SELECT NABÍDKA

Házená v TV

19. 01. 2019 18:00 hod. ČT Sport
MS v házené 2019
19. 01. 2019 20:20 hod. ČT Sport
MS v házené 2019
20. 01. 2019 18:00 hod. ČT Sport
MS v házené 2019
20. 01. 2019 20:20 hod. ČT Sport
MS v házené 2019
21. 01. 2019 17:50 hod. ČT Sport
MS v házené 2019
21. 01. 2019 20:20 hod. ČT Sport
MS v házené 2019
TV COM

Kalendář

<leden 2019>
poútstčtsone
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Sponser

Informace o akcích a zajímavosti z házené do vašeho emailu. Přihlaste se k odběru novinek.
Email
17.12.2009 otevřeno: 2292 x

Vybrané kapitoly z jednání Exekutivy ČSH

V článku si můžete přečíst zajímavé informace ze čtvrtého jednání Exekutivy v letošním soutěžním ročníku.

 

Vybrané kapitoly ze 4.jednání Exekutivy ČSH

Praha, 5. prosince 2009


 

Přítomni:

p. Chvalný, p. Svoboda, p. Kolář (od 10:10), p. Černý, p. Konečný,

p. Radosta, p. Bártek, p. Tůma (do 13:15)


 

Nepřítomni:

p. Jakub


 

Hosté:

pí. Železňáková


 

Trvání:

Zahájení jednání: 09:30

Ukončení jednání: 15:20
 


 

 

Projednávaná problematika

 

Zařazení klubu do oblastního svazu házené

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci matričního úseku, že původní zařazení nového kolektivního člena Českého svazu házené DHK Slavoj Žirovnice do oblasti Jihočeského svazu házené tento klub navrhuje změnit a žádá o zařazení do Východočeského svazu házené.

Exekutiva ČSH schvaluje změnu územního zařazení klubu DHK Slavoj Žirovnice a zařazuje je do Východočeského svazu házené.


 

Průběh projektů pro mládež

Exekutiva ČSH vzala na vědomí zásadní informace z činnosti a jednání Komise mládeže. Komise mládeže konstatovala, že všechny aktuální probíhající projekty nebo jejich příprava probíhají bez závad.

Školní liga

Komise mládeže konstatovala nárůst školních lig (nyní je jich 30), v následujícím období se soustředí na kontrolu jejich průběhu.

Konference mládeže

Aktuální stav přihlášených je 50 účastníků (z max. kapacity 80 účastníků), lektoři potvrzeni a zajištěni Trenérsko-metodickou komisí, stejně tak jako obsah semináře.

Handball Tour

Komise mládeže bude i nadále pozorně sledovat průběh tohoto projektu s ohledem na jeho neuspokojivý průběh v minulém ročníku. Zatím vše probíhá bez problémů (nyní se konají přibližně 2 turnaje týdně).


 

Zásady realizace projektů pro mládež a zásady licencování rozhodčích
 

Exekutiva ČSH projednala předložený materiál Komise mládeže „Zásady realizace projektů mládeže“, který upravuje východiska pro financování a průběh jednotlivých projektů pro mládeže se zdůrazněním povinností klubů ke splnění případných marketingových povinností svazu v rámci těchto projektů.

Exekutiva ČSH schvaluje Zásady realizace projektů mládeže.

Exekutiva ČSH projednala předložený materiál Komise rozhodčích Zásady licencování rozhodčích, který upravuje podmínky pro získávání, prodlužování a obnovování licencí rozhodčích v Českém svazu házené.

Exekutiva ČSH schvaluje Zásady licencování rozhodčích.


 

Metodika

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informace předsedy Trenérsko-metodické oblasti.

Seminář zástupců Rinck Convention

Exekutiva ČSH se seznámila s informacemi z průběhu trenérského semináře zástupců zemí Rinck convention. Zajímavou se jeví snaha EHF zavést licenční politiku v trenérské oblasti v nejvyšších pohárových soutěžích (Champions League). Bylo konstatováno, že současná licenční politika Českého svazu házené je v souladu s vizemi EHF.

Kurz trenérské licence B Olomouc

Exekutiva ČSH vzala na vědomí, že obecné části se zúčastnilo 34 přihlášených trenérů, speciální pak absolvovalo 30 trenérů. Termín odevzdání závěrečných prácí je 20.12.2009, závěrečné zkoušky jsou plánované v únoru 2010. Na základě zkušeností z organizací a zajišťování pořádaných kurzů a školení Trenérsko-metodická komise zvažuje změnit způsob úhrady účastnické poplatku za školení způsobem, který používá Soutěžní komise. Společně s přihláškou na školení licence B musí být uhrazen celý účastnický poplatek (za obecnou i speciální část). Tím bude znám a dán přesný počet účastníků a garantováno krytí nákladů zejména speciální části.

Školení trenérů licence C

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informace, že poskytnutý příspěvek ČSH oblastním svazům na pořádání kurzů trenérské licence C bude vzhledem k aktivitě oblastních svazů (bylo organizováno více školení, než bylo plánováno) v letošním roce značným zásahem do rozpočtu ČSH.

Exekutiva ČSH rozhodla, že příspěvek bude poskytovat pouze na školení trenérů licence C a doškolovací semináře za předpokladu, že budou ohlášeny do konce ledna 2010 včetně konkrétního termínu, který bude konzultován s Trenérsko-metodickou komisí. Ekonomická komise na základě takového plánu provede zařazení příspěvku do rozpočtu ČSH. Pokud však nebude vývoj sestavování rozpočtu příznivý, Exekutiva ČSH provede úpravu zásad školení trenérů licence C a zásad dalšího vzdělávání trenérů tak, že omezí horní hranici příspěvku na 15,0 tis. Kč (školení), resp. 7,5 (seminář).


 

Disciplinární komise
 

Exekutiva ČSH vzala na vědomí návrh předsedy Legislativní komise na jmenování nových členů Disciplinární komise o p. Noska (individuální člen ČSH) a p. Koláře (DHC Slavia Praha).

Exekutiva ČSH schvaluje jmenování p. Noska a p. Koláře za členy Disciplinární komise.


 

Vybrané informace z jednání Reprezentační komise
 

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informace z jednání Reprezentační komise. V souvislosti s hodnocením Exekutivy ČSH k výsledkům a umístění na MS juniorů upozornil trenér p. Hudeček na nutnost společné fyzické přípravy, protože se v době přestávky v klubech netrénuje a hráči nejsou dostatečně fyzicky připraveni.

Reprezentační komise hodnotila reprezentační akce mužů (Polsko a Katar) juniorů (Polsko) a dorostenců (Hustopeče).

Exekutiva vzala na vědomí, že byl ustaven správce sportovního vybavení reprezentačních družstev, který bude mít na starosti kontrolu skladové evidence a převzetí materiálu od dodavatele.

Reprezentační komise zahájila vnitřní audit činnosti sportovních center, výsledky se očekávají v únoru 2010.

Reprezentační komise na návrh Ekonomické komise vytipovala stabilní místa pro přípravu reprezentačních družstev:

Kategorie chlapci – Hustopeče, Zubří, Nymburk, Lovosice.

Kategorie dívky – Nymburk, další budou určena na jednání ženské složky.

Na každém místě budou dohodnuty smluvní podmínky při dlouhodobé spolupráci se sportovním, ubytovacím, stravovacím a regeneračním zařízením.


 

Plán jednání Exekutivy ČSH a Rady ČSH v 1. pololetí roku 2010
 

Exekutiva ČSH projednala termíny jednání na 1. pololetí 2010. Lednové jednání se uskuteční v Praze na Slavii při příležitosti ČP žen a další místa konání budou upřesněna dodatečně.

Termíny jednání Exekutivy ČSH byly stanoveny následovně: 02.01.2010 (sobota), 06.02.2010 (sobota), 06.03.2010 (sobota), 10.04.2010 (sobota), 08.05.2010 (sobota), 05.06.2010 (sobota), 01.07.2010 (čtvrtek).

Termín jednání Rady ČSH byl stanoven na 22.05.2010 (sobota) a termín společného jednání s předsedy oblastních svazů házené se předpokládá na konci dubna, konkrétní termín stanoví Komise rozvoje.


 

Handball.net
 

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci, že Handball.net byl na základě smlouvy s Trinet a.s. dokončen.

Vytvoření modulu reprezentační akce se zatím odkládá. Aktuálně se zpracovávají připomínky (administrátorů, oblastních a celostátních redaktorů) k vylepšení Handball.net (již mimo smlouvu s Trinet) a komunikační modul, který by měl sloužit k předávání úředních zpráv z komisí a sekretariátu klubům tak, aby nemusely být zveřejňovány na internetové stránce.


 

Mezinárodní akce na území České republiky
 

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci o reprezentačních akcích konaných na území České republiky.

Kvalifikační utkání žen Česká republika - Azerbajdžán

Na minulém jednání bylo schváleno jako hrací místo Brno, z důvodu změny odletu z Prahy se bude pravděpodobně měnit. Exekutiva ČSH dospěla k závěru, že nebude již schvalovat místa konání s takovým předstihem, aby se poté musela revokovat schválená rozhodnutí ale vždy, až na základě znalosti všech definitivních okolností přípravy (hlavně místo odletu) a nejpozději 14 dní před povinností oznámit na oficiální místa EHF.

Exekutiva ČSH ruší schválené místo konání Brno. Reprezentační a Marketingová komise předloží finální návrh na příštím jednání (nejzazší termín pro zaslání údajů o místě konání na EHF).

Kvalifikační utkání žen Česká republika – Maďarsko

Také v tomto případě zatím neexistuje shoda mezi Reprezentační a Marketingovou komisí ohledně místa konání. Reprezentační a Marketingová komise předloží finální návrh na příštím jednání. Obě komise musí vzít v potaz, že již bylo jednáno s Lokomotivou Cheb, která zajistila příspěvek na tuto akci z rozpočtů orgánů místní samosprávy.

Industrial cup dorostenců (Jablonec)

Proběhlo oslovení soupeřů (zatím potvrzeno SUI), budou probíhat další jednání s prezidentem ČSH a pořadatelem DC Point o uzavření smlouvy a spolupořádání akce.

Mezinárodní turnaj juniorek (Olomouc)

Pořadatelem předloženy podklady pro oslovení, další jednání budou pokračovat.

Mezinárodní turnaj O pohár České televize

Zatím není určeno místo konání, předběžný návrh Plzeň. Na základě předběžné nabídky extraligového klubu bude prověřena lokalita Přerov. Marketingová komise projedná obě alternativy s agenturou RC Sport a předloží finální návrh na příštím jednání Exekutivy ČSH. Zatím je potvrzena účast České republiky, Rumunska a Rakouska, Katar si vyžádal lhůtu k vyjádření do 15.12.2009.

Exekutiva ČSH vzhledem k nabídce více lokalit, ukládá Ekonomické a Reprezentační komisi, aby s agenturou prověřily a zvážily nabídky místa konání. V lednu 2010 bude předložen finální návrh.

Turnaj žen o štít města Chebu (Cheb)

Termín konání připraven na měsíc září 2010. Pořadatelský klub Lokomotiva Cheb nabízí ČSH spolupráci za stejných podmínek jako v letošním roce. Exekutiva ČSH požaduje včasné zahájení oslovování národních federací pro tento turnaj.

Kvalifikační turnaj na ME juniorů

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci o pořádání ME juniorů 2010 na území České republiky. Byla zahájena jednání s potencionálním pořadatelem (Sokol Nové Veselí), a předběžně i jednání o příspěvku z MŠMT.


 

Informace z komise rozhodčích
 

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci z jednání Komise rozhodčích, která projednala přípravu Zpravodaje, nominace rozhodčích na kempy házenkářských nadějí, problematiku sportovní vybavení pro 2. výkonnostní skupinu rozhodčích, nasazení rozhodčích na jarní část a na utkání reprezentačních družstev se sparingpartnery (neoficiální utkání) a se zahraničními soupeři (oficiální utkání).


 

Jednání ČAUS
 

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci z jednání ČAUS ohledně účasti akademických výběrů házené na Mistrovství světa mužů a žen. Na jednání byly předloženy Petrem Havlem nominace hráčů bez konzultace s Reprezentační komisí. Exekutiva ČSH nepovažuje tuto nominaci za závaznou, proto ji aktuálně nerozporuje.

Další informace budou známé v únoru 2010, kdy by se mělo vyjasnit, jaká družstva budou na MS vyslána, jaké podmínky budou poskytnuté k přípravě a jaké další povinnosti v účasti vyplynou ČSH (např. nominace rozhodčích).


 

Příprava rozpočtu ČSH na rok 2010 a hospodaření ČSH za rok 2009
 

Exekutiva ČSH se seznámila s informacemi o přípravě rozpočtu ČSH pro rok 2010. Aktuálně se pracuje na druhé verzi rozpočtu, která pracuje se všemi dostupnými údaji z odborných komisí (kompletní nákladová složka rozpočtu). Aktuálně chybí informace o všech příjmových položkách (zejména příspěvek ze Sazka a.s., marketingové příjmy pro mládežnické projekty). Ekonomická komise předpokládá sestavení vyrovnaného rozpočtu i za cenu omezení některých výdajů.

Ekonomická a Reprezentační komise se dohodla na standardizaci modelu přípravy reprezentačních družstev mládeže. Jsou připraveny modely reprezentačních akcí, které jsou jednotné pro všechna družstva (včetně rozsahu a obsahu přípravy a standardizovaných nákladů):

- pětidenní tréninkový kemp se 2 utkáními s domácím sparingpartnerem,

- sedmidenní tréninkový kemp se 2 utkáními se zahraničním soupeřem,

- sedmidenní tréninkový kemp s účastí na zahraničním turnaji či utkání.

Model obsahují i standardizaci akcí v případě postupu na šampionát. Ekonomická komise stanovila i podmínky, za kterých lze tento model měnit podle potřeby jednotlivých reprezentačních družstev. Reprezentační komise nemá proti tomuto modelu námitek a hodlá se jím řídit při přípravě plánu akcí.

Exekutiva ČSH ukládá všem členům Exekutivy spolupracovat při objasňování některých položek rozpočtu ČSH, které Ekonomická komise označila jako sporné či nejasné tak, aby v lednu mohla být připravena třetí verze rozpočtu.

Výsledek hospodaření ČSH za rok 2009 lze jen těžko odhadovat, vzhledem k tomu, že je třeba provést kumulaci výsledků hospodaření za čtyři subjekty (ČSH, CS Handball., Handball 2000 a Sportmarketing). Vzhledem k propadu příjmů ze Sazka a.s.


 

Výsledky marketingových jednání
 

Exekutiva ČSH se seznámila s výsledky marketingových jednání za uplynulé období.
Prodej inzertních ploch v časopise Handball Plus

Inrema Sports rozhodla, že se nebude podílet na výrobě časopisu Handball Plus výměnou za prodej reklamních ploch v něm. Podařilo se uzavřít smlouvu o prodeji inzertních ploch na tři čísla (únor, duben, červen 2010) s agenturou RC Sport).

Společenské oblečení reprezentačního družstva mužů

Byla uzavřena smlouva s OP Prostějov na vybavení reprezentačního družstva mužů společenským oblečením výměnou za reklamní plnění.

Míče

Byly uzavřeny nové smlouvy na dodávku míčů Molten pro všechna reprezentační družstva (s výjimkou družstva mužů) na dva roky. Prodloužena byla smlouva o dodávkách míčů pro mládežnické projekty o další dva roky.

Vybavení rozhodčích

Byla uzavřena smlouva na vybavení rozhodčích 2. výkonnostní skupiny rozhodčích zn. Errea do konce soutěžního ročníku 2010-2011.


 

Soutěže
 

Exekutiva ČSH se seznámila s informací o průběhu soutěží řízených Českým svazem házené.

WHIL

Byla ukončena podzimní část (10. kolo), soutěž probíhá bez problémů za zlepšeného postavení českých družstev proti minulým soutěžním ročníkům. Soutěž pokračuje po Novém roce se dvěma televizními přenosy (Slavia - Bratislava a Olomouc - Veselí).

Zubr Extraliga

Soutěž probíhá v zásadě bez problémů (zbývají dvě kola). Disciplinární komise potrestala nepřiměřené vystupování technického vedoucího SKP Frýdek- Místek v médiích po utkání v Jičíně.

Ostatní celostátní soutěže

Ostatní soutěž rovněž probíhají v zásadě bez problémů. Nejvážnější byly:

 • Vzájemné napadení několika hráčů při utkání Most – Chomutov (1. liga mužů) - řešeno disciplinární komisí.

 • Nařízení nového utkání Přerov – Zlín (2. dorostenecká liga Morava) z důvodu pochybení rozhodčích - řešeno Komisí rozhodčích.

 • Nesehrání utkání Most – Poruba (1. liga žen) - utkání bude sehráno před odvetnou částí soutěže 30.1. – 31.1.2010.

 • Odložení utkání Most - Písek a Zlín – Zubří (1. liga dorostenek) utkání budou sehrána do 13.12.2009.


 

Informace z jednání orgánů oblastních svazů házené
 

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci Komise rozvoje o významných rozhodnutích nebo rozhodnutích, která mají souvislost s činností Exekutivy ČSH nebo jejich odborných útvarů. Východočeský svaz házené, Západočeský svaz házené, Středočeský svaz házené dlouhodobě nezasílá podklady z jednání Exekutivy oblastní svazu házené.

Komise rozvoje upozornila některé oblastní svazy na provedené kontroly rozpisů OSH. Reagovala oblast Praha, Střední Čechy, Východní Čechy a Severní Čechy s tím, že nebudou rozpisy měnit do konce soutěží.

Komise rozvoje oznámila zřízení statistiky přístupů na internetové stránky a konstatovala, že vedení stránek Východních a Jižních Čech je nedostačující.

Západočeský svaz házené, Středočeský svaz házené

- bez komunikace.

Pražský svaz házené

- pozastavena spolupráce s p. Balaníkem na projektu rozšíření členské základny v Praze (ze studijních důvodů).

Severomoravský svaz házené

- odvolání p. Petra Jaroně jako správce internetových stránek.

Severočeský svaz házené, Jihomoravský svaz házené, Středomoravský svaz házené, Jihočeský svaz házené

 • bez zásadních informací a připomínek ve vztahu k Exekutivě ČSH.

Exekutiva ČSH doporučuje Soutěžní komisi, aby při přípravě nového soutěžního ročníku jako pomoc oblastním svazům, byly veškeré rozpisy oblastních soutěží zkontrolovány tak, aby byly v souladu s legislativou a pokud možno, aby byly unifikovány na základě jednotné osnovy. Zároveň je vhodné, aby proběhlo nastavení všech soutěží (celostátních a oblastních) v Handball.net jednotně a současně (ještě před vygenerováním rozpisů). Za tímto účelem je vhodné svolat společné jednání Soutěžní komise, předsedů oblastních STK a oblastních redaktorů.


 

Český pohár
 

Exekutiva ČSH se seznámila s informací o průběhu soutěže.

Obě kategorie jsou ve fázi závěrečných turnajů. Kategorie muži 19.12. – 20.12.2009 - pořadatel HC Dukla Praha ve spolupráci s ČSH. Bylo nutno provést některé organizační změny včetně ekonomiky z důvodu, že finálový turnaj nezastřeší agentura RC Sport.

ČT 4 vysílá přímý přenos finálového utkání 20.12.2009 v 10,00 hodin.

Kategorie ženy 2.1. – 3.1.2010 – pořadatel RC Sport ve spolupráci s DHC Slavia Praha.

ČT 4 vysílá přímý přenos finálového utkání 3.1.2010 v 10,30 hodin.

Na jednání Exekutivy ČSH bylo provedeno losování obou kategorií. Los provedli p. Bártek – muži (Dukla – Lovosice a HC Zubří – Karviná), p. Chvalný – ženy (Slavia Praha – Olomouc a Písek – Veselí).

Exekutiva ČSH ukládá projednat Marketingové komisi s agenturou RC Sport marketingové zajištění ČP pro soutěžní ročník 2010-2011.


 

Různé
 

 • Exekutiva vzala na vědomí, že datové schránky CS handball a Handball 2000 byly založeny. Datová schránka ČSH založena nebude, protože ČSH není právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku.

 • Exekutiva ČSH vzala na vědomí, že Reprezentační komise nepředložila podklady pro finální programové prohlášení.

 • Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci předsedy Reprezentační komise o reakci klubu HC Britterm Veselí na zaslané stanovisko Exekutivy ČSH ke kauze zranění hráčky Štěrbové. Exekutiva ČSH považuje tuto záležitost za uzavřenou.

 • Exekutiva ČSH doporučuje Komisi mládeže a Reprezentační komisi, aby jednoznačně definovaly na celý soutěžní ročník účast trenérů školních sportovních středisek a trenérů manažerů SCM na vybraných akcích, pokud tak hodlají učinit.

 • Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci o podání žádosti o mimořádnou dotaci na nákup umělého mobilního povrchu.

 • Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci o kolaudaci universitního sportovního komplexu, ve kterém je hala, která nemá požadované parametry na házenou. Exekutiva ČSH ukládá zjistit okolnosti postupu (byly zaslány dotazy investora na požadavky sportovních odvětví) a vyjádřit politování Českého svazu házené nad tímto rozhodnutím.