SELECT NABÍDKA

Házená v TV

25. 09. 2019 20:15 hod. ČT Sport
Kvalifikace EHF EURO 2020: Česká republika - Portugalsko
28. 09. 2019 18:00 hod. ČT Sport
Kvalifikace EHF EURO 2020: Severní Makedonie - Česká republika
TV COM

Kalendář

<září 2019>
poútstčtsone
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Sponser

Informace o akcích a zajímavosti z házené do vašeho emailu. Přihlaste se k odběru novinek.
Email

Rozpis soutěže 2019/2020 (finálový turnaj)

 

Všeobecná část

 

 1.    Systém soutěže

Házenkářský desetiboj je jednorázová soutěž všestrannosti družstev organizovaná Komisí mládeže Českého svazu házené jako souhrn týmových disciplín a disciplín jednotlivců.

 

2.    Termín a místo konání

Termín a místo konání určuje v soutěžním ročníku 2019/2020 Komise mládeže. Termín soutěže dívek byl stanoven od 5. - 7. 6. 2020 (pátek až neděle) a termín soutěže chlapců také v termínu od 5. - 7. 6. 2020 (pátek až neděle).

 Výběr místa konání provádí Komise mládeže ČSH na základě výběrového řízení tak, aby v příslušné lokalitě byly v dostupných vzdálenostech umístěny ubytovací zařízení, stravovací zařízení, sportovní hala a tělocvična o rozměru min. 20 x 12 m.

 

3.    Účastnící soutěže, kvalifikace

Účastníky soutěže jsou družstva mladšího žactva klubů sdružených v Českém svazu házené. Podmínkou účasti je řádné dokončení soutěže mladšího žactva v příslušném krajském svazu házené.

Na finálový turnaj v Házenkářském desetiboji se kvalifikuje 5 vítězů regionálních kvalifikací a pořadatel. Kvalifikace se musí uskutečnit v jednotlivých regionech nejpozději do 31. 3. 2020.

Desetiboj – dívky

 

Regiony:

   

Severovýchod

Moravskoslezský a Zlínský kraj

ozn. SV

Jihovýchod

Jihomoravský a Olomoucký kraj

ozn. JV

Střed

Hradecký, Pardubický kraj a kraj Vysočina

ozn. S

Jihozápad

Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský

ozn. JZ

Severozápad

Ústecký, Liberecký kraj, Středočeský kraj

ozn. SZ

 

Pořadatelský kraj -  finálový turnaj dívky PRAHA

 

Kvalifikace chlapci

Regiony:

 

 

Severovýchod

Moravskoslezský a Zlínský kraj

ozn. SV

Jihovýchod

Jihomoravský a Olomoucký kraj

ozn. JV

Střed

Pardubický kraj a kraj Vysočina

ozn. S

Jihozápad

Praha, Plzeňský, Jihočeský 

ozn. JZ

Severozápad

Ústecký, Liberecký kraj, Středočeský kraj

ozn. SZ

 

Pořadatelský kraj  - finálový turnaj chlapci  KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

 

 

         Krajský svaz, který pořádá finálový turnaj, odehraje svou vlastní kvalifikaci, na základě které nominuje družstvo na finálový turnaj.

Regionálních kvalifikací se zúčastní vždy maximálně 4 družstva. V regionech SV a JV vždy 2 družstva z každého kraje. V regionech S, SZ a JZ 2 družstva z pořádajícího kraje a 1 družstvo z krajů ostatních. V mimořádných případech (např. nenaplnění kvóty jedním z krajů apod.) si KM ČSH vyhrazuje právo změnit nominační klíč.

Každý krajský svaz házené nominuje do této kvalifikace klubové družstvo (popř. klubová družstva) mladšího žactva na základě vlastních kritérií. Tato kritéria musí být zveřejněna v oficiálních dokumentech krajského svazu házené. Komise mládeže doporučuje jako nejvhodnější kritérium umístění v obdobné soutěži pořádané na úrovni krajského svazu házené.

Kvalifikační turnaje budou probíhat střídavě v jednotlivých krajích. Harmonogram určí KM ČSH (viz. rozpis kvalifikace). Jakékoli změny v pořadatelství mezi jednotlivými kraji v regionu musí být schváleny nejen všemi kraji v daném regionu, ale také KM ČSH.

         Rozhodčí obsazuje vždy KR pořádajícího krajského svazu.

Za každý klub se smí soutěže zúčastnit maximálně 14 hráčů a 2 vedoucí. Klub se může zúčastnit i s nižším počtem hráčů (-hráček). Jejich počet však nesmí klesnout pod 11 hráčů (-hráček).

 

4.    Úhrada nákladů, licenční poplatek   

Každý přihlášený klub je povinen uhradit účastnický poplatek ve výši 1500 Kč, a to nejpozději 7 dní před prvním dnem konání soutěže na účet ČSH č.: 2801158739/2010 s variabilním symbolem 100503. Náklady na dopravu jsou plně v režii účastnických klubů.

Krajský svaz, který je pořadatelem finálového turnaje, má právo nominovat jedno družstvo na tento finálový turnaj. Český svaz házené poskytuje KSH jednorázový finanční příspěvek na pořádání finálového turnaje. Pořadatel finálového turnaje není oprávněn vybírat od zúčastněných družstev žádné startovné, ani příspěvky na pořádání turnaje.

Úhrada odměn a cestovních náhrad delegovaných rozhodčích se provádí podle platné Ekonomické směrnice ČSH. Na základě tohoto rozpisu je upravena odměna rozhodčího za jedno utkání. Jedním utkáním je, pro potřeby tohoto rozpisu, myšlen souhrn disciplín 1, 2 a 3 mezi totožnými soupeři. Odměna pro jednoho rozhodčího za jedno utkání je stanovena ve výši 200 Kč. Odměna za účast rozhodčího při posuzování disciplín č. 5, 6, 7, 8 a 9 je stanovena ve výši 100 Kč za disciplínu (u každé disciplíny je postačující účast maximálně jednoho rozhodčího). Hlavnímu rozhodčímu náleží jednorázová odměna 1000,- Kč za výkon funkce.

 

5.    Přihláška a nominace

Nominaci klubu a nominaci prvního náhradníka do soutěže doručí krajský svaz házené, který byl pořadatelem příslušné regionální kvalifikace, Komisi mládeže Českého svazu házené emailem na mladez@chf.cz nejpozději do 5. 4. 2020.

Každý klub nominovaný krajským svazem házené musí doručit závaznou přihlášku Komisi mládeže ČSH emailem na mladez@chf.cz nejpozději 15 dní před prvním dnem konání soutěže.

 

6.    Časový harmonogram

Časový harmonogram regionálních kvalifikací určuje zvláštní rozpis pro tyto kvalifikace. Časový harmonogram finálového turnaje je stanoven takto:

1. den – čas, činnost, místo

14.00                    Úvodní porada, Joker - klubovna

15.00                    Hod míčem, Odraz snožmo (družstva podle losování) – hala

16.00 - 19.00        1. – 3. utkání dle rozpisu – hala

20.00                     Technická porada trenérů a vedoucích družstev - klubovna

2. den

09.00                    Rychlý běh (družstva dle rozpisu) - tělocvična

09.30 - 18.30        4. – 12. utkání dle rozpisu – hala

18:30                    Střelba na přesnost (družstva dle rozpisu) - hala

19:30                    Technická porada trenérů a vedoucích družstev - klubovna

3. den

09.00                    Překážková dráha (družstva dle rozpisu) - tělocvična              

09.30 – 12.30        13. – 15. utkání dle rozpisu – hala

13.00                    Technická porada trenérů a vedoucích družstev - klubovna

13.30                     Vyhlášení výsledků - hala

 

7.    Rozlosování turnaje

Bude provedeno KM ČSH s časovým předstihem před zahájením turnaje. Každému družstvu bude přiděleno jedno číslo od 1 do 6. Podle tohoto čísla bude družstvo nasazeno do turnaje i do soutěží dle rozlosování turnaje a časového harmonogramu.

  

Rozpis

Čas

1. den

2. den

3. den

1. utkání

09.30

-

1 – 3

4 – 5

2. utkání

10.30

-

2 – 5

1 – 6

3. utkání

11.30

-

4 – 6

2 – 3

4. utkání

12.30

-

5 – 1

-

5. utkání

13.30

-

2 – 4

-

6. utkání

14.30

-

6 – 3

-

7. utkání

15.30

-

4 – 1

-

8. utkání

16.30

1 – 2

3 – 5

-

9. utkání

17.30

3 – 4

6 - 2

-

10. utkání

18.30

5 - 6

-

-

 

 

 Technická část

 

 8.    Předpis

Hraje se podle pravidel házené IHF, dalších platných směrnic ČSH a podle všech ustanovení tohoto rozpisu. S ohledem na časovou náročnost akce je povolen pouze 1 time-out v průběhu disciplíny č. 3 Utkání v házené. Trest vyloučení v utkání je udílen na 1 minutu.

Všechna utkání finálového turnaje se hrají s míči Molten (dodá ČSH). V této soutěži je zakázáno používání házenkářských vosků či lepidel.

  

9.    Start hráčů (SŘH)

V házenkářském desetiboji startují mladší žáci a mladší žákyně (ročník narození 2007 a 2008) a hráči nejbližší nižší věkové kategorie (minižactvo, ročník narození 2009 a 2010). Start o dvě kategorie není povolen.

K utkání nastupují hráči, kteří jsou za daný klub řádně registrováni. Družstva jsou složena z dívek či chlapců. Smíšená družstva nejsou přípustná. Za start hráčů je plně zodpovědný daný klub.

 

10. Uzavření soutěží

Pro tuto soutěž není stanoven termín uzavření soutěží.  

 

11. Všeobecné podmínky startu v soutěži

Zdravotnické vybavení

Pořadatel Házenkářského desetiboje je povinen zajistit zdravotní službu s vybavením pro první pomoc dle SŘH.

 

Dresy

Každé družstvo je povinno mít dvě barevně rozdílné sady dresů. Pokud rozhodčí dojdou k názoru, že pro rozlišení soupeřů je třeba oblečení změnit, potom změní dresy hostující družstvo (družstvo uvedené v rozlosování turnaje na druhém místě).

 

12. Náležitosti družstev

         Odpovědný vedoucí družstva je povinen se zúčastnit technických schůzek v průběhu turnaje dle pokynů vedoucího turnaje.

         Každé družstvo je povinno mít k dispozici 2 míče o stanovených velikostech pro jednotlivé kategorie mladšího žactva.

 

 

13. Náležitosti jednotlivců

         Všichni hráči a hráčky, jakož i ostatní funkcionáři zúčastnění na mistrovských utkáních musí vlastnit platný registrační průkaz nebo platnou kartu Handball Alive. Odpovědnost za předkládání registračních průkazů sportovců i funkcionářů má odpovědný vedoucí. Předkládají se pouze průkazy aktérů uvedených v zápise o utkání. Hráči startující na kartu Handball Alive musí mí t v systému handball-net vloženou fotografii.

         Hráči a hráčky musí mít platnou lékařskou prohlídku ne starší jak 1 rok (SŘH čl. 35). Potvrzení o platných zdravotních prohlídkách hráčů musí být k dispozici před každým utkáním. Bez platné lékařské prohlídky nesmí nastoupit k utkání. Odpovědnost za předkládání potvrzení o zdravotním stavu sportovců má odpovědný vedoucí družstva.

         Případná kontrola totožnosti se provádí dle SŘH čl. 43. Rozhodčí v takovémto případě pořídí fotodokumentaci hráče a předložených hracích dokumentů a zašlou ji řídícímu orgánu soutěže.

 

14. Řízení utkání

         Všechna utkání jsou dle pravidel házené řízena dvojicí rozhodčích. Delegaci rozhodčích provede komise rozhodčích ČSH.

 

Rozhodčí

Rozhodčí jsou povinni:

 • kontrolovat registrační průkazy hráčů a funkcionářů včetně hlavního pořadatele, zapisovatele a časoměřiče,
 • vždy podrobně popsat důvod udělení červené karty, která byla udělena přímo (nejedná se o udělení červené karty za třetí vyloučení),
 • oznámit v případě vážného přestupku a odebrání registračního průkazu tyto skutečnosti telefonicky nejbližší pracovní den soutěžnímu sekretáři a zástupci komise mládeže,
 • zaslat originály všech zápisů o utkání řídícímu orgánu doporučeně první pracovní den po utkání  - zodpovídá hlavní rozhodčí,
 • nepovolit start hráčům v rozporu s čl. 9 tohoto rozpisu.
 • nepovolit vystupování trenérů a funkcionářů v trestu v rozporu s disciplinárním řádem házené.

 

Zápisy o utkání

Na jednotlivé disciplíny Házenkářského desetiboje budou připraveny specifické zápisy určené pouze pro tuto soutěž.

 

Zapisovatel a časoměřič

Úkoly těchto funkcionářů jsou stanoveny SŘH s následujícími změnami:

 • časoměřič spolu se zapisovatelem nekontrolují nástup hráčů doplňujících družstvo (na plný počet 14) - odpovídají rozhodčí,
 • časoměřič nekontroluje a nepíská vstup a odchod chybně střídajících hráčů - odpovídají rozhodčí,
 • funkce zapisovatele a časoměřiče může být sloučena,
 • pořadatel je povinen umožnit funkcionářům družstev (uvedených v zápise o utkání) přítomnost u stolku zapisovatele po dobu jejich turnajových utkání za účelem kontroly funkcí zapisovatele a časoměřiče - vždy pouze jeden funkcionář družstva uvedený v zápise o utkání. Nesmí však zasahovat do hry. Toto právo družstva nemusí využít.
 • u stolku časoměřičů a na stanovištích jednotlivých disciplín musí být k dispozici rozpis Házenkářského desetiboje,
 • u stolku časoměřičů musí být k dispozici zelené karty pro team-time-out

 

Pořadatelská služba

Pořadatelská služba musí být řádně označena. Hlavní pořadatel turnaje je uveden ve všech zápisech o utkání turnaje a v rámci této soutěže to musí být pouze jedna osoba. Před turnajem se představí hlavnímu rozhodčímu turnaje a domluví se s ním na spolupráci, musí být též označen a předkládá registrační průkaz.

 

15. Disciplína č. 1 – Utkání v házené s nařízenou osobní obranou

        

Disciplína je organizována jako turnaj všech zúčastněných družstev v házené s nařízenou celoplošnou osobní obranou na celém hřišti a přitom hráči mají povolen maximálně jednoúderový driblink. Jednoúderový driblink znamená povolení pouze jednoho doteku míče s podlahou po zpracování přihrávky nebo jiném získání míče pod kontrolu před odehráním míče nebo střelbou. Toto omezení platí i pro brankáře během hry. Pokud se hráč dopustí delšího než jednoúderového driblinku, odpískají rozhodčí „chybu v hraní s míčem“ a míč získává soupeř. 

Hrací systém turnaje je určen jako každý s každým. 

Hrací doba utkání v házené s osobní obranou je stanovena 1 x 10 minut. V případě, že družstvo nedodrží princip osobní obrany po celém hřišti, rozhodčí nejprve napomene zodpovědného vedoucího družstva. Pokud dojde k opakovanému porušení, rozhodčí udělí trest vyloučení jednoho z hráčů na 1 minutu. Vyloučeného hráče určí zodpovědný vedoucí družstva. Hráč, který je v utkání s nařízenou osobní obranou vyloučen, musí být povinně vystřídán jiným hráčem a nesmí 1 minutu nastoupit v utkání s nařízenou osobní obranou – pokračuje se tedy ve hře 6 na 6 s povinnou osobní obranou.  Pokud je hráč v utkání v házené s osobní obranou vyloučen méně jak 1 minutu před uplynutím hrací doby, trest končí s koncem utkání s nařízenou osobní obranou.

V této disciplíně není dovoleno brát si time – out.

V této disciplíně je zakázán pohyb hráče, který je označen jako brankář, na útočné polovině hřiště.

Za vítězství v utkání s nařízenou osobní obranou získává vítězné družstvo 2 body. V případě nerozhodného výsledku každé z družstev získává 1 bod.

 

 16. Disciplína č. 2 – Shoot-out

Disciplína je organizována jako turnaj všech zúčastněných družstev v shoot-out (v samostatných nájezdech). Systém turnaje je určen jako každý s každým.

Shot-out se provádí takto. Hráč družstva A stojí na čáře 9m hodu v prostoru krajní spojky. Přihrává míč vlastnímu brankáři, který stojí kdekoliv v brankovišti. Hráč vybíhá směrem k soupeřově brance družstva B, ve které je připraven brankář soupeřícího družstva. Ten nesmí opustit svoje brankoviště.

Brankář družstva A přihrává běžícímu spoluhráči míč. Brankář družstva A musí svou přihrávku provést v době, kdy je jeho spoluhráč stále v pohybu směrem k brance družstva B. Hráč družstva A může pro zpracování přihrávky změnit směr svého pohybu libovolným směrem tak,  aby bez dopadu na zem přihrávku zpracoval a:

a) bez úderu o zem (jednoúderového driblinku) při dodržení pravidel o krocích se snaží vstřelit branku družstvu B.

b) s pomocí jednoúderového driblinku) při dodržení pravidel o krocích se snaží vstřelit branku družstvu B.

 

Za branku vstřelenou způsobem a) získává hráč pro své družstvo 2 body.

Za branku vstřelenou způsobem b) získává hráč pro své družstva 1 bod.

 

Pokus je neplatný a ukončený, v případě, že:

- míč se dotkne země v době od přihrávky hráče A brankáři družstva A až po okamžik střelby hráče družstva A na branku soupeře (s výjimkou jednoúderového driblinku útočícího hráče),

- brankář družstva A opustí v průběhu pokusu brankoviště,

- hráč družstva A kdykoliv v průběhu pokusu opustí hřiště,

- hráč družstva A poruší pravidlo o krocích nebo při střelbě vstoupí do brankoviště.

 

V případě, že brankář družstva B opustí v průběhu pokusu svoje brankoviště, je pokus hráče družstva A automaticky považován za úspěšný bez ohledu na výsledek střeleckého pokusu.

Každé družstvo má k dispozici 14 pokusů, které musí provést 14 různých hráčů. Je povoleno střídat hráče v brankovišti, který plní roli přihrávajícího brankáře libovolnými hráči. Pokud z nějakého důvodu družstvo nemá k dispozici 14 hráčů, provedou svoje pokusy nejprve všichni hráči, kteří jsou k dispozici. Zbylé pokusy mohou provádět stejní hráči, přednostně však provádějí zbylé pokusy ti hráči, kteří nebyli úspěšní při provádění prvních pokusů. Hráče k provádění pokusů nominuje zodpovědný vedoucí družstva.

Družstva A a B se střídají vždy po jednom pokusu.

Brankař (hráč), který přihrává z brankoviště svému spoluhráči do zakončení, musí chytat následující soupeřův pokus.

Za vítězství v jednotlivém „utkání“ shoot-out získává vítězné družstvo 2 body. V případě nerozhodného výsledku každé z družstev získává 1 bod.

 

17. Disciplína č. 3 – Utkání v házené

Disciplína je organizována jako turnaj všech zúčastněných družstev v házené. Systém turnaje je určen jako každý s každým.

Hrací doba utkání v házené je stanovena 1 x 20 minut. V utkání jsou zakázány kombinované obranné systémy. Za kombinované obranné systémy se považuje, když jeden nebo více útočníků (ale ne všichni) jsou bráněni  osobně za čarou volného hodu tak, že jim obránce zamezuje přijímat přihrávky od spoluhráčů. Povolen je však obranný systém, kde jsou osobně bráněni pouze pivoti.

            Příklady kombinovaného obranného systému 1 + 5 a 2 + 4

 

 V případě, že družstvo nedodrží zákaz osobní obrany na jednoho či několik hráčů, rozhodčí nejprve hráče napomene a upozorní odpovědného vedoucího bránícího družstva. Pokud dojde k opakovanému porušení, rozhodčí udělí trest vyloučení na 1 minutu osobně bránícímu hráči.

Každé družstvo má během této disciplíny nárok na 1 team time-out, o který žádá položením zelené karty na stolek časoměřiče.

Za vítězství v utkání házené získává vítězné družstvo 2 body. V případě nerozhodného výsledku každé z družstev získává 1 bod.

 

18. Disciplína č. 4 – Aktivita hráčů

Disciplína není organizována jako samostatná soutěž jednotlivců nebo družstev, ale je statistickým vyhodnocením aktivity jednotlivých hráčů v utkáních (tím se rozumí součet bodů z disciplíny č. 1 a disciplíny č. 3 proti jednomu soupeři). Aktivita je vyjádřena tak, že za každého hráče, který v příslušném utkání (týká se utkání v házené s nařízenou osobní obranou a utkání v házené, nikoliv shoot-out) dosáhne alespoň jedné branky, získává družstvo jeden bod. Branky musí být dosaženo v průběhu hry, nikoliv ze 7m hodu.

Vítězem této disciplíny se stává družstvo, které získalo ze všech utkání nejvyšší počet bodů. V případě, že dvě nebo více družstev získá stejný počet bodů, rozhoduje o pořadí tzv. redukovaný počet bodů. Redukovaný počet bodů se zjistí tak, že se od celkového počtu bodů odečtou body získané v utkání (utkání s nařízenou osobní obranou a utkání házené s jedním soupeřem), ve kterém družstvo získalo nejvíce bodů. Pokud ani po této úpravě není možno zjistit pořadí, postupuje se obdobným způsobem („další redukcí“). Pokud nelze zjistit pořadí redukcí bodů, rozhodne o pořadí los.

 

19. Organizace utkání

Disciplíny č. 1-3 jsou organizovány v bezprostřední časové návaznosti a jsou pro potřeby tohoto rozpisu označovány jako „utkání“. Nejprve se uskuteční utkání v házené s nařízenou osobní obranou, následuje shoot-out, „utkání“ je zakončeno utkáním v házené.

Před zahájením „utkání“ provede rozhodčí losování. Výhoda míče a strany se mění z jednoho družstva na druhé pro osobní obranu a pro utkání. Pro Shoot-out bude provedeno další losování, vítěz si vybere, zda bude provádět shoot-outy jako první či druhý.

Výsledky jednotlivých disciplín se započítávají do samostatných tabulek.

 

20. Hodnocení výsledků utkání

           Stanovení pořadí družstev v turnajích (platí pro disciplínu č. 1-3) se provádí podle následujícího klíče. Pořadí jednotlivých družstev je určeno počtem dosažených bodů.

V případě rovnosti bodů dvou nebo více družstev rozhoduje o umístění v každém jednotlivém turnaji:

 • větší počet bodů ze vzájemných utkání
 • větší rozdíl branek ze vzájemných utkání
 • větší počet vstřelených branek ze vzájemných utkání
 • větší rozdíl branek ze všech utkání
 • větší počet vstřelených branek ze všech utkání
 • los

  

21. Disciplína č. 5 – Hod míčem

Disciplína je organizována jako soutěž jednotlivců a družstev v hodu házenkářským míčem na dálku z místa. Disciplíny se účastní za každé družstvo všech 14 hráčů (hráček) a každý hráč (hráčka) má 3 pokusy.

Na brankové čáře se vyznačí úsek 1 m široký. Ve vzdálenosti 20 m je na každou stranu vyznačena výseč kužely ve vzdálenosti 3 m od středu. Ve vzdálenosti 30 m je tato výseč 4,5 m od středu a ve vzdálenosti 40 m je to 6 m od středu.

Hráč (hráčka) provádí hod od tzv. odhodové čáry vrchním způsobem jednoruč do výseče. Při provádění hodu se hráč musí nepřetržitě dotýkat země aspoň částí předsunuté nohy (obdobně jako u 7 metrového hodu). Překročení čáry je možné až po odhodu. Hráč (hráčka) má tři pokusy a provádí je bezprostředně za sebou. Hráč nesmí při hodu přešlápnout odhodovou čáru a míč musí padnout do výseče.

Měří se délka všech platných hodů s přesností 10 cm. Vzdálenost se měří tak, že se vede myšlená kolmice od místa dopadu míče k pásmu, které prochází středem výseče. Při porušení některého pravidla disciplíny se pokus započítává, ale neměří se.

Do soutěže jednotlivců se každému hráči započítává pouze jeho nejlepší dosažený výkon. V případě, že dva nebo více hráčů (hráček) dosáhnou stejného výkonu, rozhoduje o jejich pořadí druhý nejlepší výkon. Obdobně se postupuje v případě, že druhé nejlepší výkony mají stejnou hodnotu. V případě, že i třetí nejlepší výkony jsou stejné, rozhoduje o pořadí los.

Do soutěže družstev se družstvu započítává součet 10 nejlepších výkonů jednotlivých hráčů (hráček). Každému hráči však lze započíst pouze jeden (nejlepší) výkon. V případě, že hodnocení dvou nebo více družstev je stejné, rozhoduje o pořadí družstev 11 nejlepší výkon dosažený jedenáctým nejúspěšnějším hráčem družstva. Obdobně se postupuje v případě, že ani toto kritérium nerozhodne o pořadí družstev.

Disciplína se uskuteční v pátek od 15.00 jako první testovací disciplína. Postupně ji absolvují družstva v pořadí 1, 2, 4, 3, 5 a 6.

 

22. Disciplína č. 6 - Odraz snožmo

Disciplína je organizována jako soutěž jednotlivců a družstev ve skoku do dálky. Disciplíny se účastní za každé družstvo všech 14 hráčů (hráček) a každý hráč (hráčka) má 3 pokusy. Nejprve všichni hráči (hráčky) družstva absolvují 1. pokus, potom postupně 2. pokus a nakonec 3. pokus.

Pásmo se položí na zem číselnými údaji vzhůru. Nulová hodnota je na vnější straně čáry, která určuje místo odrazu. Hráč (hráčka) stojí za čarou, která určuje místo odrazu s chodidly v šíři ramen. V blízkosti pásma a bez nakročení překonává co největší vzdálenost. Dopad musí být proveden na obě nohy tak, aby při dopadu zůstal hráč (hráčka) stát pevně oběma na místě. Hráč (hráčka) se v průběhu pokusu může dotýkat země pouze chodidly.

Zapisuje se délka všech tří pokusů s přesností 5 cm. K posouzení výkonu se používá tyč, kterou se označí místo dopadu. Místem dopadu je nejbližší část chodidla směrem k místu startu. Výkon se zaokrouhluje směrem dolů. (Například 10.54 cm se zapíše jako 10.50 cm). Při porušení některého pravidla disciplíny se pokus započítává, ale neměří se.

Do soutěže jednotlivců se každému hráči (hráčce) započítává pouze jeho nejlepší dosažený výkon. V případě, že dva nebo více hráčů (hráček) dosáhnou stejného výkonu, rozhoduje o jejich pořadí druhý nejlepší výkon. V případě, že i ten je stejný, rozhoduje o jejich pořadí třetí výkon. V případě, že i ten je stejný,  rozhoduje o pořadí los.  

Do soutěže družstev se družstvu započítává součet 10 nejlepších výkonů jednotlivých hráčů (hráček). Každému hráči (hráčce) však lze započíst pouze jeden (nejlepší) výkon. V případě, že hodnocení dvou nebo více družstev je stejné, rozhoduje o pořadí družstev 11 nejlepší výkon dosažený jedenáctým nejúspěšnějším hráčem (hráčkou) družstva (popř. 12 a další).

Disciplína se uskuteční v pátek od 15.00 bezprostředně po absolvování první disciplíny – Hod míčem. Družstva přechází ve stejném pořadí – 1, 2, 4, 3, 5 a 6.

 

23. Disciplína č. 7 – Rychlý běh

Disciplína je organizována jako soutěž jednotlivců a družstev v běhu 2x15 m. Disciplíny se účastní za každé družstvo 14 hráčů (hráček) a každý hráč (hráčka) má 2 pokusy.

Dvěma rovnoběžnými čarami se vyznačí úsek 15 m. Při elektrické časomíře je ještě před startovní čarou ve vzdálenosti 0,5 m rovnoběžně s ní pomocná čára pro výchozí postavení hráče. Elektrická časomíra je v úrovni startovní čáry.

Hráč (hráčka) běží souvisle dva patnáctimetrové úseky ve sportovní obuvi z polovysokého startu na zrakový signál, kterým je následující pohyb paže: upažit – připrav se, vzpažit – pozor, upažením připažit – vpřed. Hráč smí vyrazit opačným směrem až po dotyku nebo překročení vyznačené čáry jednou nohou. V případě měření elektrickou časomírou hráč zaujímá postavení těsně za pomocnou čarou, startuje sám po předběžném souhlasu osoby u elektrické časomíry. Hráč smí vyrazit opačným směrem až po dotyku nebo překročení vyznačené čáry jednou nohou. Disciplínu tvoří dvojí proběhnutí úseku předepsaným způsobem. Každý hráč má dva pokusy.

Čas se měří od startovního povelu vpřed, u elektrické časomíry od proběhnutí roviny nad startovní čárou do proběhnutí druhého úseku s přesností na setiny sekundy (u elektrické časomíry), popř. na desetiny sekundy (u ručního měření). Zapisují se výsledky obou pokusů.

Do soutěže jednotlivců se každému hráči započítává pouze jeho nejlepší dosažený čas. V případě, že dva nebo více hráčů (hráček) dosáhnou stejného výkonu, rozhoduje o jejich pořadí druhý nejlepší výkon. V případě, že i ten je stejný rozhoduje o pořadí los.

Do soutěže družstev se družstvu započítává součet 10 nejlepších výkonů jednotlivých hráčů. Každému hráči však lze započíst pouze jeden (nejlepší) výkon. V případě, že hodnocení dvou nebo více družstev je stejné, rozhoduje o pořadí družstev 11 nejlepší výkon dosažený jedenáctým nejúspěšnějším hráčem družstva (popř. 12 a další).

Disciplína se uskuteční v sobotu ráno od 9.00 hodin v pořadí 1, 3, 2, 5, 4 a 6.

 

24. Disciplína č. 8 – Přesná střelba

Disciplína je organizována jako soutěž jednotlivců a družstev ve střelbě na přesnost. Disciplíny se účastní za každé družstvo všech 14 hráčů (hráček) a každý hráč (hráčka) má 8 pokusů.

Do házenkářské branky se umístí plachta o velikosti 2 m x 3 m, ve které jsou ve čtyřech rozích situovány kruhové nebo čtvercové otvory o průměru cca 50 cm nebo o rozměru 50 cm x 50 cm. Od středové osy protínající střed branky a střed čáry 7m hodu se na každou stranu naměří 0,75 m. Vznikne tak 1,5 m široký prostor.

Hráč střílí z tohoto prostoru vrchní střelbou jednoruč z místa směrem na branku ze vzdálenosti 9m nebo ze vzdálenosti 6m. Vzdálenost může hráč zvolit podle svého uvážení a může ji v průběhu provádění pokusů libovolně měnit. Střelou se snaží umístit míč do příslušného otvoru. Každý hráč (hráčka) má k dispozici 8 pokusů (na každý otvor má 2 pokusy). U každého pokusu trefit otvor je povolen pouze jeden dopad míče o zem. Míč musí projít otvorem celým svým objemem. Hráč (hráčka) nesmí při provádění hodu přešlápnout čáru 9m hodu nebo brankoviště (6m). Každý hráč (hráčka) odhází všech 8 pokusů nejednou a to tak, že si vybere jeden z otvorů a směr, kterým bude pokračovat.  Například vybere pravý dolní roh a směr po směru hodinových ručiček. Musí tedy hodit první dva pokusy na pravý spodní roh, druhé dva na levý spodní, 5. a 6. pokus na levý horní a 7. a 8. pokus na pravý horní roh.

         Za každý úspěšný pokus z hranice 6 m obdrží hráč (resp. družstvo) 1 bod. Za každý úspěšný pokus z hranice 9 m obdrží hráč (resp. družstvo) 3 body.

Do soutěže jednotlivců se každému hráči započítává součet dosažených bodů. V případě, že dva nebo více hráčů (hráček) dosáhnou stejného výkonu, rozhoduje o jejich pořadí více bodů dosažených střelbou z hranice 9m. V případě, že i ten je stejný rozhoduje o pořadí los.

Do soutěže družstev se družstvu započítává součet 10 nejlepších výkonů jednotlivých hráčů. V případě, že hodnocení dvou nebo více družstev je stejné, rozhoduje o pořadí družstev 11 nejlepší výkon dosažený jedenáctým nejúspěšnějším hráčem družstva (popř. 12 a další).

Disciplína se uskuteční v sobotu večer bezprostředně po ukončení posledního utkání v 18.30 v pořadí 6, 2, 4, 1, 3 a 5.

 

25. Disciplína č. 9 – Překážková dráha

Disciplína je organizována jako soutěž jednotlivců a družstev v rychlém překonávání vytvořené překážkové dráhy. Disciplíny se účastní za každé družstvo všech 14 hráčů (hráček) a každý hráč má 1 pokus.

Pořadatel spolu s trenéry jednotlivých družstev (např. každý trenér navrhne jednu překážku) a na základě technických možností vytvoří v tělocvičně jednoduchou překážkovou dráhu. Pořadatel ve spolupráci s trenéry stanoví pravidla pro překonání této dráhy (způsoby překonávání překážek, penalizace za chybné překonání překážky apod.) Měření se prování elektronicky s přesností na setiny sekundy nebo ručně s přesností na setiny sekundy.

Každé družstvo má vyhrazený 5 minutový limit na vyzkoušení překážkové dráhy a seznámení se s pravidly disciplíny.

Do soutěže jednotlivců se každému hráči započítává jeho dosažený výkon. V případě, že dva nebo více hráčů (hráček) dosáhnou stejného výkonu, rozhoduje o pořadí los.

Do soutěže družstev se družstvu započítává součet 10 nejlepších výkonů jednotlivých hráčů. V případě, že hodnocení dvou nebo více družstev je stejné, rozhoduje o pořadí družstev 11 nejlepší výkon dosažený jedenáctým nejúspěšnějším hráčem družstva (popř. 12 a další).

Disciplína se uskuteční v neděli ráno v 09.00 hodin v pořadí družstev 4, 5, 1, 6, 2, 3.

 

 26. Disciplína č. 10 – Fair play

Disciplína není organizována jako samostatná soutěž jednotlivců nebo družstev, ale je statistickým vyhodnocením „slušnosti“ jednotlivých hráčů (hráček) v utkáních.

V průběhu utkání (utkání s nařízenou osobní obranou a utkání házené) se zaznamenají všechny žluté karty, dvouminutové tresty a červené karty. Za každou žlutou kartu získává družstvo 1 trestný bod. Za každý dvouminutový trest 2 trestné body. Za druhý dvouminutový trest pro jednoho hráče je to 5 trestných bodů. Za třetí dvouminutový trest pro jednoho hráče 10 trestných bodů. Za přímou diskvalifikaci 25 trestných bodů. Za trest do konce utkání s odebráním registračního průkazu 50 trestných bodů. Za tresty udělené lavičce nebo funkcionářům družstva přítomných na lavičce se udělují trestné body v dvojnásobné hodnotě.

  

27. Celkové pořadí družstev

V každé disciplíně bude stanoveno podle pravidel jednotlivých disciplín pořadí všech družstev od prvního po šesté. Za dosažené pořadí v jednotlivých disciplínách jsou každému družstvu přiděleny „body za pořadí“ podle zvláštního klíče: za první místo v jednotlivé disciplíně obdrží družstvo 6 bodů, za druhé 5, za třetí 4 za čtvrté 3 za páté 2 a za šesté 1 bod. Součet bodů za pořadí ze všech disciplín pak určuje celkové pořadí družstev.

Do celkového pořadí družstev se započítávají výsledky disciplín č. 1. - 9. Disciplína č. 10 je vyhodnocována samostatně a do celkového pořadí družstev se nezapočítává.

V případě, že dvě nebo více družstev dosáhne stejného počtu „bodů za pořadí“, rozhoduje o celkovém pořadí umístění družstev v disciplíně č. 3.

Pokud za některé družstvo nastoupí k „individuálním disciplínám“ méně než 10 hráčů z důvodu zranění či nemoci nebo diskvalifikace hráče při provádění disciplíny, provede se přepočet chybějících výkonů. Chybějící výkony se spočítají tak, že nejhorší desátý výsledek ze všech družstev se násobí 1,1 (disciplína č. 7 a 9) nebo koeficientem 0,9 (disciplína č. 5, 6 a 8).

 

 28. Prémiový násobek – Joker

Každé družstvo má k dispozici kartu Joker. Tuto kartu smí před zahájením soutěže vsadit na libovolnou disciplínu (s výjimkou disciplíny Fair play), ve které se domnívá, že jako družstvo dosáhne nejlepšího umístění. Dosažené „body za pořadí“ v této Joker-disciplíně se pak násobí dvěma. Na technické poradě v pátek nahlásí vedoucí jednotlivých družstev Joker-disciplínu, tedy disciplínu, na kterou chce Jokera vsadit. Toto určení již nelze v průběhu soutěže změnit.

 

 29. Ocenění

Družstvo, které se umístí v celkovém pořadí na 1. místě se stává „Vítězem házenkářského desetiboje mladších žáků (žákyň) pro sezónu 2019/2020“.