SELECT NABÍDKA
TV COM

Kalendář

<květen 2018>
poútstčtsone
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Inkostar

Informace o akcích a zajímavosti z házené do vašeho emailu. Přihlaste se k odběru novinek.
Email
12.10.2015 otevřeno: 2718 x

Libor Adámek: Fakta o rozhodnutí omezení startu hráčů

Jako členovi Exekutivy ČSH a dlouholetému házenkářskému funkcionáři je mi upřímně velice líto, že se celá věc (rozhodnutí omezení startu hráčů) dostala do této absurdní situace, kdy jeden z členů našeho hnutí (Libor Skružný) nerespektuje platné řády a na svazových stránkách nabádal kluby k podvodnému jednání a falšování hráčských zápisů. Takovéto jednání a chování pana Skružného považuji za naprosto skandální a bezprecedentní a budu požadovat jeho tvrdé potrestání.

 

Házená si vždy zakládala na striktním dodržování pravidel, které všechny kluby vždy respektovaly, i když k nim měly oprávněné nebo neoprávněné výhrady. Nikdy v historii jsem nezaznamenal, že by se některý z čelních svazových funkcionářů snížil k tomu, aby skandálním způsobem oficiální cestou vyzýval kluby k podvodům. Vůbec si nedovedu představit, jak se budou na celou kauzu dívat nejen partneři ČSH, ale také zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dalších významných organizací.

 

O to více je pro celé hnutí chování pana Skružného nebezpečné a nikdo z nás, kterým jde o dobro české házené, by to neměl brát na lehkou váhu. Nebo si myslíte, že by v jiném kolektivním sportu, jako je fotbal, lední hokej či basketbal bylo možné, aby na krajském svazovém webu vyšel podrobný manuál, jak platné předpisy a řády obejít?

 

Ale zpátky k podstatě věci.

 

Házená není jediným sportem u nás, která se v posledních letech snaží vylepšit práci s mládeží. Jedním z hlavních bodů, který Reprezentační komise, Soutěžní komise a členové Exekutivy ČSH v posledních měsících projednávali, bylo nalezení způsobu, jak zamezit fatálním zraněním talentovaných hráčů ve věku okolo 20 let. Ty jsou zapříčiněny především kvůli přetěžování hráčů/hráček již od žákovského věku, kdy není výjimkou, že především ti talentovanější často nastupují během víkendu i ke třem soutěžním utkáním za tři družstva.

 

Chci zdůraznit, že na svazové úrovni probíhala dlouhá a odborná diskuze o tom, jak přetěžování mladých hráčů a hráček předejít.

 

Možná debaty nad takto jednoduchým tématem trvaly déle, než bychom si všichni přáli, nicméně chceme-li alespoň nezvětšovat současný výkonnostní rozdíl mezi českou a vyspělou světovou házenou, nemáme jiné volby než přistoupit i k takovýmto omezením.

 

U nás jsou klíčoví hráči od žákovského věku přetěžování a následně tak u nich často dochází k vážným zraněním, po kterých chybí nejen ve svých klubech, ale také na akcích reprezentace. Chtěl bych zdůraznit to, že v našich podmínkách se často v týdnu trénuje někdy jen dvakrát týdně, takže hráči nemohou být reálně připraveni na víkendovou zátěž dvou  až tří zápasů během víkendu.

 

Z mého pohledu je velice smutné, že se celá diskuze o omezení startů hráčů a hráček nevede v odborné rovině. Proto bych rád připomněl, jak se ke stejnému problému staví házenkářské svazy v zahraničí.

 

Ve Francii mohou hráči/hráčky odehrát jen jedno utkání v určeném hracím termínu. Výjimku mají členové mládežnických středisek, která jsou zřízena u prvoligových klubů. Ti mohou nastoupit, ke dvěma utkáním za hrací termín, maximálně však k jednomu v jednom dni! Dokonce tam platí pravidlo, že pokud by se měla obě utkání odehrát venku, tak může hráč nastoupit opět jen v jednom utkání v hracím termínu.

 

Na Slovensku mohou hráči a hráčky v průběhu jednoho kola nastoupit maximálně ke dvěma utkáním, přičemž se do něj započítají také předehrávky a dohrávky. Velice striktní jsou v Dánsku, kde mohou nastoupit maximálně k jednomu utkání v hracím termínu.

 

Chci tím ukázat, že v Evropě berou tenhle bod ve výchově mládeže velice vážně a snaží se všemožnými prostředky zraněním mladých hráčů předcházet, aby mohli v klíčovém věku dále rozvíjet svůj talent. U nás se bohužel stává, že talentovaní jedinci se díky zraněním způsobeným mikrotraumaty o tuto šanci na další výkonnostní vzestup připravují. A to většinou ve sportovním věku, který rozhoduje o další sportovní výkonnosti. 

 

Rád bych taky připomněl, že pan Skružný je jako člen Legislativně právní komise spolutvůrcem Soutěžního řádu. Jeho součástí je článek 31, odst. 2, který dává Exekutivě možnost omezit start hráčů v průběhu 48 hodin. Věděl tak od jara letošního roku, že se schválení tohoto kroku chystá. V průběhu volebního období proběhly čtyři zasedání Rady ČSH a nejméně jedno neformální setkání s členy Rady a předsedy KSH. Pan Skružný se zúčastnil pouze posledního zasedání Rady, 27. června 2015 v Praze. 

 

Soutěžní řád byl po diskuzi a vysvětlení dotazů jednohlasně schválen přítomnými členy Rady ČSH na jednání dne 27. června 2015 (poměr hlasů: 12-0-0). Rozhodnutí o omezení startů nebylo možné vydat dříve, protože nový SŘH byl schválen až 27. června s účinností od 1. července, tedy až od tohoto data mohla Exekutiva přijmout rozhodnutí upřesňující tento řád.

 

Proto tedy logicky nemůže být pravdivé tvrzení pana Skružného, který se házenkářskému hnutí snaží podsunout, že radní, resp. kluby byly s tímto nařízením seznámeni pozdě. Soutěžní řád měli všichni radní k dispozici v dostatečném časovém předstihu před vlastním jednáním Rady ČSH.

 

13. srpna 2015 došlo nejprve k rozhodnutí omezit starty na maximálně dvě odehraná mistrovská utkání v průběhu 48 hodin a u turnajových soutěží řízených ČSH na maximálně 4 utkání a 160 minut. Toto rozhodnutí bylo s přihlédnutím k urgencím klubů změněno na maximálně 160 minut, kdy bylo vypuštěno nařízení o možnosti odehrání maximálně 4 utkání.

 

Exekutiva ČSH dvakrát hlasovala v poměru (4-1-1) o tom, zda pravidlo nezruší. 

 

Poprvé to bylo na základě dopisu předsedy středočeského KSH Skružného. Ten po zamítavém stanovisku Exekutivy ČSH využívá i další legitimní možnost, jak proti rozhodnutí bojovat a dává podnět Odvolací a kontrolní komisi ČSH (OKK) k projednání pochybení. OKK podnět projednala a dala exekutivě doporučení rozhodnutí zrušit nebo odsunout platnost od sezony 2016/2017. Exekutiva ČSH se na svém nejbližším zasedání doporučením OKK zabývá a po hlasování (4-2-0) ho opět nepřijala. 

 

Jedním z důvodů taky bylo, že soutěže už byly rozehrány a mohlo tak dojít k vážnému zásahu do regulérnosti. V této souvislosti bych chtěl zdůraznit, že v jednom soutěžním kole se odehraje zhruba 120 mistrovských utkání. 

 

Jaké bychom měli zaujmout stanovisko k těm klubům, které dané omezení bez výhrad přijaly a díky nenasazení hráčů či hráček, kteří již dané omezení “vyčerpali”, své zápasy prohrály? 

 

Navíc se Exekutiva ČSH shodla, že rozhodnutí omezení startů mladých hráčů je správné a v žádném případě nevede k likvidaci malých klubů, jak je panem Skružným tendenčně až skandálně házenkářské veřejnosti podsouváno. 

 

Považuji za důležité rovněž připomenout, že kromě omezení startu mladých hráčů, byla rovněž v první fázi schválena povinnost mít rozhodčí. Toto nařízení bylo výrazně modifikováno a zmírněno především s ohledem na připomínky členů hnutí, nejinak tomu bylo i v případě omezení startu hráčů. Původní verze byla 120 minut, pak 160 minut bez počtu utkání, aby se vyhovělo mimo jiné i připomínkám KSH, kde se soutěže hrají turnajovým způsobem s větším počtem účastníků a kratší hrací dobu.

 

Tím považovala Exekutiva ČSH celý problém za demokraticky vyřízený.

 

V následném kroku 2. října 2015 vydává Středočeský KSH řízený panem Skružným Rozhodnutí řídícího orgánu, a na webových stránkách vybízí kluby k obcházení nařízení a doslova nabádá házenkářské funkcionáře k podvodům a falšování zápisů o utkáních! 

 

Tohle jednání považuji jako člen Exekutivy ČSH za skandální a zcela neakceptovatelné, navíc popírá všechny principy nejen ČSH, ale také sportu jako takového. Připadá mi naprosto zvrácené, aby na svazovém webu vyšel manuál, jak mají kluby falšovat dokumenty a obcházet platné řády.

 

Jako člen Exekutivy ČSH chci ujistit, že celou kauzu budeme bedlivě sledovat. Prvním krokem je pověření prezidenta ČSH k podání podnětu Disciplinární komisi ČSH, aby prověřila jednání představitele (představitelů) Středočeského KSH nabádajících k podvodnému jednání a ovlivňování soutěží KSH a ČSH.

 

To Exekutiva považuje za porušování legislativních předpisů ČSH a poškozování dobrého jména ČSH. Exekutiva ČSH má dostatek prostředků, aby tento problém vyřešila a viníky tohoto jednání tvrdě potrestala!

 

Členové Exekutivy ČSH při projednávání tohoto „revolučního“ bodu rozhodně nejednali v zájmu svých osobních ambicí, svého prospěchu, nebo že by byli  frustrovaní. Každý z nich jednal především a jen v zájmu házené, byť s vědomím, že pravděpodobně budou v hnutí kritizováni. Tento krok však považovali pro házenkářské hnutí jako nevyhnutelný a prospěšný, což se podle jejich názoru jistě projeví v budoucnu.

 

V Ostravě dne 12. října 2015

 

Libor Adámek

Člen Exekutivy ČSH