SELECT NABÍDKA
TV COM

Kalendář

<srpen 2018>
poútstčtsone
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Inkostar

Informace o akcích a zajímavosti z házené do vašeho emailu. Přihlaste se k odběru novinek.
Email

Rozpis soutěže

 

1.    Pořadatelé soutěže

Hlavním pořadatelem je Český svaz házené na všech úrovních (dále jen ČSH). Spolupořadatelem je Asociace školních sportovních klubů České republiky (dále jen AŠSK).

 

2.    Účastníci soutěže

Novinářský kalamář je dlouhodobá postupová soutěž v házené školních družstev ve dvou kategoriích – chlapci a dívky. Hráči těchto družstev musí být příslušníky téže školy, která družstvo do soutěže vysílá. Pod pojmem školní družstvo se pro účely této soutěže rozumí družstvo, které v příslušné kategorii vysílá základní škola či víceleté gymnázium. Členství školy v AŠSK není podmínkou.

  

3.    Kategorie

Pořadatel vypisuje dvě kategorie – chlapeckou a dívčí. Ustavovat smíšená družstva není přípustné. Novinářského kalamáře se mohou účastnit družstva, která splní tyto podmínky (dle kategorií AŠSK):

-          Družstvo je složeno z žáků jedné školy

-          Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození 2004 – 2006

-          Žák smí v daném školním roce v daném sportu startovat pouze v jedné věkové kategorii

Všechny tři podmínky musí být splněny současně.

 

 

4.    Systém soutěže a přihláška

Soutěž se hraje ve třech postupových kolech. Regionální (zpravidla místní nebo okresní kolo), krajské kolo a národní finále.

Regionální a krajská kola organizuje příslušný krajský svaz házené, který stanoví termín pro podávání přihlášek do této soutěže (nejpozději však do 31. 3. 2018). Krajský svaz házené pak zároveň určí systém regionálních a krajského kola včetně postupových klíčů z regionálního do krajského kola a vydá rozpisy těchto kol.

Národní finále pořádá ČSH prostřednictvím komise mládeže ČSH.

 

 

5.    Předpis

 Utkání Novinářského kalamáře se hrají na všech stupních dle pravidel házené, soutěžního řádu házené, znění tohoto rozpisu, rozpisu národního finále a rozpisů krajských, okresních nebo místních kol.

Rozpisy krajských, okresních a místních kol vydávají pořadatelé z řad jednotlivých oddílů házené nebo škol ve spolupráci s krajskými svazy házené, s krajskými nebo okresními radami AŠSK ČR.

Krajská, okresní a místní kola jsou organizována za možné finanční účasti krajských nebo okresních rad AŠSK ČR.

Vhodná je kombinace obou dvou subjektů, kdy krajské svazy hradí rozhodčí a nájmy a AŠSK ČR ceny do soutěže.

 

6.    Pravidla

            Všechna utkání se hrají dle platných pravidel házené. V Novinářském kalamáři je zakázán systém kombinované obrany. V této soutěži je zakázáno používání házenkářských vosků či lepidel.

 

7.    Regionální kolo

            Regionální (místní nebo okresní) kolo organizuje ten krajský svaz házené, na jehož území má sídlo krajská samospráva, pod kterou příslušný region náleží. Organizace jednotlivého regionálního kola spočívá především v zajištění hřiště (haly), pozvánek pro jednotlivá družstva, zpracování hracího plánu, zajištění rozhodčích a pořadatelské služby, zajištění cen. Krajský svaz házené může organizací regionálního kola pověřit jiné subjekty nebo ho pověřit dílčími úkoly při organizaci. Takovými subjekty se rozumí zejména sdružené kluby, organizační složky AŠŠK, školy či regionální organizace DDM. Veškeré náklady na pořádání regionálního kola, v případě, že není domluveno jinak, nese krajský svaz. Organizátor není oprávněn vybírat od zúčastněných družstev žádné poplatky.

Hrací systém regionální kola určí organizátor v závislosti na počtu přihlášených družstev. Nejlepší družstva regionálního kola postupují do krajského kola dle klíče stanoveného krajským svazem házené.

Všechna regionální kola soutěžního ročníku 2017/2018 musí být sehrána do 30. 4. 2018.

 

8.    Krajské kolo

            Do krajského kola postupují družstva z regionálních kol. V případě, že se na území kraje nepořádala regionální kola, může se krajského kola zúčastnit jakékoliv školní družstvo na základě přihlášek. Krajské kolo organizuje výhradně krajský svaz házené, na jehož území má sídlo orgány krajské samospráva. Organizace jednotlivého krajského kola spočívá především v zajištění hřiště (haly), pozvánek pro jednotlivá družstva, zpracování hracího plánu, zajištění rozhodčích a pořadatelské služby, zajištění cen. Veškeré náklady na pořádání krajského kola, v případě, že není domluveno jinak, nese krajský svaz házené.

Krajský svaz házené může organizací nebo dílčími úkoly krajského kola pověřit jiné subjekty. V případě, že organizací pověří školu, získává tato automaticky právo na start v tomto krajském kole, bez ohledu na to, zda startovalo v regionálním kole.

Veškeré náklady na pořádání krajského kola, v případě, že není domluveno jinak, nese krajský svaz házené. Český svaz házené poskytne dotaci na pořádání krajského kola pořádajícímu krajskému svazu házené (nebo subjektu, který pro KSH turnaj uspořádal) ve výši 300 Kč násobené počtem uskutečněných utkání turnaje krajského kola, jejichž minimální hrací doba musí být 20 minut (2x 10 minut nebo 1x 20 minut).

Hrací systém krajského kola určí organizátor v závislosti na počtu přihlášených družstev. Nejlepší družstvo krajského kola postupuje do národního finále.

Všechna krajská kola soutěžního ročníku 2017/2018 musí být sehrána do 14. 5. 2018.

  

9.    Národní finále

            Národní finále organizuje výhradně komise mládeže ČSH. Organizace národního finále spočívá především v zajištění hřiště (v případě nepříznivého počasí i sportovní haly na házenou), pozvánek pro jednotlivá družstva, zpracování hracího plánu, zajištění rozhodčích a pořadatelské služby, zajištění cen, zajištění ubytování a stravování zúčastněných družstev, organizaci zahajovacího a závěrečného ceremoniálu. Veškeré náklady na pořádání národního finále, v případě, že není domluveno jinak, nese Český svaz házené.

Komise mládeže Českého svazu házené může organizací národního finále pověřit jiný subjekt nebo ho pověřit dílčími úkoly při organizaci (dále jen garant národního finále). V takovém případě mu poskytne dotaci v max. výši 40.000 Kč na jedno národní finále. Výše dotace je určena v závislosti na rozsahu úkolů, které garant národního finále zajišťuje.

Garant národního finále je oprávněn vybírat účastnické poplatky v maximální výši 300 Kč na osobu a 500 Kč na družstvo. Dopravu do místa národního finále si účastníci hradí sami. 

Do národního finále postupují nejlepší družstva z krajských kol (max. 14 družstev). Dále se může zúčastnit národního finále družstvo umístěné na druhém místě krajského finále toho kraje, jehož družstvo zvítězilo v loňském ročníku a také družstvo garanta národního finále, je-li jím škola.

 Národní finále soutěžního ročníku 2017/2018 pro kategorii chlapců i dívek se koná od 23. 5. do 25. 5. 2018 ve Velké Bystřici.