16.5.2017 otevřeno: 793 x

Odvolací a kontrolní komise Českého svazu házené rozhodla ve věci dvou odvolání

OKK ČSH rozhodla ve věci odvolání klubu TJ STM O. proti rozhodnutí Soutěžní komise ČSH potvrzením rozhodnutí SK; a dále o odvolání pana J. L. proti rozhodnutí Disciplinární komise ČSH změnou rozhodnutí DK. Současně s výše zmíněnými usneseními zaslala OKK sdělení Komisi rozhodčích ČSH.Celé usnesení včetně odůvodnění usnesení ve věci odvolání klubu TJ STM O. naleznete ZDE
Celé usnesení včetně odůvodnění usnesení ve věci odvolání pana J. L. naleznete ZDE
Sdělení OKK pro KR naleznete ZDE.

pozn.: názvy klubů, jména účastníků příp. další údaje jsou oproti originálním usnesením začerněna popř. uvedena jen iniciály