SELECT NABÍDKA

Házená v TV

19. 01. 2019 18:00 hod. ČT Sport
MS v házené 2019
19. 01. 2019 20:20 hod. ČT Sport
MS v házené 2019
20. 01. 2019 18:00 hod. ČT Sport
MS v házené 2019
20. 01. 2019 20:20 hod. ČT Sport
MS v házené 2019
21. 01. 2019 17:50 hod. ČT Sport
MS v házené 2019
21. 01. 2019 20:20 hod. ČT Sport
MS v házené 2019
TV COM

Kalendář

<leden 2019>
poútstčtsone
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Sponser

Informace o akcích a zajímavosti z házené do vašeho emailu. Přihlaste se k odběru novinek.
Email
13.1.2010 otevřeno: 1647 x

Vybrané kapitoly z jednání Exekutivy ČSH

V článku si můžete přečíst zajímavé informace ze čtvrtého jednání Exekutivy v letošním soutěžním ročníku.

Zápis z 5. jednání Exekutivy ČSH

 

Praha, 2. ledna 2009

 

Přítomni: p. Chvalný, p. Svoboda, p. Kolář, p. Černý, p. Konečný, p. Jakub,

p. Radosta, p. Bártek, p. Tůma

Hosté: p.Jaroň

Zahájení jednání: 10:00

Ukončení jednání: 14:30

Programové prohlášení Exekutivy ČSH

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci prezidenta ČSH, že komplexní programové prohlášení nebylo sestaveno. Prezident ČSH předložil návrh, aby programové prohlášení bylo sestaveno za každou jednotlivou odbornou komisi zvlášť. Exekutiva ČSH s tímto návrhem souhlasí a každá odborná komise předělá podklady pro programové prohlášení na samostatný dokument. Tento dokument bude doručen Komisi rozvoje, která zajistí jeho umístění na internetových stránkách u informací o příslušné komisi.

Exekutiva ČSH se dohodla, že v programovém prohlášení každé komise bude umístěna teze o vyhledávání mladých funkcionářů.

Jednání Rady ČSH

Exekutiva ČSH se seznámila s informacemi z jednání Rady ČSH a to zejména:

· o průběhu a výsledku schvalování úprav legislativních předpisů navržených Exekutivou ČSH,

· o zrušení směrnice o reprezentaci a jejím nahrazením Zásad o činnosti reprezentačních družstev,

· o návrzích na postup při úpravách institutu hostování v legislativě v krátkodobém a dlouhodobém horizontu,

· o podnětech pro úpravu termínového kalendáře nižších celostátních soutěží

· o hodnocení spuštění systém u Handball.net a prvních zkušenostech s jeho provozem,

· o prezentaci firmy Esa Dome o výstavbě nafukovacích hal, Rada ČSH doporučila všem oblastem podobnou prezentaci pro zástupce oddílů uskutečnit v rámci oblastních konferencí,

· o nástinu krajského uspořádání Českého svazu házené.

Výsledky testování družstev nejvyšších soutěží a SCM

 

Exekutiva ČSH vzala na vědomí interní materiál Hodnocení testování družstev nejvyšších soutěží a SCM (ženská složka), jehož obsahem je konstatování neutěšeného stavu v oblasti fyzické připravenosti jednotlivých družstev WHIL i SCM a to zejména v historickém kontextu. Zpráva bude zaslána oddílům, které se testování účastnily.

Obsahově podobné hodnocení bude i v případě družstev mužské složky. Finální zpráva bude dokončena během několika dnů a rovněž zaslána družstvům, která se testování zúčastnila.

Exekutiva se dohodla, že nebude tyto zprávy zveřejňovat na internetové stránce ČSH a považuje je za interní materiál.

Školení trenérů a rozhodčích licence C

Exekutiva ČSH konstatovala, že doposud nebyl předložen návrh plánu školení trenérů licence C a plánovaných seminářů dalšího vzdělávání, které organizují oblastní svazy, což komplikuje sestavení rozpočtu ČSH na rok 2010.

Vzhledem k tomu, že podobný příspěvek se plánuje i pro školení rozhodčích licence C, rozšiřuje Exekutiva ČSH úkol č. 45 (nově úkol č.1) i na Komisi rozhodčích.

Ekonomická komise upozorňuje, že do rozpočtu budou zahrnuty jen příspěvky na plánovaná školení a semináře. Ostatní akce nebudou do rozpočtu zahrnuty a nebude se na ně vztahovat příspěvek. V tomto duchu Ekonomická komise připraví návrh úprav textu zásad školení trenérů licence C a zásad školení rozhodčích licence C.

Funkcionáři utkání a licenční politika trenérů

Exekutiva ČSH diskutovala v návaznosti na časté dotazy otázku licenční politiky trenérů. Z diskuse vyplynulo následující:

Zodpovědný vedoucí

Zodpovědný vedoucí musí být přítomen při utkání vždy tak, aby mohl v každém okamžiku utkání vykonávat svoji funkci. Proto Exekutiva ČSH považuje za nepřípustnou kumulaci funkce zodpovědného vedoucího a hráče. Legislativní komise připraví návrh úpravy Soutěžního řádu, tak aby tuto možnost úplně vyloučil.

Trenér

Cílem všech orgánů by měla být účast alespoň dvou funkcionářů družstva v každém utkání – zodpovědného vedoucího a trenéra. Trenér a zodpovědný vedoucí mají každý specifické postavení při utkání a kumulace jejich funkce je nepřípustná. Je-li přítomen utkání pouze jeden funkcionář byť s trenérskou licencí musí vykonávat funkci zodpovědného vedoucího. Pak v utkání nepůsobí ve funkci trenéra a v takovém okamžiku klub nedodržuje licenční politiku. S ohledem na nižší (zejména oblastní) soutěže a zejména v nižších věkových kategoriích nebude Exekutiva ČSH navrhovat změnu Soutěžního řádu, bude však trvat na dodržování ustanovení Licenčního řádu a licenční politiky všemi orgány, které řídí soutěže (včetně oblastních soutěží).

Exekutiva ČSH považuje za nezbytné, aby ustanovení licenční politiky byla stejná jak pro družstva v soutěžích oblastních svazů házené, tak v celostátních soutěžích.

Ostatní funkcionáři

Přijetím úpravy Soutěžního řádu nyní může být každý funkcionář utkání přítomen utkání pouze v jedné funkci (jedná se zejména o hlavního pořadatele).

Uvedená problematika bude diskutována s předsedy oblastních svazů házené na společném jednání.

Mezinárodní akce na území České republiky

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci o reprezentačních akcích konaných na území České republiky (v záhlaví jsou uvedeny hrací dny).

Kvalifikační utkání žen Česká republika - Azerbajdžán (4.4.2010)

Na základě dodatečných jednání agentury o místech příletu a odletu, tak aby co nejméně do přípravy na utkání zasahovalo cestování z místa přípravy na letiště, bylo znovu Reprezentační komisí navrženo jako místo utkání Brno. Exekutiva ČSH schvaluje (hlasování 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel) jako místo utkání Česko - Azerbajdžán město Brno.

Kvalifikační utkání žen Česká republika – Maďarsko (26.5.2010)

V tomto případě nedošlo ke shodě mezi Reprezentační a Marketingovou komisí ohledně místa konání. Reprezentační komise navrhuje jako místo utkání Prahu, Plzeň a Jindřichův Hradec a Marketingová komise navrhuje jako místo utkání Cheb s ohledem na to, že již bylo jednáno s Lokomotivou Cheb, která zajistila příspěvek na tuto akci z rozpočtů orgánů místní samosprávy. Exekutiva ČSH schvaluje (hlasování 7 pro, 0 proti, 2 se zdrželi) jako místo utkání Česko - Maďarsko město Cheb.

Industrial cup dorostenců Jablonec (2.4.2010 – 4.4.2010)

Všichni účastníci turnaje jsou již potvrzeni CZE, POL, RUS a SUI. Finální podpis smlouvy s pořadatelem DC Point o uzavření smlouvy o spolupořádání akce proběhne na přelomu ledna a února 2010 po potvrzení dotace od orgánů místní samosprávy.

Mezinárodní turnaj juniorek Olomouc (26.3.2010 – 28.3.2010)

Aktuálně proběhlo oslovení vybraných družstev, zatím se nikdo nepřihlásil. Realizační tým juniorek připraví další postup (přesunutí turnaje na jiný termín, popř. jeho zrušení a nahrazení jinou formou přípravy).

Mezinárodní turnaj O pohár České televize (15.4.2010 – 17.4.2010)

Exekutiva ČSH projednala více variant a shodla se na tom, že turnaj by měl proběhnout tak, že každý den turnaje se bude hrát v jiném městě při zachování dobré dopravní dostupnosti (agentura navrhuje lokalitu Severní Morava nebo Střední Morava). Exekutiva ČSH schvaluje (hlasování 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel) za hrací místa Turnaje o pohár České televize Zlín, Olomouc a Přerov. Marketingová komise projedná s agenturou RC Sport a předloží finální návrh hracích míst včetně jejich časového plánu. Všichni účastníci turnaje jsou již potvrzeni CZE, RUM, AUT a SUI.

Turnaj žen o štít města Chebu (Cheb)

Aktuálně bylo provedeno oslovení účastníků.

Kvalifikační turnaj na ME juniorů Nové Veselí (16.4.2010 – 18.4.2010)

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci, že jednání se spolupořadatelem ze Sokola Nové Veselí proběhla úspěšně. Jednání s pořadatelem (organizace a pobytové náklady), partnery (místní orgány, sponzoři) a MŠMT (příspěvek na pořádání) budou pokračovat v lednu.

Vybrané informace z jednání Reprezentační komise

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informace z jednání Reprezentační komise (ženské složky), která projednávala hodnocení reprezentační družstev ženské složky v listopadu a prosinci.

Reprezentační komise projednala nový model plánování přípravy mládežnických reprezentačních družstev a na něj navazující standardizaci míst pro přípravu těchto družstev dle zadání Exekutivy ČSH.

Reprezentační komise informovala Exekutivu ČSH o projednávání účasti reprezentačních družstev házené na akademickém MS. V případě, že bude ČAUS moci vyslat pouze jedno družstvo navrhuje Reprezentační komise vyslat družstvo žen. Exekutiva ČSH se touto otázkou bude zabývat po získání konkrétních informací z ČAUS.

Reprezentační komise má zájem zkvalitnit přípravu družstva, které se účastní mistrovství světa juniorek 2012 v České republice. Exekutiva ČSH vyzvala Reprezentační komisi k předložení konkrétních údajů a přípravě.

Metodika

Předseda Trenérsko-metodické komise konstatoval problémy se zajišťováním lektorů při seminářích a školeních (např. Konference mládeže, školení trenérů licence C, jednodenní semináře oblastních svazů házené).

Exekutiva ČSH projevila hrubou nespokojenost s tím, že na náklady ČSH byly vyslání reprezentační trenéři (Papežová, Červenka) na seminář EHF v létě 2009 a dodnes nebyl nalezen termín ve kterém, by bylo možno uskutečnit seminář, kde by byly poznatky z tohoto semináře předány zájemcům. Reprezentační komise zjedná nápravu, tak aby bylo možno tento seminář uskutečnit v 1. pololetí 2010. Návrh termínu bude konzultován s předsedou Trenérsko-metodické komise.

Dne 3.1.2010 u příležitosti finále Českého poháru proběhne seminář lektorů.

Příprava rozpočtu ČSH na rok 2010

Exekutiva ČSH se seznámila s informacemi o přípravě rozpočtu ČSH pro rok 2010. Aktuálně se pracuje stále na druhé verzi rozpočtu – k dispozici jsou téměř všechny nákladové položky – chybí ověřit některé vybrané položky (pouze asi 5% všech údajů o nákladech). V oblasti příjmů pracuje rozpočet s reálnými příjmy roku 2009 (s výjimkou příspěvku ze Sazka a.s., který je plánován ve verzi přislíbené pro rok 2009 a nikoliv reálné).

Aktuálně je stav rozpočtu schodkový cca -1 mil. Kč. Ekonomická komise se pokusí předložit na příštím jednání rozpočet, který by měl sloužit jako rozpočtové provizorium do doby jeho schválení Radou ČSH.

Ekonomika a marketing

Ekonomická komise oznámila Exekutivě ČSH, že vypověděla ČSTV smlouvu o vedení ekonomických agend (pokladny, mzdová agenda a účetní a daňová evidence) z důvodu, že ČSH disponuje vlastními kvalifikovanými silami, aby si tyto agendy mohl zajišťovat sám. Finanční prostředky, které byly hrazeny ČSTV budou rozděleny mezi jednotlivé vlastní pracovníky. Ekonomická komise si od této změny slibuje zejména rychlejší přenos mezi jednotlivé složky sekretariátu a komise o čerpání rozpočtu ČSH.

Soutěže

Exekutiva ČSH se seznámila s informací o průběhu soutěží řízených Českým svazem házené.

WHIL

Soutěž má aktuálně přestávku a pokračuje 11. kolem 10.1.2010 se dvěma televizními přenosy (Slavia – Bratislava 10.1.2010 a Olomouc – Veselí 17.1.2010). Vedení soutěže plánuje schůzku zástupců klubů na 10.2.2010 (Bratislava).

Zubr Extraliga

Podzimní část skončila, podzimním mistrem je HC Dukla Praha. Následuje reprezentační přestávka a soutěž bude pokračovat 16. kolem 6.2.2010. Vedení soutěže plánuje schůzku zástupců klubů na 3.2.2010 (Rytířsko).

Český pohár

Exekutiva ČSH vzala na vědomí průběh final four Českého poháru mužů, soutěž proběhla bez problémů (spolupořadatelství ČSH a HC Dukla Praha). Na semifinále více bylo diváků více než na finále. Finále bylo vysíláno Českou televizí.

Final four Českého poháru žen v termínu 2.1.2010 – 3.1.2010 je zajištěno na odpovídající úrovni (spolupořadatelství ČSH RC Sport a DHC Slavia Praha). Finále bude vysíláno Českou televizí.

Ostatní celostátní soutěže

Ostatní soutěže mají přestávku. Soutěžní úsek doplnil do Handball.net rozpis všech celorepublikových soutěží pro jarní část včetně nominace rozhodčích a delegátů.

Rozhodčí

Exekutiva ČSH se seznámila s informací o činnosti Komise rozhodčích.

Školení rozhodčích licence C bylo ve Východočeském svazu házené zrušeno pro nezájem, Severomoravský svaz házené má přihlášeno na lednové školení 7 zájemců.

Komise rozhodčích připravuje seminář, na kterém si mohou zájemci obnovit, prodloužit či získat licenci vyšší. Komise rozhodčích a Trenérsko-metodická komise v této souvislosti posoudí možnost pořádání společného semináře.

Exekutiva ČSH s potěšením bere na vědomí, že rozhodčí Válek - Opava rozhodovali na MS žen v Číně utkání o 5. místo.

Termíny jednání oblastních konferencí

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci o konání oblastních konferencí. Zatím však od většiny oblastních svazů házené informace nemá.

Pražský svaz házené – bez informací,

Středočeský svaz házené – bez informací,

Jihočeský svaz házené – 27.3.2010 – České Budějovice – volební,

Západočeský svaz házené – bez informací,

Východočeský svaz házené – bez informací,

Severočeský svaz házené – 27.2.2010 – Ústí nad Labem - volební,

Jihomoravský svaz házené – bez informací,

Středomoravský svaz házené – bez informací,

Severomoravský svaz házené – 25.3.2010 – Ostrava – nevolební.

Komise rozvoje zajistí informace o konání oblastních konferencí, aby Exekutiva ČSH mohla delegovat na jednání konferencí své zástupce.

Průběh mládežnických projektů

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci o průběhu mládežnických projektů.

Celoroční projekty (Žákovská liga, Handball Tour) probíhají v souladu s jejich rozpisy a zatím bez problémů.

Komise mládeže se chce v následujícím období soustředit na přípravu jednorázových či krátkodobých projektů (Házenkářský desetiboj, Novinářský kalamář), aby zajistil ještě větší účast v těchto projektech, než tomu bylo v loňském roce.

Konference mládeže je připravena, limit počtu účastníků byl naplněn. Nastaly problémy s obsazení lektorských postů. Tuto situaci společně řeší předseda Komise mládeže a předseda Trenérsko-metodické komise.

Projekt Miniházené 4+1 pro veřejnost připravovaný ve spolupráci s Českou poštou byl v letošním roce dokončen a vypořádán. O jeho pokračování se teprve bude jednat. V souvislosti se změnami v České poště se však nedá očekávat, že by spolupráce pokračovala.

Ekonomická komise upozornila Komisi mládeže a Exekutivu ČSH, že do návrhu rozpočtu ČSH na rok 2010 nebyl zařazen projekt Top kluby.

Rozvoj

Komise rozvoje konstatovala, že na internetu nejsou k dispozici aktuální texty všech legislativních předpisů a žádá Legislativní komisi o jejich dodání. V následujícím období se chce zabývat přípravou prezentačních materiálů o házené, přípravou sady propagačních předmětů, zlepšením komunikace s oblastními svazy házené.

Různé

· Vzhledem k tomu, že termínový kalendář doznal při sestavování rozpočtu značných změn, bude tento dopracován a distribuován jednotlivým členům Exekutivy ČSH.

· Jednotlivé komise předají Komisi mládeže stanoviska k problematice zákazu používání lepidla při utkání do 15.1.2010.

· Exekutiva ČSH neprojednávala „odvoláníg Lokomotivy Plzeň, které nemělo náležitosti. Předseda Legislativní komise napříště nebude vůbec předkládat taková odvolání, která nebudou mít náležitosti. Na pořad jednání Exekutivy ČSH budou předkládána pouze odvolání, která mají náležitosti a která by měla Exekutiva ČSH projednávat. Oznámení o neprojednání odvolání bude vyřizovat Legislativní komise přímo.

Příští jednání

Příští jednání Exekutivy ČSH se uskuteční 06.02.2010 od 9,30 v Praze 10 - Petrovice, Turínská ul.