SELECT NABÍDKA
Házenkář sezony 2019/2020
TV COM

Kalendář

<červen 2020>
poútstčtsone
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Informace o akcích a zajímavosti z házené do vašeho emailu. Přihlaste se k odběru novinek.
Email

Rozpis soutěže 2019/2020

Všeobecná část

  Žákovská liga (dále jen ŽL) je celostátní a celoroční soutěž pro kategorie staršího žactva, kterou řídí komise mládeže (KM) ve spolupráci se soutěžní komisí (SK ČSH) a komisí rozhodčích (KR ČSH).

1.    Systém soutěže a nominace družstev soutěže starších žáků 

  Žákovskou ligu starších žáků hraje maximálně 25 družstev. Každý krajský svaz házené má právo do soutěže nominovat 1 družstvo. Druhé družstvo má právo nominovat kraj, jehož družstvo v uplynulém ročníku této soutěže zvítězilo.  Zbylých 10 míst získají ta družstva, která obsadí postupová místa v turnajích kvalifikačního předkola. V případě neobsazení výše uvedené kvóty jednotlivými kraji, je způsob obsazení takto uvolněných míst plně v kompetenci KM ČSH.

Kvalifikačních turnajů se mohou zúčastnit všechna družstva dané kategorie, která odehrála podzimní část krajské soutěže a nepostupují přímo do hlavní soutěže Žákovské ligy, a která podala včas a řádně přihlášku do soutěže (viz článek 4). Počet skupin v kvalifikaci, jejich obsazení a postupový klíč určí KM ČSH na základě podaných přihlášek do soutěže.

Soutěže (včetně kvalifikace) se mohou zúčastnit max. 2 družstva z jednoho klubu za předpokladu, že nejpozději do 15. 11. 2019 předloží úplné seznamy hráčů obou družstev v souladu s čl. 15, odst. 6 SŘH tzn., že hráči jednoho družstva nemohou hrát za druhé družstvo stejného klubu. Toto pravidlo neplatí, pokud do hlavní soutěže (1. – 6. kolo ŽL) postoupí pouze jedno družstvo klubu. Při účasti pouze jednoho družstva z klubu v hlavní soutěži mohou za toto družstvo nastoupit všichni hráči daného klubu, kteří splňují podmínky stanovené čl. 10 tohoto rozpisu.

Krajský svaz házené může do soutěže nominovat pouze družstva klubů v něm registrovaných. 

 

2.    Systém soutěže a nominace družstev soutěže starších žákyň

  Žákovskou ligu starších žákyň hraje maximálně 25 družstev. Každý krajský svaz házené má právo do soutěže nominovat 1 družstvo. Druhé družstvo má právo nominovat kraj, jehož družstvo v uplynulém ročníku této soutěže zvítězilo.  Zbylých 10 míst získají ta družstva, která obsadí postupová místa v turnajích kvalifikačního předkola. V případě neobsazení výše uvedené kvóty jednotlivými kraji, je způsob obsazení takto uvolněného místa plně v kompetenci KM ČSH.

Kvalifikačních turnajů se mohou zúčastnit všechna družstva dané kategorie, která odehrála podzimní část krajské soutěže a nepostupují přímo do hlavní soutěže Žákovské ligy, a která podala včas a řádně přihlášku do soutěže (viz článek 4). Počet skupin v kvalifikaci, jejich obsazení a postupový klíč určí KM ČSH na základě podaných přihlášek do soutěže.

Soutěže (včetně kvalifikace) se mohou zúčastnit max. 2 družstva z jednoho klubu za předpokladu, že nejpozději do 15. 11. 2019 předloží úplný seznam hráček v souladu s čl. 15, odst. 6 SŘH tzn., že hráčky jednoho družstva nemohou hrát za druhé družstvo stejného klubu. Toto pravidlo neplatí, pokud do hlavní soutěže (1. – 6. kolo ŽL) postoupí pouze jedno družstvo klubu. Při účasti pouze jednoho družstva z klubu v hlavní soutěži mohou za toto družstvo nastoupit všechny hráčky daného klubu, které splňují podmínky stanovené čl. 10 tohoto rozpisu.

Krajský svaz házené může do soutěže nominovat pouze družstva klubů v něm registrovaných. 

 

3.    Úhrada nákladů a příspěvky

Družstva startují na vlastní náklady. 

Kluby, které pořádají turnaj kvalifikace nebo 1. – 6. kola, jej pořádají na vlastní náklady. Český svaz házené poskytuje pořadatelským klubům finanční příspěvek na pořádání turnaje ve výši 2000 Kč/družstvo v turnaji. Pořádající klub není oprávněn vybírat od zúčastněných družstev žádné startovné ani příspěvky na pořádání turnaje.

         Příspěvek na pořádání je splatný po skončení soutěže na pokyn řídícího soutěže (do 30. 6. 2020) a na základě vystavené faktury.

         Úhrada odměn a cestovních náhrad delegovaných rozhodčích se provádí podle platné Ekonomické směrnice ČSH. 

 

4.    Soutěžní vklad a přihláška do soutěže

           Start jednotlivých družstev ve výše uvedených soutěžích je spojen se zaplacením účastnického poplatku (soutěžního vkladu) ve výši 2.500 Kč za družstvo za celou soutěž. Tato povinnost se týká všech družstev, která jsou nominována svými krajskými svazy přímo do ŽL. Družstva, která se přihlásí do kvalifikačního předkola, zaplatí do níže uvedeného data soutěžní vklad ve výši 500 Kč a v případě postupu do hlavní části ŽL uhradí dále částku 2000,- Kč, a to nejpozději do 1 týdne po konání kvalifikace.

Soutěžní vklad zaplatí klub za své družstvo resp. družstva bankovním převodem na účet ČSH č. 2801158739/2010 s variabilním symbolem 100504, a to nejpozději do 15. 11. 2019. Kopie dokladu o uhrazení soutěžního vkladu musí být zaslána na email mladez@chf.cz

Přihláška do soutěže musí být úplně vyplněna na předepsaném formuláři „Přihláška do ŽL“ a doručena Komisi mládeže do 31. 10. 2019. Formulář přihlášky je ke stažení na internetové stránce www.chf.cz. Přihláška bude odmítnuta za předpokladu, že nebude obsahovat podstatné náležitosti (název klubu, adresa sídla, bankovní spojení, IČ klubu, adresa haly).

Přihláška je platná pouze v případě, že současně krajský svaz házené potvrdí její oprávněnost (viz čl. 1), a to nejpozději do 31. 10. 2019. KSH má povinnost nejpozději do 8. 11. 2019 nahlásit družstva přímo postupující do 1. kola ŽL.

            Přihláška ke stažení zde.

5.    Pořadatel utkání

Při stanovení pořadatelství jednotlivých turnajů se vychází z následujících principů:

Pořadatelství utkání v 1. – 5. kole je předem určeno nasazením do jednotlivých skupin Žákovské ligy (viz článek 6). Dívčí družstva musí potvrdit přesné datum pořadatelství, a to nejpozději do 22. 11. 2019. Pokud družstvo nemůže dané kolo pořádat, musí tak oznámit řídícímu soutěže, taktéž do 22. 11. 2019. Chlapecká družstva musí potvrdit přesné datum pořadatelství, a to nejpozději do 29. 11. 2019. Pokud družstvo nemůže dané kolo pořádat, musí tak oznámit řídícímu soutěže, taktéž do 29. 11. 2019.  Zájemci o pořádání takto uvolněného turnaje musí závazně projevit svůj zájem o pořádání do 3 pracovních dnů od oznámení těchto turnajů.

Zájemci o pořádání turnaje 6. kola Žákovské ligy musí závazně projevit svůj zájem o pořádání do 29. 11. 2019. Zájem musí projevit e-mailem na adresu řídícího soutěže mladez@chf.cz. Pořadatel bude následně určen dle ustanovení tohoto rozpisu.  

Pořadatelství uvolněných turnajů a turnajů 6. kola se nabízí vždy nejprve družstvu, které projevilo zájem o pořádání turnaje a je v plánu kola uvedeno na nejnižším místě. Pokud již v některém z minulých kol toto družstvo turnaj pořádalo, nabízí se pořadatelství družstvu, které projevilo o pořádání zájem a je na pozici vyšší.

Pokud o pořadatelství daného kola neprojeví žádné družstvo zájem, nabídne se pořadatelství vždy nejprve družstvu, které je v plánu kola uvedeno na posledním místě. Pokud již v některém z minulých kol oslovené družstvo turnaj pořádalo, nabízí se pořadatelství družstvu o pozici výše. Pokud již všechna družstva turnaj pořádala, nabídne se pořadatelství družstvu na nejnižší pozici a s nejnižším počtem turnajů pořádaných v předchozích kolech. Pokud všechna družstva odmítnou turnaj pořádat, může Komise mládeže ČSH jednomu z družstev pořadatelství turnaje nařídit, popřípadě jej může nabídnout jinému oddílu.

Pokud družstvo z jakéhokoli důvodu odmítne pořadatelství v předchozích kolech, bude na něj pohlíženo jako na družstvo, které již turnaj pořádalo, ale bez nároku přednostně pořádat poslední kolo. Může pořádat další turnaj pouze v případě, že ostatní družstva pořadatelství odmítnou.

 Pokud všechna družstva odmítnou pořádat turnaj, pořadatelem je KM ČSH za následujících podmínek: KM ČSH zajistí splnění podmínek pořadatele s tím, že žádnému ze zúčastněných družstev nenáleží příspěvek na dopravu a příspěvek na pořádání turnaje. 

6.    Rozlosování

            Pro jednotlivé turnaje platí následující pořadí utkání. Pořadatel je povinen tyto rozpisy dodržet. Nasazení družstev provádí pořadatel s ohledem na dopravní spojení jednotlivých družstev. Na družstvo, které v místě turnaje přespává, bude také pohlíženo jako na místní družstvo. Pořadatel vždy při nasazení družstev přiřadí místnímu družstvu číslo 1 (pořadatel nebo přespávající družstvo).

 

 

Rozpis

Pro 4 družstva

Pro 5 družstev

1. utkání

1 – 2

1 - 2

2. utkání

3 – 4

3 - 4

3. utkání

3 – 1

5 - 1

4. utkání

4 – 2

2 - 3

5. utkání

2 – 3

4 - 5

6. utkání

1 – 4

1 - 3

7. utkání

 

2 - 4

8. utkání

 

3 - 5

9. utkání

 

4 - 1

10. utkání

 

5 - 2

           

Rozpis utkání pro čtyři družstva se použije v případě nenaplnění Žákovské ligy 25 družstvy, a tedy v turnajích, které budou mít pouze 4 účastníky. Mezi druhým a třetím utkáním a mezi čtvrtým a pátým utkáním je pořadatel povinen zařadit přestávku v délce min. 40 minut a max. 60 minut.

Rozpis utkání pro pět družstev se použije ve skupinách obsazených pěti účastníky.

Žákovská liga se hraje na šest kol starších žáků a starších žákyň, přičemž v každém kole sehraje každé družstvo jeden turnaj. Systém celé soutěže je každý s každým, tedy postupně družstva v průběhu šesti turnajových kol sehrají utkání se všemi ostatními družstvy, a to pouze jednou. Z každého turnaje se započítávají do celkové tabulky všechny dosažené výsledky.

 

První kolo:

          Do prvního kola je nominováno maximálně 25 družstev starších žáků / starších žákyň, která jsou rozdělena podle klíče do pěti skupin I - V, pořadatelství 1. kola připadá na družstva s čísly 1 – 5.

 

14 míst - každý krajský svaz jedno místo (1-14)

1 místo - kraj s vítězným družstvem z předchozího ročníku

10 míst - pro postupující z kvalifikačního předkola

 

 

  1. KOLO - STARŠÍ ŽÁCI / STARŠÍ ŽÁKYNĚ

I

II

III

IV

V

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

12

13

14

15

11

20

16

17

18

19

23

24

25

21

22

 

 

Druhé kolo

          Druhé kolo hraje všech 25 družstev, do celkové tabulky soutěže se počítají všechny výsledky z předchozích kol. Družstva jsou nasazená do pěti skupin VI – X, pořadatelství 2. kola připadá na družstva s čísly 6 – 10.

 

  1. KOLO - STARŠÍ ŽÁCI / STARŠÍ ŽÁKYNĚ

VI

VII

VIII

IX

X

1

2

3

4

5

8

9

10

6

7

15

11

12

13

14

17

18

19

20

16

24

25

21

22

23

 

 

Třetí kolo

         Třetí kolo hraje všech 25 družstev, do celkové tabulky soutěže se počítají všechny výsledky z předchozích kol. Družstva jsou nasazená do pěti skupin XI – XV, pořadatelství 3. kola připadá na družstva s čísly 11 – 15.

  

  1. KOLO - STARŠÍ ŽÁCI / STARŠÍ ŽÁKYNĚ

XI

XII

XIII

XIV

XV

1

2

3

4

5

10

6

7

8

9

14

15

11

12

13

18

19

20

16

17

22

23

24

25

21

 

 

Čtvrté kolo

Čtvrté kolo hraje všech 25 družstev, do celkové tabulky soutěže se počítají všechny výsledky z předchozích kol. Družstva jsou nasazená do pěti skupin XVI – XX, pořadatelství 4. kola připadá na družstva s čísly 16 – 20.

  

  1. KOLO - STARŠÍ ŽÁCI / STARŠÍ ŽÁKYNĚ

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

1

2

3

4

5

7

8

9

10

6

13

14

15

11

12

19

20

16

17

18

25

21

22

23

24

 

 

Páté kolo:

Páté kolo hraje všech 25 družstev, do celkové tabulky soutěže se počítají všechny výsledky z předchozích kol. Družstva jsou nasazená do pěti skupin XXI – XXV, pořadatelství 5. kola připadá na družstva s čísly 21 – 25.

 

  1. KOLO - STARŠÍ ŽÁCI / STARŠÍ ŽÁKYNĚ

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

 

Šesté kolo

Šesté kolo hraje všech 25 družstev, do celkové tabulky soutěže se počítají všechny výsledky z předchozích kol. Družstva jsou nasazená do pěti skupin XXVI – XXX, pořadatelství 6. kola se určuje dle čl. 5 rozpisu.

 

  1. KOLO - STARŠÍ ŽÁCI / STARŠÍ ŽÁKYNĚ

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

1

6

11

16

21

2

7

12

17

22

3

8

13

18

23

4

9

14

19

24

5

10

15

20

25

 

 

7.    Tituly

                    Vítěz této soutěže získává titul „Mistr České republiky v házené starších žáků pro soutěžní ročník 2018/2019“, resp. „Mistr České republiky v házené starších žákyň pro soutěžní ročník 2018/2019“.

 

8.    Termínová listina

Termíny jednotlivých kol byly stanoveny Komisí mládeže. Pořadatel má právo stanovit termín jednodenního turnaje na sobotu nebo neděli dle svého uvážení, tuto volbu však již nemůže měnit v době 30 dní před turnajem.

                  

Kvalifikační předkolo

16. – 17. 11. 2019

Dívky

 

23. – 24. 11. 2019

Chlapci

1. kolo

30. 11. – 1. 12. 2019

Dívky

 

07. – 08. 12. 2019

Chlapci

2. kolo

11. – 12. 01. 2020

Dívky

 

18. – 19. 01. 2020

Chlapci

3. kolo

08. – 09. 02. 2020

Dívky

 

15. – 16. 02. 2020

Chlapci

4. kolo

07. – 08. 03. 2020

Dívky

 

14. – 15. 03. 2020

Chlapci

5. kolo

04. – 05. 04. 2020

Dívky

 

25. – 26. 04. 2020

Chlapci

6. kolo

16. – 17. 05. 2020

Dívky

 

09. – 10. 05. 2020

Chlapci

 


 

 

Technická část

 

9.    Předpis

            Hraje se podle pravidel házené IHF, dalších platných směrnic ČSH a podle všech ustanovení tohoto rozpisu.

                Zákaz kombinované obrany po celou dobu utkání

Za kombinovanou obranu se považuje, když jeden nebo více útočníků (ne však všichni) jsou bráněni osobně za čarou volného hodu tak, že jim obránce zamezuje přijímat přihrávky od spoluhráčů.

 Povolen je však kombinovaný obranný systém, kde jsou osobně bráněni pouze pivoti.

 V případě prvního porušení tohoto pravidla v utkání rozhodčí přeruší hru a upozorní odpovědného vedoucího daného týmu. V případě dalšího porušení tohoto pravidla je osobně bránícímu hráči udělen dvouminutový trest.

           Příklady kombinovaného obranného systému 1 + 5 a 2 + 4

 

 

Úpravy pravidel:

-          4:1 (počet hráčů): V utkání ŽL mohou družstva nastoupit s nejvýše 16 hráči.

-          4:11: Na základě rozhodnutí orgánů ČSH se v ŽL neuplatňuje pravidlo 4:11, druhý a třetí odstavec, o omezení pro hráče, který byl ošetřován na hrací ploše.

-          Pravidlo o time-outu družstva (team time-out): Každé družstvo má 3 time-outy družstva (TTO) v délce jedné minuty během řádné hrací doby utkání. Družstvo si však může vyžádat nejvýše dva time-outy družstva v průběhu jednoho poločasu utkání a nejvýše jeden time-out družstva v posledních 5 minutách řádné hrací doby utkání (pravidla IHF, vysvětlivka č. 3).

           Do žákovské ligy může jeden klub přihlásit 2 družstva, pokud jsou dodrženy podmínky uvedené v čl. 1 resp. čl. 2 tohoto rozpisu a pokud předloží do 15. 11. 2018 řídícímu soutěže úplné seznamy hráčů družstev potvrzené oddílem. Hráč (-ka), který (-á) není uveden (-a) na seznamu družstva a nastoupí k utkání Žákovské ligy, je automaticky zapsán (-a) na seznam družstva, za které nastoupil (-a) a nemůže již v Žákovské lize nastoupit za jiné družstvo.

Pokud je do Žákovské ligy krajským svazem házené nominováno pouze jedno družstvo oddílu, může být  toto družstvo složeno ze všech hráčů (-ek) tohoto oddílu příslušné věkové kategorie bez ohledu na to, kolik družstev dokončilo podzimní část oblastní soutěže.

 

10. Start hráčů                               

V žákovské lize startují starší žáci, resp. starší žákyně narození mezi 1. 1. 2005 a 31. 12. 2006 a hráči nejbližší nižší věkové kategorie tj. mladší žáci, resp. mladší žákyně narození mezi 1. 1. 2007 a 31. 12. 2008. Start o dvě kategorie výše není povolen. Žáci a žákyně narození v roce 2009 nebo později nemohou v ŽL v žádném případě nastoupit.

K utkání nastupují hráči, kteří jsou za daný oddíl řádně registrováni a řádně uhradili individuální startovné na aktuální soutěžní ročník. Za start hráčů je plně zodpovědný daný oddíl či klub. 

 

11. Všeobecné podmínky startu v Žákovské lize

Haly

          Žákovská liga je halovou soutěží. Každé družstvo, které je přihlášeno do Žákovské ligy, musí mít k dispozici regulérní halu schválenou ČSH. Družstva, kterým bylo přiděleno pořadatelství turnaje, jej pořádají na hracích plochách sportovních hal v místě, uvedeném oficiálně v přihlášce do soutěže schválené ČSH. Změnu tohoto místa během jednoho soutěžního ročníku (i na jednotlivé turnaje) musí schválit řídící orgán.

Zdravotnické vybavení

         Pořadatelský klub je povinen zajistit zdravotní službu s vybavením pro první pomoc dle SŘH čl. 28. 4. f).

Dresy

          Každé družstvo je povinno mít dvě barevně rozdílné sady dresů. Pokud rozhodčí dojdou k názoru, že pro rozlišení soupeřů je třeba oblečení změnit, potom změní dresy hostující družstvo (družstvo uvedené v rozlosování turnaje na druhém místě). V případě, že toto družstvo nemá jiné dresy k dispozici, je pořadatel povinen zapůjčit sadu náhradních dresů. Rozhodčí je povinen tuto skutečnost uvést do zápisu o utkání a toto provinění družstva bude disciplinárně potrestáno.

 

12.  Náležitosti družstev

Podmínkou startu více družstev z jednoho klubu v Žákovské lize je seznam hráčů každého družstva v soutěži dle čl. 9. Všechny seznamy musí být potvrzeny odpovědným pracovníkem klubu a řídícím orgánem ŽL.

Odpovědný vedoucí družstva je povinen se zúčastnit technických schůzek v průběhu turnaje dle pokynů vedoucího turnaje. Každé družstvo musí mít na každém turnaji  zodpovědného vedoucího a trenéra s platnou licencí. Oba musí předkládat registrační průkaz a být uvedeni v zápisu o utkání.

         Turnaj se musí odehrát s míči stanovených velikostí pro jednotlivé kategorie - starší žákyně (50 – 52 cm), starší žáci (54 – 56 cm). 

 

13. Náležitosti jednotlivců

            Všichni hráči a hráčky, jakož i ostatní funkcionáři zúčastnění na mistrovských utkáních musí vlastnit platný registrační průkaz nebo platnou kartu Handball Alive. Odpovědnost za předkládání registračních průkazů sportovců i 2 až 4 funkcionářů družstva má odpovědný vedoucí. Předkládají se pouze průkazy aktérů uvedených v zápise o utkání. Všichni hráči musí mít v systému handball-net vloženou fotografii.

            Hráči a hráčky musí mít platnou lékařskou prohlídku ne starší jak 1 rok (SŘH čl. 35). Potvrzení o platných zdravotních prohlídkách hráčů musí být k dispozici před každým utkáním. Bez platné lékařské prohlídky nesmí nastoupit k utkání. Odpovědnost za předkládání potvrzení o zdravotním stavu sportovců má odpovědný vedoucí družstva.

Případná kontrola totožnosti se provádí dle SŘH čl. 43. Rozhodčí v takovémto případě pořídí fotodokumentaci hráče a předložených hracích dokumentů a zašlou ji řídícímu orgánu soutěže.

 

14. Hrací doba

Hrací doba všech kol Žákovské ligy je stanovena na 2 x 18 minut s 10 minutovou přestávkou.

 

15. Hrací termíny

Hracím dnem je sobota i neděle. Nejčasnější oficiální začátek prvního utkání turnaje je stanoven na 8:00 hod. Nejpozdější oficiální začátek posledního utkání turnaje je stanoven na 18:00 hod

Pořádající oddíly jsou povinny vzdálenějším soupeřům určit pozdější (od nejranější hranice) čas zahájení utkání odstupňovaně tak, aby mohli započít přepravu k utkáním v čase neovlivňujícím regulérnost utkání.

            Předehrát utkání Žákovské ligy není přípustné mimo oficiální termín a místo turnaje.

 

16. Hlášení utkání

Zájemci o pořádání turnaje 6. kola Žákovské ligy musí závazně projevit svůj zájem o pořádání do 29. 11. 2019. Zájemci o pořadatelství uvolněného turnaje 1. – 5. kola musí závazně projevit svůj zájem, a to nejpozději do 3 dnů po zveřejnění těchto turnajů. Zájem musí projevit e-mailem na adresu řídícího soutěže a stanovit přesný termín konání turnaje. Pořadatele následně určí řídící soutěže dle ustanovení tohoto rozpisu.

Pořadatel každého turnaje je povinen před konáním turnaje provést rozlosování turnaje a nahlásit jej včetně časů jednotlivých utkání účastníkům turnaje, řídícímu orgánu soutěže na mladez@chf.cz a Komisi rozhodčích na kr@chf.cz, a to nejpozději 10 dnů před turnajem e-mailem.

             

17. Řízení utkání a turnajů

Všechna utkání žákovské ligy jsou, dle pravidel házené, řízena dvojicemi rozhodčích. Delegaci rozhodčích na turnaje 1. až 6. kola ŽL provádí Komise rozhodčích ČSH ve spolupráci s krajskými komisemi rozhodčích.

Na turnaje Žákovské ligy Komise rozhodčích ČSH nominuje 4 nebo 5 rozhodčích. Jeden z rozhodčích je nominován jako hlavní rozhodčí (musí mít licenci B nebo A).

 Hlavní rozhodčí:

a)     Rozhoduje o nasazení rozhodčích na jednotlivá utkání

b)    Kontroluje registrační průkazy hlavního pořadatele, zapisovatele a časoměřiče

c)     Odpovídá za provedení kontroly hracích dokladů všech zúčastněných družstev pro všechna utkání turnaje

d)    Potvrzuje správnost účtování odměn a náhrad jednotlivých rozhodčích

e)     Řeší námitky řádně vznesené jednotlivými družstvy po zaplacení poplatku

f)      Zasílá originály všech zápisů o utkání řídícímu orgánu doporučeně první pracovní den po turnaji

g)    V případě vážného přestupku či zásadních problémů během turnaje, které je nutné řešit řídícím orgánem soutěže nebo disciplinárně, oznámí relevantní skutečnosti telefonicky nejbližší pracovní den sekretáři mládeže ČSH

h)    Řeší otázky a nejasnosti v oblasti pravidel a práce rozhodčích během turnaje ŽL

i)       Podává stručnou zprávu o průběhu turnaje komisi rozhodčích (mailem na kr@chf.cz), ve které m.j. uvede, kteří rozhodčí kontrolovali doklady družstev v jednotlivých utkáních

j)       Obdrží za výkon této funkce odměnu ve výši 250 Kč

Při nedostavení se rozhodčích se postupuje podle SŘH čl. 37

Rozhodčí

Rozhodčí jsou povinni:

  • kontrolovat registrační průkazy / karty Handball Alive hráčů a funkcionářů družstev
  • kontrolovat trenérské průkazy a lékařské prohlídky ve smyslu čl. 13 tohoto rozpisu
  • vždy podrobně popsat v zápise o utkání důvod udělení červené karty, která byla udělena přímo (nejedná se o udělení červené karty za třetí vyloučení)
  • nepovolit start hráčům v rozporu s čl. 10 tohoto rozpisu soutěží

·         v případě, že pořádající klub při utkání mládeže dostatečně nezajistil plnění Výzvy fair play ve smyslu Prováděcích zásad Exekutivy ČSH č.4/2016 k článku 28 odst. 2 a 9 SŘH, je povinností rozhodčích to oznámit po utkání hlavnímu pořadateli a tuto skutečnost uvést do zápisu.

·         V souvislosti s naplňováním Koncepce získávání a přípravy rozhodčích může KR ČSH vyslat na turnaj ŽL pozorovatele – mentora, který dohlíží na výkon rozhodčích. Mentor může být zároveň Hlavním rozhodčím ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku.

Zápisy o utkání

Pořadatel turnaje je povinen mít k dispozici oficiální zápisy ČSH – předtištěné nebo formuláře v počítači. Rozhodčím utkání předá vyplněný zápis (SŘH čl. 40) včetně registračních průkazů funkcionářů-pořadatelů dle SŘH čl. 39.2 zapisovatel.

Při nedostavení se rozhodčích zasílá originály zápisů o utkání pořadatel turnaje řídícímu orgánu soutěže.