SELECT NABÍDKA
TV COM

Kalendář

<srpen 2018>
poútstčtsone
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Inkostar

Informace o akcích a zajímavosti z házené do vašeho emailu. Přihlaste se k odběru novinek.
Email
28.2.2010 otevřeno: 1723 x

Vybrané kapitoly z jednání Exekutivy ČSH

V článku si můžete přečíst zajímavé informace ze šestého jednání Exekutivy v letošním soutěžním ročníku.

 Vybrané kapitoly z jednání Exekutivy ČSH

 

Zápis z 6. jednání Exekutivy ČSH

Praha, 6. února 2010

Přítomni: p.Chvalný, p. Svoboda, p. Kolář, p. Černý, p.Konečný, p.Jakub, p.Radosta, p.Tůma

Nepřítomni: p.Bártek

Hosté: pí.Železňáková, p.Jaroň

 

Trvání: zahájení v 9:30, ukončení v 15:00


Projednávaná problematika

 

Akademické mistrovství světa

 

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informace ČAUS o schválení účasti obou reprezentačních družstev házené na akademickém MS.

Reprezentační komise na příštím jednání přednese svůj návrh na obsazení hlavních trenérů obou družstev. Po jejich schválení budou neprodleně provedeny nominace hráčů a hráček a budou informovány dotčené oddíly.

Termíny akademického mistrovství světa se stanou součástí termínového kalendáře Českého svazu házené na soutěžní ročník 2010/2011 a budou zveřejněny na internetové stránce ČSH.

 

Mezinárodní akce na území České republiky

 

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci o reprezentačních akcích konaných na území České republiky (v záhlaví jsou uvedeny hrací dny).

Kvalifikační utkání žen Česká republika - Azerbajdžán (4.4.2010)

Beze změn. Potvrzeno místo konání utkání Česko - Azerbajdžán město Brno.

 

Kvalifikační utkání žen Česká republika – Maďarsko (26.5.2010)

Exekutiva ČSH obdržela dopis Lokomotivy Cheb, že plánovaná dotace na pořádání utkání nebyla přidělena. Exekutiva ČSH neschválila návrh na přesun rozhodnutí o konání kvalifikačního utkání na Reprezentační komisi a potvrdila místo kvalifikačního utkání Česko - Maďarsko Cheb.

 

Industrial cup dorostenců Jablonec (2.4.2010 – 4.4.2010)

Přípravy turnaje probíhají, potvrzena dotace města Jablonec. Smlouva o spolupořádání turnaje mezi ČSH a DC Point byla podepsána.

 

Mezinárodní turnaj juniorek Olomouc (26.3.2010 – 28.3.2010)

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci o zrušení mezinárodního turnaje z důvodu nepotvrzení účasti oslovení národních federací, uskuteční se pouze tréninkový kemp.

 

Mezinárodní turnaj O pohár České televize (15.4.2010 – 17.4.2010)

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci o zrušení účasti družstva Švýcarka, potvrzení účasti družstva Ruska. Hrát se bude v Zubří (1. hrací den), Zlíně (2. hrací den) a Přerově (3. hrací den).

 

Turnaj žen o štít města Chebu (Cheb)

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci o potvrzení účasti oslovených účastníků (Dánsko, Norsko, Španělsko).

Kvalifikační turnaj na ME juniorů Nové Veselí (16.4.2010 – 18.4.2010)

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci, že přípravy kvalifikačního utkání probíhají dle plánu.

 

Kvalifikační utkání mužů

 

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci, že soupeřem pro kvalifikační utkání na MS bude Srbsko s tím, že první utkání se hraje na půdě soupeře a odvetné utkání v ČR.

Exekutiva ČSH diskutovala o možných místech konání tohoto utkání. Jednotlivá místa byla posuzována zejména z hlediska kapacity haly, finančních podmínek, povrchu, dopravní dostupnosti, možnosti pořádání Galavečera házené. Z diskuse vyplynula tři místa: Brno, Pardubice, Praha. Návrhy budou předány agentuře, která prověří možnosti konání v uvedených místech.

 

Hostování

 

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci Legislativní komise, která obdržela od dvou členů Rady ČSH návrhy k legislativnímu „ošetření“ institutu hostování od p. Bíny a p. Sedláčka. Touto problematikou se rovněž zabývala Exekutiva Středomoravského svazu házené, avšak konkrétní návrh nebyl podán.

Legislativní komise doporučuje neměnit a trvat na původním rozhodnutí Rady ČSH, zrušit institut hostování.

Exekutiva ČSH konstatuje, že forma jakou bylo prezentováno stanovisko p. Sedláčka, resp. Exekutivy Jihočeského svazu házené, je nepřípustná a ohrazuje se proti ní. Exekutiva ČSH navrhuje podat podnět Disciplinární komisi na poškození dobrého jména Českého svazu házené. Exekutiva ČSH schvaluje podat podnět Disciplinární komisi. Prezident ČSH vyzval všechny členy Exekutivy ČSH k účasti na jednání Rady ČSH.

 

Rozpočet ČSH na rok 2010

 

Exekutiva ČSH projednala druhou verzi rozpočtu ČSH na rok 2010. Tato verze rozpočtu je připravena jako vyrovnaná, za podmínek splnění doplatků z vlastních zdrojů ČSTV (Sazka). Ekonomická komise doporučuje s takto připravenou verzí rozpočtu pracovat jako s rozpočtovým provizoriem do konce měsíce dubna, poté bude provedena další revize (na základě vyjasnění zejména příjmové části rozpočtu). Na květnovém jednání Exekutivy ČSH bude předložena finální verze rozpočtu ČSH 2010 jako podkladový materiál pro jednání Rady ČSH. Z tohoto důvodu nebude finální verze rozpočtu ČSH na rok 2010 zaslána členům Rady ČSH v obvyklé lhůtě 30 dnů před jednáním Rady ČSH.

Exekutiva ČSH schvaluje předloženou 2. verzi rozpočtu ČSH pro rok 2010 jako rozpočtové provizorium do 30.4.2010.

 

Lektorský sbor

 

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci o jednání lektorského sboru, které proběhlo v Praze při finále Českého poháru žen.

Předseda Trenérsko-metodické komise předložil návrh na rozšíření lektorského sboru o p. Babáka P., Srbu a Bartoně. Exekutiva ČSH schvaluje předložený návrh na rozšíření členů lektorského sboru o pp. Babáka P., Srbu a Bartoně.

 

Zásady školení trenérů a rozhodčích licence C a dalšího vzdělávání trenérů

 

Exekutiva ČSH projednala návrh Ekonomické komise o úpravu horního limitu pro poskytované příspěvky pro oblastní svazy házené na pořádání školení trenérů a rozhodčích licence C a zásad dalšího vzdělávání trenérů.

Zásady školení trenérů licence C

Do článku III se zařazuje nový odstavec 5 s textem: „Maximální dotace oblastnímu svazu házené na pořádání jednoho školení trenérů licence C činí 20.000 Kč a může být poskytnuta pouze v případě, že bylo zařazeno do ročního plánu školení trenérů licence C sestavovaného k 31.12. předchozího roku.“ Exekutiva ČSH schvaluje úpravu Zásad školení trenérů licence C.

Zásady školení rozhodčích licence C

Do článku III se zařazuje nový odstavec 5 s textem: „Maximální dotace oblastnímu svazu házené na pořádání jednoho školení rozhodčích licence C činí 10.000 Kč a může být poskytnuta pouze v případě, že bylo zařazeno do ročního plánu školení rozhodčích licence C sestavovaného k 31.12. předchozího roku.“ Exekutiva ČSH schvaluje úpravu Zásad školení rozhodčích licence C.

Zásady dalšího vzdělávání trenérů

Do článku III, odstavce 2 se nakonec poslední věty zařazuje text „a zařazení do plánu dalšího vzdělávání trenérů sestavovaného k 31. 12. předchozího roku.“ Exekutiva ČSH schvaluje úpravu Zásad dalšího vzdělávání trenérů.

 

Klubový členský příspěvek 2010

 

Exekutiva ČSH se seznámila s informací o stavu úhrady klubového členského příspěvku pro rok 2010. Exekutiva ČSH konstatovala, že v letošním roce platby probíhaly výrazně lépe, než v minulých obdobích. Předsedové oblastních svazů byli informováni 25.1.2010 o aktuálním stavu úhrady. Exekutiva ukládá oznámit předsedům konečný stav včetně doplatků za pozdní termín platby a reakce některý klubů.

 

Termíny jednání oblastních konferencí a delegace členů Exekutivy ČSH

 

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci o konání konferencí oblastních svazů házené.

Pražský svaz házené

nevolební, bez informací o termínu a místu konání, za Exekutivu ČSH byl nominován na jednání konference p. Bártek.

Středočeský svaz házené

nevolební, bez informací o termínu a místu konání, za Exekutivu ČSH byl nominován na jednání konference p. Tůma.

Jihočeský svaz házené

volební, 27.3.2010 České Budějovice, za Exekutivu ČSH byl nominován na jednání konference p. Černý.

Západočeský svaz házené

nevolební, 19.3.2010 Plzeň, za Exekutivu ČSH byl nominován na jednání konference p. Konečný.

Východočeský svaz házené

nevolební, bez informací o termínu a místu konání, za Exekutivu ČSH byl nominován na jednání konference p. Radosta.

Severočeský svaz házené

volební, 27.2.2010 Ústí nad Labem, za Exekutivu ČSH byl nominován na jednání konference p. Svoboda.

Jihomoravský svaz házené

volební, bez informací o termínu a místu konání, za Exekutivu ČSH byl nominován na jednání konference p. Jakub.

Středomoravský svaz házené

nevolební, 20.2.2010 Olomouc, za Exekutivu ČSH byl nominován na jednání konference p. Kolář.

Severomoravský svaz házené

Nevolební, 25.3.2010 Ostrava za Exekutivu ČSH byl nominován na jednání konference p. Chvalný.

Všichni delegovaní budou zastupovat na jednání Exekutivu ČSH a zodpovídat dotazy v duchu jejich usnesení. Každý delegovaný připraví krátkou písemnou zprávu o průběhu konference, ve které zejména uvede připomínky k práci

 

Rozvoj

 

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci o návrhu pořízení propagačních předmětů. Z uvedených návrhů považuje za prioritní zhotovení kvalitního diáře ČSH pro soutěžní ročník 2010/2011. Komise rozvoje připraví celkový koncept tohoto projektu, včetně finanční kalkulace.

 

Informace z jednání orgánů oblastních svazů házené

 

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci, že Komise rozvoje svolá na 30.4.2010 společné jednání s předsedy oblastních svazů házené, místem jednání bude Praha – Strahov.

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci Komise rozvoje o významných rozhodnutích nebo rozhodnutích, která mají souvislost s činností Exekutivy ČSH nebo jejich odborných útvarů.

Jihomoravský svaz házené

 • připomínka ke klíči nominace družstev do Žákovské ligy (Komise mládeže projedná na svém jednání),

 • návrh snížení počtu funkcionářů při mistrovských utkáních (je v rozporu s filozofií Exekutivy ČSH).

Středomoravský svaz házené

 • připomínka ke komunikaci se sekretariátem ohledně zpětného potvrzení nominace rozhodčích (projedná ředitel soutěží a Komise rozhodčích),

 • díky důslednému uplatňování licenční politiky se zvýšil počet zájemců o školení trenérů licence C (celkem 55 zájemců, bude potřeba organizovat v roce 2010 dvě školení trenérů licence C),

 • stanovisko k problematice hostování (Legislativní komise vezme v potaz při posuzování připomínek).

Severomoravský svaz házené

 • aktuálně probíhá školení rozhodčích licence C (11 účastníků) a školení trenérů licence C (27 účastníků),

 • nominace nového oblastního redaktora (p. Kondělka David).

Severočeský svaz házené

 • rekapitulace návrhů pro volby do Exekutivy oblastního svazu házené.

 

Marketingová jednání

 

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci předsedy Marketingové komise o zahájení jednání s agenturou RC Sport, resp. E-motion o prodloužení marketingových smluv v oblasti reprezentace a Extraligy na další období. Jednání se vyvíjejí příznivě a jejich výsledek by měl být znám do konce května.

 

WHIL

 

Exekutiva ČSH se seznámila s informací o neoficiální diskusi na téma pokračování mezinárodní soutěže WHIL, která proběhla již ve slovenském tisku. Exekutiva ČSH rozhodně dodrží smlouvu, která je platná do konce soutěžního ročníku 2010/2011.

Exekutiva ČSH se k této problematice nebude na společném jednání klubů WHIL v Bratislavě vyjadřovat a na tomto jednání smlouvu na další období 2011/2013 nepodepíše.

Exekutiva ČSH schvaluje, že k pokračování WHIL na období 2011/2013 a její podobě, popř. k zavedení samostatné české soutěže se vyjádří až na základě hodnocení společného jednání českých klubů WHIL a českých klubů 1. ligy.

 

Soutěže

 

Exekutiva ČSH vzala ne vědomí, že Soutěžní komise se zabývá a nadále připravuje reorganizaci soutěží. Na dubnovém jednání bude předložena Exekutivě ČSH definitivní podoba reorganizace soutěží jako podklad pro jednání Rady ČSH s tím, že platnost úpravy bude jednotná od soutěžního ročníku 2011/2012.

Exekutiva ČSH se seznámila se záměrem Soutěžní komise upravit termínový kalendář nižších soutěží odlišně od soutěží ZUBR Extraligy a WHIL a podporuje ho.

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci o společném jednání klubů a zástupců Exekutivy ČSH, na kterém bylo projednáno: hodnocení dosavadního průběhu soutěže, marketing soutěže, termínový kalendář soutěže 2010/2011, nový model soutěže. Z podnětu klubů připraví Komise rozhodčích, Soutěžní komise a Ekonomická komise model proplácení odměn a cestovních náhrad rozhodčích prostřednictvím sekretariátu ČSH s tím, že takto vynaložené náklady budou uhrazeny kluby na účet ČSH.

 

Průběh mládežnických projektů

 

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci o průběhu mládežnických projektů.

Konference mládeže – velice kladné hodnocení, neúčast svazového trenéra.

Komise mládeže doporučuje pro další ročník stejný termín, místo konání Moravu.

Kempy házenkářských nadějí – probíhá v tomto termínu pro kategorii dívky, plná účast, velmi dobré vystoupení rozhodčích, objevil se problém s nominací hráčky – donominace České cesty - porušení pravidel a zásad, příští týden bude probíhat kemp pro kategorii chlapců.

Exekutiva ČSH důrazně upozorňuje Reprezentační komisi na dodržování kompetencí, pravidel a zásad při sestavování nominace na kempy mládeže.

Zákaz používání lepidla

Exekutiva konstatovala, že Komise mládeže neobdržela stanovisko k zákazu používání lepidla od předsedů odborných útvarů v písemné dohodě, přesouvá tedy tuto problematiku na příští jednání.

 

Rozhodčí

 

Exekutiva ČSH se seznámila s informací o činnosti Komise rozhodčích.

Exekutiva ČSH s potěšením bere na vědomí, že obě dvojice (Válek-Opava na MS žen v Číně a Horáček-Novotný na ME v Rakousku) byly za svoje výkony kladně hodnoceny.

Komise rozhodčích provedla delegace na všechny mezinárodní akce reprezentačních družstev na území České republiky, v případě mezinárodního turnaje o pohár České televize zvažuje účast jedné zahraniční dvojice.

Další jednání komise bude společné s předsedy komisí rozhodčích oblastních svazů házené.


 

Různé


 

 • Exekutiva ČSH vzala na vědomí, že člen ČSH Chemopetrol Litvín požádal o zrušení členství.

 • Exekutiva ČSH vzala na vědomí požadavek Kontrolní a revizní komise na zhotovení průkazů členů Kontrolní a revizní komise k prokázání se při prováděných kontrolách. Exekutiva ČSH rozhodla a schvaluje žádné průkazy nevydávat. Členové komise se budou prokazovat pověřovacím dopisem předsedy KRK, ve kterém bude uvedeno registrační číslo člena Kontrolní a revizní komise.

 • Exekutiva ČSH vzala na vědomí, že družstvo mladších dorostenek Chebu se odhlásilo ze soutěže.

 • Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci Komise rozvoje o zamítnutí podané žádosti o dotaci na vzdělávání funkcionářů.