČSH při turnaji Prague Handball Cup.

Komise rozhodčích nominovala na akademické mistrovství světa dvojici rozhodčích Opava-Válek a pozastavuje se nad požadovanou nominací druhé dvojice ze strany ČAUS. V této věci se zkontaktuje předseda Komise rozhodčích se zástupci ČAUS tak, aby bylo dosaženo společného stanoviska.

Předseda komise rozhodčích se zabýval stížností na výkon rozhodčích, v medializovaném případu zranění hráče Janovského z Chodova. Neshledal souvislost mezi zraněním a způsobem řízení utkání ze strany rozhodčích.

 

Pořádání Mistrovství České republiky mladšího dorostu

Exekutiva ČSH bere na vědomí, že na základě došlých přihlášek rozhodla Soutěžní komise na svém zasedání dne 18.3.2010 o pořadatelství Mistrovství České republiky mladšího dorostu: DHK Olomouc – ml. dorostenky a KH Kopřivnice – ml. dorostenci.

 

Informace o jednání se zástupci klubů 1. ligy

Exekutiva ČSH se seznámila s výsledky jednání se zástupci klubů 1. ligy žen (a českých klubů WHIL) a 1. ligy mužů.

Informace z jednání klubů 1. ligy a WHIL dne 9.3.2010

Na jednání byla projednána otázka perspektivy společné soutěže WHIL, resp. možnosti samostatné české soutěže (viz předchozí odstavec).

Na jednání byl předložen návrh Soutěžní komise nahradit finálový turnaj Mistrovství České republiky pohárovou nadstavbou, který získal mezi přítomnými všeobecnou podporu. Zároveň bylo doporučeno se zabývat úpravou struktury soutěže mladších dorostenek ve smyslu zavedení společné 1. ligy mladších dorostenek.

K předložené termínové listiny soutěže WHIL i ostatních mistrovských soutěží ženských složek ČSH neměli přítomní připomínek. Doporučili Exekutivě ČSH nepřipustit žádné další zásahy do termínové listiny z důvodu uskutečnění neplánovaných akcí reprezentačních družstev.

Pro soutěžní ročník 2010/2011 bude Soutěžní komise navrhovat přímý postup vítěze 1. ligy do WHIL. Exekutiva ČSH nemá námitek.

Informace z jednání klubů 1. ligy mužů dne 17.3.2010

Na jednání byl úvodem zhodnocen vývoj od vzniku samostatné české Extraligy a zároveň 1. ligy (2005/2006).

Byla projednána otázka rozdělení celostátní 1. Ligy na dvě národní 1. ligy. Přítomní zaujali k této problematice nejednotné stanovisko. Zhruba 2/3 přítomných vyjádřila podporu stávajícího stavu, tzn. jedné celostátní soutěže se zdůvodněním vyšší úrovně výkonnosti a zároveň vyšší prestiže (podpora partnerů, mediální podpora, podmínky pro výkonnostní růst hráčů, fyzická a psychická odolnost hráčů). Zhruba 1/3 podporuje rozdělení 1. ligy a argumentuje potřebou snížit náklady na dopravu na utkání, nedostatkem hráčů a nechutí cestovat na větší vzdálenosti.

Přítomní doporučili zařazení juniorských družstev SCM do této soutěže, protože se domnívají, že z výkonnostního hlediska do ní patří.

Na jednání byl předložen návrh Soutěžní komise nahradit finálový turnaj Mistrovství České republiky pohárovou nadstavbou, který získal mezi přítomnými všeobecnou podporu. Zároveň bylo doporučeno se zabývat úpravou struktury soutěže mladších dorostenců ve smyslu zavedení společné 1. ligy mladších dorostenců.

K předložené termínové listině Zubr Extraligy i soutěží ostatních mužských složek ČSH neměli přítomní připomínek. Příznivý ohlas měl posun termínové listiny 1. ligy a dorosteneckých soutěží.

Pro soutěžní ročník 2010/2011 bude Soutěžní komise navrhovat přímý postup vítěze 1. ligy do Zubr Extraligy. Exekutiva ČSH nemá námitek.

 

WHIL

Exekutiva ČSH projednala otázku další perspektivy soutěže WHIL.

V rámci jednání klubů 1. ligy a WHIL dne 9.3.2010 byla deklarována podpora pokračování WHIL i ze strany klubů 1. ligy i ze strany českých účastníků WHIL. Kluby 1. ligy jsou spokojeny se současnou organizací soutěží. Tyto kluby nejsou a nebudou v horizontu 2-3 let připraveny na samostatnou nejvyšší českou soutěž jak z hlediska personálního (kvalita a kvantita hráček a funkcionářů), tak z hlediska ekonomického a marketingového (ekonomické zajištění činnosti na nejvyšší úrovni) a ani nevyjádřili zájem se na vyšší úroveň dostat. Výjimkou jsou DHK Most a Sokol Poruba, které usilují o postup do WHIL a uvedená hlediska buď splňují, nebo se jim přibližují.

Exekutivě ČSH bylo doporučeno, aby v dalších jednáních usilovalo o změnu poměru českých a slovenských družstev ve prospěch družstev ČSH.

Exekutiva ČSH se ztotožnila se závěry ze schůzky klubů 1. ligy a WHIL a pověřuje prezidenta ČSH jednat se slovenskou stranou o změně poměru českých a slovenských družstev v soutěži WHIL od ročníku 2011-2012. Exekutiva ČSH na výsledky těchto jednání bude vázat svoje rozhodnutí o prodloužení smlouvy o konání WHIL.

 

Informace z průběhu soutěží

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informace z průběhu soutěží, které probíhají bez výrazných problémů.

Extraliga a 1.liga mužů

Byla odehrána základní část play-off. Po reprezentační přestávce bude od 25. dubna pokračovat finálovou sérií a utkáními o 3. místo. Po 2. kole skupiny o 9. až 12. místo (o sestup) jsou na posledních místech Dvůr Králové 2b a Frýdek-Místek 1b. Čtyři kola před koncem soutěže je již znám vítěz 1. ligy mužů SK KP Brno, který má zájem o postup do Extraligy.

WHIL

Byla dohrána základní část soutěže. Historicky prvním českým vítězem se stalo české družstvo DHC Slavia Praha. Na druhém, resp. třetím místě skončily rovněž české kluby Veselí, resp. Olomouc. Semifinálová utkání národního play off: Slavia-Písek, Veselí-Olomouc začínají dnešním dnem.

Ostatní soutěže

probíhají bez z větších problémů s mírně zvýšeným počtem disciplinárních přestupků. Nejvýznamnější případy, které narušily řádný a hladný průběh soutěží:

  • konfliktní změny termínu utkání STM Olomouc - Velká Bystřice a Ústí - Pardubice,

  • 12 případů, kdy rozhodovali utkání rozhodčí s prošlou licencí (v jednom případě se dokonce družstvo dožadovalo opakování utkání),

  • neoprávněný start hráče po 2xD (utkání H 105-Baník Most), který je současně uveden jako zodpovědný vedoucí družstva,

  • námitka Sokola Písek (utkání C 069 Třeboň-Písek) kontumací ve prospěch Sokola Písek a předáním Disciplinární komisi k dalšímu projednání.

 

Mládež

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informace, z jednání Komise mládeže a s průběhem příprav na akce mládežnických projektů, které proběhnou v květnu a červnu:

Žákovská liga

Komise mládeže rozhodla o konání finálového turnaje Žákovské ligy ve Zlíně (starší žákyně) a v Karviné (chlapci).

„Ukaž co umíš“

Komise mládeže rozhodla o přidělení akreditací pro možnost konání akce „Ukaž co umíš“ klubu DHC Plzeň.

Novinářský kalamář

Informace o průběhu krajských kol má Komise mládež k dispozici z 9 krajů (Ústecký, Královéhradecký a Pardubický zatím nekomunikují),

Házenkářský desetiboj

Nominace družstev zatím dodaly Západočeský svaz házené, Pražský svaz házené a Severočeský svaz házené.

Kemp házenkářských nadějí

Exekutiva ČSH konstatovala, že při kempu házenkářských nadějí byla velmi špatná komunikace mezi dotčenými odbornými komisemi: Komise mládeže, Reprezentační komise, Komise rozhodčích a Trenérsko-metodická komise. Došlo zejména z důvodu neinformovanosti k porušení principů nominace na celostátní kempy, chybám v proplácení odměn za organizaci kempu. Exekutiva ČSH doporučuje Komisi mládeže svolat koordinační schůzku před konáním oblastních výběrů, tzn. v období září - říjen 2010.

Komise mládeže vzala na vědomí úkoly plynoucí z realizace reklamní smlouvy s ČD Gargo tak, aby podmínky smlouvy byly splněny ze strany ČSH do 15. listopadu.

 

Reprezentace

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci předsedy Reprezentační komise, který spolu s prezidentem ČSH řešil odmítnutí účasti českého družstva na turnaji čtyř družstev (Vánoční pohár). Maďarská strana zdůvodnila tento krok tím, že česká strana nedodržela ustanovení smlouvy o vyslání nejsilnější možné sestavy na tento turnaj. ČSH však na tuto skutečnost upozorňovala již v srpnu minulého roku, kdy maďarská strana oznámila termín konání turnaje. Ten kolidoval s termínem turnaje o Pohár České televize, kde by zcela jistě měla hrát nejsilnější sestava českého družstva. Toto nedorozumění budu prezident ČSH a předseda Reprezentační komise ještě řešit s maďarskou stranou v rámci kongresu IHF.

Pro rezervní družstvo mužů byla zajištěna dvě utkání v Rumunsku.

Reprezentační komise s předstihem připraví návrh vedoucích výprav pro kvalifikační utkání mužů a žen a MS a ME mládežnických reprezentací.


 

SCM Plzeň

Exekutiva ČSH se seznámila se stavem SCM Plzeň. Podle rozhodnutí Exekutivy ČSH byla s p. Habrem uzavřena smlouva na výkon funkce trenéra-manažera do 31.3.2010. Po té měl tuto funkci převzít podle údajů p. Šetlík jako úspěšný absolvent studia trenérské licence A. K této situaci však nedošlo, protože p. Šetlík studium nedokončil a je navíc stále aktivním hráčem Lokomotivy Plzeň. S ohledem na tyto skutečnosti a rovněž s přihlédnutím, že organizační struktura Lokomotivy Plzeň jako klubu se statutem SCM stále nemá jasnou strukturu, rozhodla Exekutiva ČSH odebrat Lokomotivě Plzeň statut klubu SCM ke dni 30.6.2010 a v návaznosti na toto rozhodnutí prodloužit trenérovi-manažerovi p. Haberovi smlouvu do 30.6.2010.

Exekutiva ČSH rozhodla vypsat výběrové řízení pro kluby ČSH mužské složky na přidělení statutu SCM 1.9.2010 a to především s ohledem na skutečnost, že aktuálně není žádný čekatelský klub.

Za tímto účelem budou do 30.4.2010 na internetových stránkách ČSH zveřejněny podmínky výběrového řízení s tím, že uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je stanovena do 31.7.2010. Exekutiva ČSH vydá rozhodnutí do 31.8.2010.

 

Akademické mistrovství světa

Exekutiva ČSH se seznámila se stavem příprav reprezentačních výběrů pro akademické mistrovství světa.

Mužská složka má již družstvo ustaveno (hlavní trenér Mika, asistent Drnek, předložena a projednána nominace hráčů).

Prezident ČSH informoval o společném jednání se zástupci ČAUS, na kterém nebyl akceptován návrh Reprezentační komise na trenérskou dvojici Poloz-Černá. Zástupci ČSH oznámili, že v takovém případě nebude ČSH podávat žádný další návrh a očekává návrh hlavního trenéra a asistenta od ČAUS. ČAUS navrhl jako hlavního trenéra p. Schmida a asistenta p. Krejčíře. Exekutiva ČSH akceptuje nominaci ČAUS obou trenérů.

 

Mezinárodní akce na území České republiky

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci o reprezentačních akcích konaných na území České republiky (v záhlaví jsou uvedeny hrací dny).

Kvalifikační utkání žen Česká republika - Azerbajdžán (4.4.2010)

Exekutiva ČSH zhodnotila zajištění utkání na standardní dobré úrovni. Počet diváků na utkání však byl velmi nízký a nedůstojný oficiálního utkání národního týmu žen. Výkon české reprezentace v utkání byl hodnocen jako dobrý, byl však velký rozdíl ve výkonnosti jednotlivých hráček.

Kvalifikační utkání žen Česká republika – Maďarsko (26.5.2010)

Utkání se bude na základě návrhu Reprezentační komise hrát v Plzni.

Industrial cup dorostenců Jablonec (2.4.2010 – 4.4.2010)

Turnaj proběhl na dobré organizační úrovni.

Mezinárodní turnaj O pohár České televize (15.4.2010 – 17.4.2010)

Jako zástupce ČSH byl nominován p. Tkadlec. Jako hosté se zúčastní pp. Bártek, Kolář a Chvalný. Vše zajištěno.

Kvalifikační turnaj na ME juniorů Nové Veselí (16.4.2010 – 18.4.2010)

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci, že přípravy kvalifikačního utkání jsou dokončeny.

Kvalifikační utkání mužů Česká republika - Srbsko (19.6.2010)

Exekutiva ČSH vzala na vědomí společný návrh Reprezentační a Marketingové komise na konání utkání v Plzni. Exekutiva ČSH schvaluje Plzeň jako místo konání utkání Česká republika - Srbsko. Exekutiva ČSH dále projednala návrh řešení prodeje vstupenek na reprezentační utkání mužů Česká republika – Srbsko dne 19.6.2010 v Plzni. Pokud je to technicky možné Exekutiva ČSH doporučuje předprodej vstupenek prostřednictví internetové stránky ČSH na konkrétní místo (sedačku). V případě, že toto nebude možné, doporučuje se předprodej vstupenek dle sektorů.


Úprava Ekonomické směrnice

Předseda komice rozhodčích navrhl úpravu nejasného ustanovení Ekonomické směrnice ohledně odměny rozhodčích za mezinárodní utkání.

Exekutiva ČSH schvaluje návrh úpravy Ekonomické směrnice v čl. IV., odst. 2 se nahrazuje slovo „neoficiální“ slovem „ostatní“. Uvedený návrh bude předložen Radě ČSH.


Informace z jednání orgánů oblastních svazů házené


Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci Komise rozvoje o významných rozhodnutích nebo rozhodnutích, která mají souvislost s činností Exekutivy ČSH nebo jejich odborných útvarů.

Severomoravský svaz házené

 • Zápis z jednání oblastní Exekutivy neobsahuje texty související přímo s činností Exekutivy ČSH.

 • V rámci jednání konference byla mimo jiné diskutována problematika hostování a činnosti sportovních center.

Středočeský svaz házené

 • Na jednání konference byl konstatován úbytek družstev v soutěžích oblastního svazu házené. V nadcházející sezóně bude tento svaz řídit pouze dvě soutěže: mladší žáky a společnou regionální ligu mužů. Diskutována byla účast klubů v mládežnických projektech ČSH.

Severočeský svaz házené

 • Zápis z jednání oblastní Exekutivy neobsahuje texty související přímo s činností Exekutivy ČSH.

Jihomoravský svaz házené

 • Zápis z jednání oblastní Exekutivy neobsahuje texty související přímo s činností Exekutivy ČSH.

 • Na jednání oblastní konference byl zvolen nový předseda (p. Levíček) a noví členové Exekutivy a noví členové Rady ČSH (p. Říčka a p. Cikán). V rámci jednání konference byla mimo jiné diskutována problematika hostování. Exekutiva ČSH upozorňuje, že Konference oblastního svazu házené nemůže zavazovat členy Rady k jakémukoliv konání (viz usnesení z jednání Konference).

 

Různé

 

 • Exekutiva ČSH vzala na vědomí, doplnit do termínové listiny informaci o semináři EHF v Bratislavě (5.8. - 8.8.2010 pro trenéry obou kategorií, prodloužení licence, lektorem p. Tůma).

 • Exekutiva ČSH vzala na vědomí omluvu z nepřítomnosti p. Tůmy na dalších 2 jednání Exekutivy z důvodu přednášení v Olomouci na trenérské škole.

 • Byla uzavřena smlouva na zapůjčení sponzorského vozu pro potřeby sekretariátu a reprezentace do konce roku 2010. Na úrovni sekretariátu byla určena odpovědná osoba a Reprezentační komise musí určit okruh osob oprávněných užívat toto vozidlo pro účely reprezentace (musí mít doklad o školení řidičů).


 

Příští jednání


Příští jednání Exekutivy ČSH se uskuteční 7.5.2010 od 15:00 v Praze 10 – Petrovicích a pokračuje 8.5.2010 od 8:30 tamtéž. Ubytování pro mimopražské účastníky je zajištěno v areálu eRZet Hostivař.

Na jednání Exekutivy ČSH navazuje jednání Rady ČSH od 13:00, na kterém je účast členů Exekutivy ČSH povinná.