SELECT NABÍDKA
TV COM

Kalendář

<červen 2018>
poútstčtsone
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Inkostar

Informace o akcích a zajímavosti z házené do vašeho emailu. Přihlaste se k odběru novinek.
Email
23.9.2009 otevřeno: 2019 x

Vybrané kapitoly z jednání Exekutivy

V článku si můžete přečíst zajímavé informace z prvního jednání Exekutivy v letošním ročníku.

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 1

27.8. – 29.8.2009 Luhačovice
 
 

Přítomni:
p. Chvalný, p. Svoboda, p. Kolář, p. Bártek, p. Černý, p. Konečný,
p. Jakub, p. Radosta, p. Tůma (od 18:45 27.8. – 28.8.2009)
 
Hosté:
pí. Železňáková, p. Jaroň (28.8. – 29.8.2009)
Trvání:
Zahájení jednání: 27.8. 17:30
Ukončení jednání: 29.8. 12:30
 

 
Probíraná tématika:
 
Jednací řád Exekutivy ČSH
 
Exekutiva ČSH schvaluje (hlasování pro 8, proti 0, zdržel se 0) Jednací řád Exekutivy ČSH s navrženými úpravami. Finální text Jednacího řádu bude předán členům Exekutivy ČSH společně s podkladovými materiály na příští jednání.
 
 
Zásady individuálního startovného
 
Členové Exekutivy ČSH byli seznámeni s návrhem nového textu „Zásad individuálního startovného“. Navržený text byl rozeslán klubům ČSH jako pokyn, jak postupovat při platbách individuálního startovného na soutěžní ročník 2009-2010. Proti textu uveřejněnému na internetu byla do textu doplněna povinnost placení individuálního startovného i u hlavního pořadatele utkání, která nedopatřením nebyla v textu pokynu uvedena.
Exekutiva ČSH schvaluje návrh „Zásad individuálního startovného“ s platností 27.8.2009.
 
 
 
Odměny hráčkám reprezentačního družstva žen
 
Exekutiva ČSH opětovně projednala návrh odměn reprezentačního družstva žen, který minulý VV ČSH neprojednal z důvodu nesouladu stanovisek Reprezentační a Ekonomické komise. Ekonomická komise prověřila „sociální složku odměny a konstatovala, že byla v celkové odměně dotčených hráček dostatečně zohledněna. Oba předsedové komisí prohlásili, že nyní jsou stanoviska shodná a že původní návrh je platný pro projednání. Exekutiva ČSH schvaluje rozdělení odměn podle předloženého návrhu a dle rozpočtu ČSH a ukládá odeslat na příslušné bankovní účty hráček. 
 
 
 
Hodnocení reprezentačních akcí
Exekutiva ČSH bere na vědomí zprávu zodpovědného trenéra reprezentačního družstva dorostenek na ME 2009 v Srbsku. Exekutiva ČSH upozornila Reprezentační komisi, že nadále bude vyžadovat k projednání nikoliv celou zprávu (ta bude projednána na Reprezentační komisi) avšak pouze závěrečné shrnutí a případně stanovisko Reprezentační komise, bude-li odlišné od hodnocení trenéra.
Na příští jednání předloží Reprezentační komise tímto způsobem hodnocení účasti reprezentačního družstva juniorů na MS 2009 v Egyptě.    
 
 
Širší nominace reprezentačních družstev
 
Exekutiva ČSH se seznámila s návrhem širší nominace hlavních trenérů reprezentačních družstev mužů, žen, juniorek a dorostenek na reprezentační sezónu (od 1.9.2009 do 31.8.2010).
Exekutiva ČSH schvaluje širší nominace reprezentačního družstva mužů s tím, že hráč Martin Galia bude automaticky zařazen do širší nominace až po datu vypršení trestu za pozitivní dopingový nález.
Exekutiva ČSH schvaluje širší nominaci reprezentačního družstva žen ČR.
Exekutiva ČSH schvaluje širší nominaci reprezentačního družstva juniorek ČR.
Exekutiva ČSH schvaluje širší nominaci reprezentačního družstva dorostenek ČR.
 
 
Návrhy oslovení hlavních trenérů
 
Exekutiva ČSH se seznámila s návrhem předsedy Reprezentační komise na oslovení adeptů na post hlavních trenérů reprezentačních družstev juniorů a dorostenců.
Na pozici hlavního trenéra juniorů navrhuje oslovit p. Vojtěcha Srbu. Exekutiva ČSH schvaluje  oslovit jako prvního p. Vojtěch Srbu na funkci hlavního trenéra reprezentačního družstva juniorů.
Na pozici hlavního trenéra dorostenců navrhuje oslovit p. Pavla Faráře. Exekutiva ČSH schvaluje oslovit jako prvního p. Pavla Faráře na funkci hlavního trenéra reprezentačního družstva dorostenců.
Na základě stanoviska agentury E-motion a na základě vyjádření hlavního trenéra reprezentačního družstva mužů, bude reprezentační družstvo mužů v nadcházející reprezentační sezóně absolvovat minimálně ve třech termínech současně dvě akce. Z těchto důvodů obsahuje širší nominace reprezentačního družstva mužů neobvykle vysoký počet hráčů. Exekutiva ČSH nemá námitek, aby byl pro potřeby rezervního družstva nominován další člen realizačního družstva mužů na pozici asistenta trenéra.
Exekutiva ČSH schvaluje, že bude nadále rozhodovat jen o jmenování hlavních trenérů reprezentačních družstev a jmenování dalších členů realizačních týmů bude plně v kompetenci Reprezentační komise.
V průběhu jednání bylo Exekutivě ČSH doručeno souhlasné stanovisko Vojtěcha Srby k oslovení. Exekutiva ČSH jmenuje p. Vojtěcha Srbu na funkci hlavního trenéra reprezentačního družstva juniorů. Výsledky oslovení na funkci hlavního trenéra reprezentačního družstva dorostenců předloží Reprezentační komise na příštím jednání Exekutivy ČSH.
 
 
Rozhodčí a delegáti
 
Exekutiva ČSH bere na vědomí informaci o dodatečném splnění podmínek vybraných rozhodčích a potvrzuje, že listina rozhodčích schválená minulým VV ČSH je platná v celém jmenovitém znění. Nadále bude Exekutiva ČSH schvalovat jen návrh na zařazení rozhodčích na listinu mezinárodních rozhodčích a listinu 1. výkonnostní skupiny rozhodčích.
Exekutiva ČSH bere na vědomí informaci, že neproběhlo dodatečné splnění podmínek vybraných delegátů a tedy zůstává v platnosti rozhodnutí minulého VV ČSH, že pokud vybraní delegáti nesplní dodatečně podmínky pro zařazení na listinu delegátů, nebudou nasazováni na utkání.
 
 
Marketingová jednání
 
Vybavení reprezentačních družstev
Exekutiva ČSH se seznámila s aktuálním stavem jednání o spolupráci s dodavateli sportovního vybavení pro reprezentační družstva. Po více než půlročním vyjednávání byla ukončena dohodou smlouva s firmou Lifestyle sport o dodávkách zboží zn. Adidas. V průběhu tohoto období byly osloveny a projednány nabídky firem zastupujících sportovní zboží zn. Puma, Kempa, Hummel, Adidas (Inrema Sports).
Ekonomická a marketingová komise porovnala nabídky a doporučuje Exekutivě ČSH schválit návrh spolupráce s firmou Ina Sport zastupující značku Hummel, která zahrnuje čtyřletou spolupráci za těchto podmínek:
Exekutiva ČSH schvaluje (hlasování pro 9, proti 0, zdržel se 0) podpis smlouvy na dodávku sportovního vybavení značky Hummel.
Vzhledem k tomu, že spolupráce neobsahuje exkluzivní spolupráci v oblasti dodávek míčů, projedná Reprezentační a Ekonomická komise společný postup a informuje Exekutivu ČSH, zda bude ČSH v této komoditě uzavírat smlouvy pro vybavení reprezentačních družstev mužů a žen (mládežnické reprezentace jsou smluvně vázány zn. Molten).
Prodej práv Extraligy a WHIL
Byla prodloužena smlouva o prodeji reklamních práv Extraligy agentuře RC Sport ve stejném rozsahu jako v uplynulém roce, avšak výhradně na utkání Extraligy (uplynulá smlouva obsahovala i prodej práv na utkání WHIL). Ekonomická a marketingová komise nadále projednává prodej práv na utkání WHIL samostatně.
 
 
Volba viceprezidenta ČSH
 
Exekutiva ČSH na základě znění Stanov ČSH projednala volbu viceprezidenta Českého svazu házené. Na tuto pozici byl navržen p. Bártek, předseda Reprezentační komise. Exekutiva ČSH schvaluje p. Tomáše Bártka na funkci viceprezidenta Českého svazu házené.
 
 
Kongres EHF
 
Exekutiva ČSH schvaluje delegaci p. Chvalného a p. Bártka na mimořádný kongres EHF v říjnu 2009.
 
 
Informace z jednání orgánů oblastních svazů házené
 
Exekutiva ČSH bere na vědomí, že problematika, zprávy a informace z jednání Exekutiv oblastních svazů házené budou v kompetenci Komise rozvoje. K dnešnímu jednání neobdržela Exekutiva ČSH žádné zásadní informace ze zápisů z jednání orgánů oblastních svazů házené s výjimkou:
Informace z Exekutivy Jihomoravského svazu házené
Na internetové stránce Jihomoravského svazu házené je připomínka (v souvislosti se zrušením školení k Handball.net), že ČSH nevydal žádný manuál k užívání systému Handball.net. Předseda komise rozvoje podal oblastnímu redaktorovi vysvětlení.
 
 
Hodnocení jednání Konference ČSH
 
Exekutiva ČSH provedla hodnocení konference Českého svazu házené, která proběhla 27.6.2009 v Brně. Konference byla dobře organizačně připravena a probíhala v důstojném prostředí a podle schváleného programu.
Konference byla sice usnášeníschopná, ale jen těsně nad nejnižší kvótu: z pozvaných 171 zástupců klubů bylo přítomno 95 delegátů, tj. 55,6 %.
Volby do orgánů Českého svazu házené proběhly bez problémů s výjimkou vícekolové volby členů Kontrolní a revizní komise.
Projednání novely Stanov Českého svazu házené bylo mírně komplikováno dodatečnými návrhy na změnu textu některých ustanovení, které byly předloženy na přímo jednání, přestože proběhlo řádné připomínkové řízení.
V rámci diskuse byly podány návrhy na změnu některých ustanovení legislativních předpisů (hostování, start smíšených družstev), které před rokem schválila Rada ČSH. Tyto návrhy nakonec byly podány jako doporučení pro jednání Rady ČSH.
Exekutiva ČSH vzala na vědomí, že schválený text Stanov ČSH byl zaregistrován Ministerstvem vnitra a tím novela Stanov ČSH vstoupila v platnost.
 
 
Hodnocení jednání Rady ČSH
 
Prezident ČSH na základě souhlasu přítomných členů Rady ČSH svolal těsně po jednání Konference ČSH mimořádné jednání Rady ČSH k doporučení Konference ČSH. 
Doporučení ke zrušení věkového omezení hostování z nižší soutěže do vyšší soutěže Rada ČSH rozhodla neprojednávat dříve, než na řádném podzimním jednání. Vzhledem k tomu, že této problematice sama sebe zavázala konkrétním postupem a na případnou změnu tohoto postupu je vhodný delší časový prostor. Exekutiva ČSH k této otázce nebude přijímat žádná další stanoviska ani měnit svoje návrhy Radě ČSH.
Doporučení k možnosti startu smíšených družstev v soutěžích do věkové kategorie mladšího žactva Rada ČSH projednala a schválila s okamžitou platností.
 
 
Revize legislativních předpisů Českého svazu házené
 
V souvislosti se změnou Stanov ČSH je třeba provést revizi všech legislativních předpisů z hlediska úprav textu zejména v souvislosti se změnou názvosloví (řády, směrnice, zásady).
Exekutiva ČSH doporučila příslušným odborným komisím vyhodnotit aplikaci ustanovení Licenčního řádu a Směrnice o reprezentaci tak, aby případné úpravy mohly být řádně a včas předloženy na jednání Rady ČSH.
 
 
Informace o přípravě mládežnických projektů v sezóně 2009/2010
 
Exekutiva ČSH bere na vědomí předložený písemný materiál „Přehled mládežnických projektů“ doplněný předsedou Komise mládeže o komentář k nejvýznamnějším změnám v jednotlivých projektech.
Exekutiva ČSH se seznámila s přípravou nového mládežnického projektu pro dívky s pracovním názvem „Dovednostní stupně“, který navrhla pro komisi mládeže Česká cesta s využitím dánského vzoru a po konzultaci s Trenérsko-metodickou komisí. Její členové pomohou aktivně tento projekt v jeho počátcích organizovat. Podrobnosti jsou zveřejněny na internetu.
 
 
Evidence klubů v Českém svazu házené
 
Exekutiva ČSH bere na vědomí vyřazení klubu Horka n. Moravě z členství v Českém svazu házené. Klub předložil všechny potřebné náležitosti k vyřízení a nemá vůči ČSH žádné závazky.
Exekutiva ČSH schvaluje přijetí nového člena do ČSH klub DHK Litovel, který předložil všechny potřebné dokumenty k přijetí do ČSH a zaplatil vstupní poplatek.
 
 
Investiční program MŠMT
 
Český svaz házené vždy jednou ročně posuzuje žádosti klubů sdružených ČSH a v ČSTV, které podají žádost o investici prostřednictvím ČSTV. Zároveň sám za sebe podává žádosti do investičního programu obnovy materiálně technické základny reprezentace. Posuzování podaných žádostí klubem a podávání návrhů na vlastní investiční akce se navrhuje předat do kompetence Ekonomické komise. Exekutiva ČSH schvaluje kompetenci Ekonomické komise při posuzování žádostí klubů o investice a podávání vlastních žádostí o investice.
 
 
Výjimečný start o dvě kategorie výše
 
Exekutiva ČSH se seznámila se novými žádostmi o výjimečný start o dvě kategorie výše (ostaršení), které byly doručeny na sekretariát ČSH. Posouzení výjimečnosti hráče či hráčky bylo až doposud svěřeno Komisi talentované mládeže, která pro nové volební období nebyla ustavena.
Exekutiva ČSH před rozhodnutím, kterou komisi pověří kompetencí rozhodovat o žádostech o ostaršení, diskutovala o perspektivách tohoto institutu. Některé žádosti nejsou totiž motivovány péčí o talentovaného jedince, ale potřebou doplnit kádr družstev. Exekutiva ČSH nakonec dospěla k názoru, že ostaršení jako institut není masově zneužíván a proto nebude nijak výrazně tuto možnost startu hráčů regulovat. Prozatím postačí, že hráč (hráčka) prokáže zdravotní způsobilost ke startu o dvě kategorie výše.
Exekutiva ČSH schvaluje prozatím nepřijímat zpřísněná opatření k nárůstu k výjimečnému startu o dvě kategorie výše, bude však nadále vyžadovat prokázání zdravotní způsobilosti ke startu o dvě kategorie výše.
Exekutiva ČSH schvaluje že Soutěžní komise bude zodpovědná za posuzování žádostí udělování povolení k výjimečnému startu o dvě kategorie výše hráčů a hráček.
 
 
Žádost o ukončení smlouvy trenéra – manažera SCM
 
Exekutiva ČSH se seznámila s písemnou žádostí klubu Lokomotiva Plzeň na ukončení smlouvy trenéra SCM p. Čejky. Exekutiva ČSH vzhledem k tomu, že nemá dostatek podkladů, ukládá vyvolat společné jednání předsedy Reprezentační komise, svazového trenéra a prezidenta ČSH se zástupci klubu Lokomotivy Plzeň a p. Čejky k vyjasnění okolností výpovědi. Stanovisko účastníků smlouvy bude podkladem pro rozhodnutí Exekutivy ČSH.
 
                 
Návrh organizační struktury
 
Exekutiva ČSH se za přítomnosti pracovníků sekretariátu ČSH seznámil s návrhem úpravy organizační struktury.
Vzhledem k tomu, že Stanovy ČSH nově určují možnost Exekutivě ČSH upravit vztahy Exekutiva-odborné komise-sekretariát podle své vůle, prezident ČSH představil nástin modelu fungování vztahů těchto tří stupňů. Základem tohoto modelu je:
-          přesné vymezení kompetencí mezi Exekutivou ČSH a odbornými komisemi,
-          přesné vymezení kompetencí mezi odbornými komisemi navzájem,
-          náplň činnosti jednotlivých komisí jsou dány statutem komise (návrh statutu připravil prezident pro každou komisi),
-          posílením pravomocí odborných komisí,
-          každá komise bude mít sekretáře-profesionálního pracovníka sekretariátu s přímým řízením předsedy příslušné komise,
-          není nutno ustavovat další členy komise, pokud předseda komise je schopen obsáhnout příslušnou oblast činnosti sám nebo s pomocí sekretáře,
-          zrušení pozice generálního sekretáře a převedení většiny činností prováděných generálním sekretářem mezi jednotlivé komise,
-          pověření prezidenta řízením sekretariátu s pravidelnými poradami.
Členové exekutivy ČSH vyslovili souhlas s tím, že tyto principy spolu se statuty komisí budou zakotveny v Organizačním řádu.
 
 
Česká cesta
 
Prezident ČSH objasnil členům Exekutivy ČSH postavení skupiny „Česká cesta“ v rámci nové organizační struktury. Skupina České cesty není orgánem s pravomocemi a pevnou organizační strukturou. Je to uskupení odborníků a profesionálních pracovníků v oblasti trénování mládeže, které připravuje návrhy na zlepšení v činnostech jednotlivých komisí (reprezentační, mládeže, trenérsko-metodické), připravuje návrhy na nové projekty a vlastním silami pomáhá odborným komisím v jejich organizaci.
Exekutiva ČSH požaduje předložit průběžné hodnocení projektu Česká cesta po zhruba ročním působení tohoto projektu.
Vzhledem k námětům, které zazněly na jednání Konference ČSH, je vhodné, aby byl projekt Česká cesta (cíle, obsah činnosti, složení týmu, organizační struktura, kompetence, pravomoci) zveřejněn v některém z medií ČSH (časopis či internet).
 
 
Programové prohlášení
Exekutiva ČSH diskutovala o programových cílech jednotlivých členů za svoje oblasti činnosti, které by měly sloužit jako podklad pro sestavení programového prohlášení Exekutivy na nové volební období.
Programové prohlášení by mělo být tentokrát koncipováno jako prohlášení několika hlavních cílů, které by byly společné všem nebo většině komisí a pak další cíle, které by byly příslušné jednotlivým komisím. Sestavení programového prohlášení se bude věnovat listopadové jednání Exekutivy ČSH.
 
 
Volby členů odborných komisí
 
Exekutiva ČSH vzala na vědomí předložený návrh složení členů odborných komisí.
Trenérsko-metodická komise
-   zatím bude pracovat bez členů komise, popř. navrhne členy komise na jednom z příštích jednání.
Komise mládeže
– pp. Bochnia, Divoka, Kristová.
Exekutiva ČSH schvaluje složení Komise mládeže dle předloženého návrhu.
Legislativní komise
-   zatím bude pracovat bez členů komise, popř. navrhne členy komise na jednom z příštích jednání.
Ekonomická a marketingová komise,
-   zatím bude pracovat bez členů komise, popř. navrhne členy komise na jednom z příštích jednání.
Komise rozvoje
-   zatím bude pracovat bez členů komise, popř. navrhne členy komise na jednom z příštích jednání.
Komise rozhodčích
- pp. Ondráš, Bečička, Simu, Větrovský, Šajner.
Exekutiva ČSH schvaluje složení Komise rozhodčích dle předloženého návrhu.
Soutěžní komise
- pp. Horák, Nykodým, Langer, Novák, Dolejš.
Exekutiva ČSH schvaluje (hlasování pro 8, proti 0, zdržel se 0) složení Soutěžní komise dle předloženého návrhu.
Reprezentační komise
- pp. Mika, Srba, Hudeček, Haber (všichni za mužskou složku) pí. Černá, sl. Papežová, pp. Červenka, Poloz (všichni za ženskou složku), p. Tkadlec (za obě složky). Exekutiva ČSH schvaluje složení Reprezentační komise.
 
 
Termínový kalendář ČSH
 
Exekutiva ČSH vzala na vědomí předložený termínový kalendář a doplnila o známé údaje. Pro jeho kompletní podobu však je nutné doplnit termíny dalších akcí, zejména ještě o další termíny:
-   termíny akcí mládežnických reprezentačních družstev v roce 2010,
-   termíny seminářů pro trenéry a školení trenérské licence B,
-   termíny kongresy EHF a IHF,
-   termíny jednání Exekutivy ČSH, Rady ČSH.
Exekutiva ČSH schvaluje termínový kalendář ČSH s podmínkou, že bude upraven a doplněn ve všech navržených oblastech.
 
 
Disciplinární komise ČSH
 
Exekutiva ČSH vzala na vědomí, že statut Disciplinární komise jako komise zřízené rozhodnutím Exekutivy ČSH, bude předložen na příštím jednání Exekutivy ČSH jako součást Organizačního řádu. Do ustanovení Disciplinární komise byl vedením disciplinárních řízení navržen p. Jakub.
Exekutiva ČSH schvaluje p. Jakuba dočasným vedením disciplinárních řízení.
 
 
Příprava rozpočtu Českého svazu házené
 
Exekutiva ČSH vzala na vědomí, že Ekonomická komise hodlá zahájit přípravu rozpočtu Českého svazu házené na rok 2010 výrazně dříve než v minulých letech. Je to především proto, že bude potřeba v příštím roce provést redukci výdajů, protože stávající výpadek příjmů ze Sazky se zřejmě nepodaří v letošním roce pokrýt a prognózy pro rok 2010 nejsou lepší.
Ekonomická a marketingová komise připraví formulář, který po vyplnění jednotlivými komisemi bude podkladem pro sestavení první verze rozpočtu Českého svazu házené na rok 2010.
 
 
Střet zájmů
 
Exekutiva ČSH s ohledem na přijetí nových Stanov potřebuje stanovisko ke „střetu zájmů“, který je novelou Stanov ČSH nově upraven. Exekutiva ČSH schvaluje připravit stanovisko ke střetu zájmů.
 
 
Různé
 
·       Exekutiva ČSH bere na vědomí zprávu EHF o verdiktu dopingové kontroly u hráče Galii.
·       Exekutiva projednala nesplněný úkol minulého VV ČSH, ve kterém ukládá zpracovat „Zásady povinného testování družstev Extraligy, WHIL a členů SCM“ a předložit na jednání klubů Extraligy, WHIL a SCM. Exekutiva ČSH se domnívá, že pokyny zpracované Reprezentační a Trenérsko-metodickou komisí jsou dostačující a forma zásad není potřeba vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně úzký segment členské základny.