SELECT NABÍDKA

Házená v TV

19. 01. 2019 18:00 hod. ČT Sport
MS v házené 2019
19. 01. 2019 20:20 hod. ČT Sport
MS v házené 2019
20. 01. 2019 18:00 hod. ČT Sport
MS v házené 2019
20. 01. 2019 20:20 hod. ČT Sport
MS v házené 2019
21. 01. 2019 17:50 hod. ČT Sport
MS v házené 2019
21. 01. 2019 20:20 hod. ČT Sport
MS v házené 2019
TV COM

Kalendář

<leden 2019>
poútstčtsone
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Sponser

Informace o akcích a zajímavosti z házené do vašeho emailu. Přihlaste se k odběru novinek.
Email
14.10.2009 otevřeno: 1974 x

Vybrané kapitoly z jednání Exekutivy

V článku si můžete přečíst zajímavé informace z druhého jednání Exekutivy v letošním ročníku.

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 2

3. října 2010, Praha
 
 

Přítomni:
p. Chvalný, p. Svoboda, p. Kolář, p. Černý, p. Konečný, p. Jakub,
p. Radosta, p. Tůma (do 10:15)
Nepřítomni:
p. Bártek
Hosté:
pí. Železňáková, p. Jaroň
Trvání:
Zahájení jednání:     9:30
Ukončení jednání: 15:50
 

 
 
 
Projednávaná problematika
 
Termínový kalendář
 
Exekutiva ČSH vzala na vědomí, že aktuální podoba termínového kalendáře ČSH je zveřejněna na internetové stránce ČSH ve formě dokumentu ke stažení a zároveň je zachycena v elektronickém termínovém kalendáři. Veškeré změny a úpravy schválené Exekutivou ČSH bude zaznamenávat jen pověřený pracovník sekretariátu (pí. Železňáková), který termínový kalendář spravuje.
 
 
Zásady stanovování registračních, licenčních a jiných poplatků ČSH
 
Exekutiva ČSH vzala na vědomí, že předložené podklady Legislativní komise pro zpracování byly nedostatečné (chybné odkazy na ustanovení legislativních předpisů, chybné výše startovného, chybějící odkazy na ustanovení Ekonomické směrnice a Směrnice o reprezentaci).
S ohledem na výše zmíněné nedostatky a s ohledem na to, že podklady byly doručeny 4 dny před termínem odeslání materiálů, nemohla Ekonomická komise celé Zásady stanovování registračních, licenčních a jiných poplatků dokončit.
 
 
Revize legislativních předpisů s ohledem na změnu stanov
 
Exekutiva ČSH vzala na vědomí, že plánované revize řádů, směrnice a zásad v souvislosti s úpravou stanov byly předloženy pouze částečně:
předloženy byly: návrhy úprav Soutěžního řádu, Registračního řádu, Disciplinárního řádu a Přestupního řádu,
předloženy nebyly: návrhy úprav Licenčního řádu, Ekonomické směrnice, Směrnice o reprezentaci, „Marketingové“ směrnice a všech zásad.
 
 
Úpravy řádů a směrnic s ohledem na obecnou realitu
 
Exekutiva ČSH vzala na vědomí, že úpravy řádů a směrnic, které měly být navrženy tak, aby jejich obsah odpovídal současné realitě, nebyly předloženy. Jedná se zejména o revizi Licenčního řádu, revizi Směrnice o reprezentaci a nově i o revizi Ekonomické směrnice.
 
 
Organizační řád
 
Exekutiva ČSH vzala na vědomí, že vyjádření k navrženým statutům jednotlivých komisí zaslaly v termínu pouze Komise rozvoje (p. Radosta) a Komise rozhodčích (p. Konečný). Zároveň byl dokončen statut Disciplinární komise (p. Chvalný). Ostatní komise svoje vyjádření nepředložily, a proto nemohl být Organizační řád dokončen a předložen k projednání.
 
 
Organizační řád
 
Exekutiva ČSH ukládá předložit návrh Organizačního řádu Českého svazu házené.
 
 
Širší nominace a obsazení realizačních týmů
 
Exekutiva ČSH vzala na vědomí výsledek oslovení zodpovědného trenéra reprezentační družstva dorostenců Pavla Faráře. Pan Farář nabídku přijal. Exekutiva ČSH schvaluje jmenování p. Faráře hlavním trenérem reprezentačního družstva dorostenců.
Exekutiva ČSH vzala na vědomí, že reprezentace se vzdaly hráčky Stuchlová, Chmelařová, Vojtíšková a Polášková do reprezentačního družstva žen hráči Brůna, Szymanski do reprezentačního družstva mužů.
 
 
Kandidatura ČSH na evropské šampionáty mládeže 2012 a 2013
 
Exekutiva ČSH vzala na vědomí, že VV ČSH oficiálně projevil zájem kandidaturu Českého svazu házené na pořádání šampionátů v juniorských a dorosteneckých kategoriích v letech 2012 a 2013.
Exekutiva ČSH zvážila všechny aspekty kandidatury, především ve světle úspěšné kandidatury na pořádání MS juniorek 2012 a shodla se na tom, že existují závažné aspekty, které nelze pominout, např. nutnost prodloužení volebního období v roce 2013, které by se zřejmě muselo posunout do podzimních měsíců, nestabilita kurzu koruny, vývoj financování sportu v České republice, nejasný zájem agentury, zájem odborné veřejnosti ČSH a akci na území České republiky.
Exekutiva ČSH schvaluje kandidaturu ME 2012 a 2013 nepodávat s ohledem na úspěšnou kandidaturu ČSH v roce 2012. Exekutiva se zcela soustředí na úspěšné pořádání MS juniorek 2012 a výhledově se pokusí jeden z mládežnických šampionátů v chlapecké kategorii v letech 2014 a 2015.
 
 
Pořádání mezinárodních akcí na území České republiky v roce 2010
 
Exekutiva ČSH projednala v rámci přípravy rozpočtu a plánu přípravy reprezentačních družstev otázku stanovení míst pořádání jednotlivých akcí na území České republiky včetně termínů a oslovení soupeřů. Jedná se zejména o tyto akce:
Kvalifikační utkání žen Česká republika – Azerbajdžán,
Kvalifikační utkání žen Česká republika – Maďarsko,
Turnaj pohár České televize mužů,
Industrial Cup juniorů ,
Mezinárodní turnaj juniorek.
Reprezentační komise a Ekonomická komise připraví společný návrh míst, termínů konání včetně oslovených soupeřů na příští jednání.
 
 
Mládež
 
Exekutiva ČSH vzala na vědomí, že Komise mládeže se sejde na svém jednání 10.10.2009 za přítomnosti prezidenta ČSH a předsedy Trenérsko-metodické komise. Budou projednány ekonomické otázky, příprava Konference mládeže v roce 2010 a programové cíle komise na další období.
Předseda komise mládeže informoval o průběžném plnění smlouvy s Českou poštou:
První část smlouvy - akce na náměstí ve 4 městech: Strakonice, Újezd u Brna, Jičín, Opava byly zrealizovány a kladně hodnoceny.
Druhá část smlouvy – reklamní plochy na vybraných utkáních reprezentace byly instalovány (zbývá poslední utkání CZE-SWE).
Třetí část smlouvy – reklamní plochy na vybraných akcích mládeže včetně fotodokumentace je splněna zhruba z 20%. V této oblasti se objevily v Západočeské oblasti problémy s instalací reklamních panelů, některé kluby odmítly reklamní panely instalovat. Komise mládeže nemá oporu v legislativě vyžadovat na klubech zmíněné povinnosti proto je nucena připravit „Zásady realizace projektů pro mládež“, ve kterých mimo zmíněné povinnosti uvede další vzájemné povinnosti klubů a ČSH při realizaci těchto projektů.
 
 
Galavečer házené
 
Exekutiva ČSH diskutovala nad rámcem Galavečera házené a na něj navazujících akcí. Ekonomická komise, Reprezentační komise a agentura navrhují termín konání 3. ledna 2010 a místo konání hotel Praha za přislíbené přítomnosti reprezentačního družstva mužů. O účasti hráček reprezentačního družstva žen ze zahraničí se bude jednat.
Exekutiva ČSH souhlasí s návrhem komise rozvoje ponechat stejné zadání anket jako v loňském roce:
Házenkář roku – s vyhlášením 10 nejlepších,
Házenkářka roku – s vyhlášením 10 nejlepších,
Nejlepší hráč ZUBR Extraligy - s vyhlášením 5 nejlepších,
Nejlepší hráčka českých klubů WHIL - s vyhlášením 5 nejlepších,
Talent roku (hráč) - s vyhlášením 1 nejlepšího,
Talent roku (hráčka) - s vyhlášením 1 nejlepšího,
Czech handball made - čin roku,
Czech handball made - akce roku,
Czech handball made - osobnost roku.
Komise rozvoje připraví způsob hlasování v jednotlivých anketách a zváží možnost hlasování veřejnosti (včetně způsobu hlasování) v anketě házenkář roku a Házenkářka roku a možnost podávání návrhů veřejností v anketách Czech handball made.
 
 
 
Informace z OSH
 
Exekutiva ČSH se seznámila s informacemi ze společného jednání zástupců ČSH, předsedů Exekutiv OSH a oblastních redaktorů Hnet.
Na jednání bylo zejména projednáno:
bez vážných připomínek ke vztahu k ČSH,
vyhodnocení startu systému Handball.net,
vyhodnocení nového systému placení IS,
dodržování soutěžní legislativy v oblastních svazech házené,
základní cíle Komise rozvoje,
aktuální ekonomické informace a příprava rozpočtu ČSH na rok 2009,
zásady financování oblastních svazů házené v roce 2010,
vyhodnocení mládežnických projektů v ročníku 2008/2009 a jejich realizace v roce 2009/2010,
spolupráce s novým marketingovým partnerem ČSH Ina sport s možností zvýhodněného nákupu kluby ČSH.
Exekutiva ČSH se seznámila s výsledky činnosti orgánů oblastních svazů házené na základě zápisů z jednání. Většina z nich se věnovala přípravě soutěží. V zápise Jihomoravského svazu házené byla uvedena nepravdivá informace o výši poskytnuté dotace ČSH. Předseda Komise rozvoje informuje Exekutivu OSH o skutečnému stavu financování.
 
 
Handball.net a internetové stránky
 
Exekutiva ČSH se seznámila se hodnocením startu systému Hanndball.net a konstatovala, že start systému proběhl nad očekávání dobře. Všechny procesy: výměna registračních průkazů, nastavení soutěží, informovanost oblastních a klubových redaktorů, nový systém výběru individuálního startovného byly realizovány sekretariátem bez větších zádrhelů. Drobné problémy se vyskytly u placení individuálního startovného rozhodčími a u zařazování klubů do soutěží.
Aktuálně je s firmou Trinet domluven seznam cca 30 připomínek. Po jejich odstranění bude ČSH považovat moduly Matrika, Soutěže, Vzdělávací akce, Smlouvy a Reprezentační utkání za dokončené. Nebude dokončen pouze modul reprezentační akce, který se aktuálně programuje.
Další připomínky ke zlepšení ovládání systému budou v polovině listopadu vyhodnoceny a ty nejvýznamnější předány společnosti Trinet k doprogramování. Tyto služby však již budou nad rámec smlouvy. Připomínky k funkčnosti software budou odstraňovány průběžně po celý rok.
Návaznost internetových stránek jak ČSH, tak oblastních svazů na systém Handball.net byla zajištěna bez problémů. V souvislosti s novými stránkami Exekutiva ČSH doporučuje všechny zveřejněné legislativní dokumenty a většinu dokumentů ke stažení ukládat ve formátu pdf.
 
 
Soutěže
 
Exekutiva ČSH se seznámila s informací o průběhu soutěží řízených Českým svazem házené. Stále přetrvává problém z minulých ročníků – omluvy rozhodčích (zranění či pracovní povinnosti).
WHIL
probíhá bez problémů. Byla svolána schůzka českých klubů WHIL na které byla projednána marketingová spolupráce ČSH a klubů v návaznosti na nově uzavřenou smlouvu o prodeji práv a nové potenciální možnosti vysílání utkání WHIL v České televizi. Dále byla podána informace o aktuálním programu reprezentace žen a hodnocení vystoupení na ME dorostenek v Srbsku. Diskuse proběhla i na téma zadávání statistických údajů do systému. Zástupci klubů projevili zájem o vkládání videozáznamů na internetové stránky Českého svazu házené a po dohodě bude tato povinnost zakotvena ve smlouvě o prodeji marketingových práv.
Zubr Extraliga
probíhá v zásadě bez problémů. Nedostatky jsou jen u některých klubů s ukládáním video záznamů utkání na internetové stránky ČSH.
Ostatní celostátní soutěže
Některé drobné problémy s pochopením zásad individuálního startovného v návaznosti na systém Handball.net.
V prvním kole byla kontumována dvě utkání 1. ligy žen: Poruba – Kobylisy ve prospěch Poruby a České Budějovice - Slavie ve prospěch Českých Budějovic.
V prvním a třetím kole byla kontumována dvě utkání 1. dorostenecké ligy: Zubří – Bohunice ve prospěch Bohunic a Zubří – Nové Veselí ve prospěch Nového Veselí, (neoprávněný start hostujícího hráče za mateřský klub ve stejné kategorii).
Oblastní soutěže
V rámci spuštění systému Handball.net byly odhaleny nepřípustné odchylky rozpisů některých oblastních soutěží od Soutěžního řádu Českého svazu házené. Legislativní komise provede kontrolu všech rozpisů soutěží.
 
 
Český pohár
 
Exekutiva ČSH provedla losování 3. kola Českého poháru mužů. Los provedl p. Konečný a pí. Železňáková.
Exekutiva ČSH se seznámila s návrhy Soutěžní komise na pořádání semifinále a finále Českého poháru mužů a žen (final four).
O final four mužů projevila zájem Dukla Praha a vzhledem k tomu, že další kluby neprojevily zájem, navrhuje Soutěžní komise pořádat final four v Praze. Exekutivy ČSH schvaluje pověřit pořadatelstvím finále four Českého poháru mužů Duklu Praha.
O final four žen projevily zájem Zlín, Slavia Praha a Jindřichův Hradec. Soutěžní komise navrhuje pořádat final four v Praze. Exekutiva ČSH schvaluje pověřit pořadatelstvím final four Českého poháru žen Slavii Praha.
Obě rozhodnutí jsou podkladem pro jednání o předání práv s agenturou.
 
 
Marketing a media
 
Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci o marketingových a mediálních jednáních.
Marketingová jednání
Za uplynulé období se podařil podpis dvou smluv v celkové hodnotě 800,0 tis. Kč. První smlouva se týkala prodeje televizních práv na vysílání Zubr Extraligy. Ekonomická komise navrhuje tyto mimořádné prostředky využít ke krytí schodku, který vznikne v důsledku výpadku zdrojů z ČSTV (resp. Sazka a.s.). Druhá smlouva se týkala převodu u práv utkání českých klubů WHIL a Ekonomická komise rozhodla, že veškeré takto získané prostředky budou beze zbytku rozděleny mezi české kluby WHIL.
Zubr Extraliga
Partner upozornil na dvě provinění klubů proti smlouvě o převodu reklamních práv. Delegáti musí být detailně informování nutné opětovně informovat delegáty a kluby na dodržování a plnění povinností uvedených ve smlouvě.
Vysílání házené v České televizi
Byly podepsány smlouvy s Českou televizí a agenturou Pragosport na vysílání utkání Bundesligy. Finálně bude vysíláno 29 přenosů z Bundesligy a cca 25 magazínů Bundesligy.
S největší pravděpodobností na základě údajů z České televize dostane ženská házená (společně s ženským basketbalem, volejbalem a florbalem) prostor v sobotní dopoledne. Exekutiva ČSH považuje aktuální spolupráci s Českou televizí za nejlepší za poslední roky. Je předpoklad, že  Česká televize bude v tomto soutěžním ročníku vysílat historicky největší počet televizních přenosů.
Deník Sport
Aktuálně nejsou k dispozici informace o spolupráci mezi Deníkem Sport a Sport Bohemia tak, aby mohla být uzavřena smlouva o medializaci házené v tomto deníku.
 
 
Rozhodčí a delegáti
 
Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci, že komise se sešla na svém jednání dne 12.9. v  Kopřivnici, kde se zabývala zejména přípravou nových legislativních předpisů ve formě zásad (Zásady činnosti delegátů) a aktualizací stávajících platných (Zásady získávání a obnovování licencí rozhodčích, Zásady hodnocení rozhodčích).
Obsazování rozhodčích a delegátů
Komise rozhodčích konstatovala velmi mnoho změn v původních nominacích k utkání z důvodu omluv (letos navíc bylo hodně omluv i z důvodu zranění). Část omluv rozhodčích jde ale na vrub klubů, které překládají utkání po vydání rozpisu a tak narušují již sestavené delegace.
Mezinárodní rozhodčí
Exekutiva ČSH vzala na vědomí, že na Mistrovství Evropy mužů 2010 v Rakousku byla nominována dvojice Horáček-Novotný. Což je po nominaci dvojice Válek–Opava na Mistrovství světa mužů 2009 v Chorvatsku bilance, kterou se nemůže chlubit mnoho federací.
 
 
Různé
 
Exekutiva ČSH vzala na vědomí, že připomínky DHK Zora Olomouc v záležitosti výpočtu výchovného a SHC Maloměřice v záležitosti věkové kategorie minižactva bude řešena předsedou Legislativní komise.
Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci o vývoji výběru individuálního startovného za poslední 3 roky.
Exekutivy ČSH vzala na vědomí informaci z jednání Kontrolní a revizní komise, která se zabývala třemi stížnostmi
– stížnost na kontumaci utkání ŽL (p. Bárta) - Kontrolní a revizní komise konstatovala, že Soutěžní komise ani bývalý VV ČSH ve svých rozhodnutích nepochybily,
– stížnost na zavedení povinnosti klubů vyplňovat údaje z utkání do systému Handball.net (p. Tesarčík) - Kontrolní a revizní komise konstatovala, že Soutěžní komise ani VV ČSH ve svých rozhodnutích nepochybily,
stížnost na způsob výběru trenérů - manažerů sportovních center mládeže SCM - Kontrolní a revizní komise konstatovala, že Komise talentované mládeže ani bývalý VV ČSH ve svých rozhodnutích nepochybily.
Exekutiva ČSH uložila Soutěžní, Reprezentační a Ekonomické komisi připravit připomínky ČSH k systému kvalifikačních turnajů EHF.
Komise rozhodčích má zájem o samostatný vstup Komise rozhodčích do systému Klubového e-shopu Hummel, aby mohla realizovat objednávky od rozhodčích, kteří mají zájem využít slevu na sportovní vybavení.
Projednání zprávy vedoucího projektu Česká cesta je přeložena na příští jednání vzhledem k tomu, že zpráva byla předána k rozeslání členům Exekutivy ČSH po termínu a předseda Reprezentační komise není přítomen na jednání.
Hodnocení účasti reprezentačního družstva juniorů na MS postrádá stanovisko Reprezentační komise, proto bude projednána na příštím jednání Exekutivy ČSH.