Rada Českého svazu házené

 

Rada Českého svazu házené dohlíží na činnost Exekutivy ČSH a vykonává další činnosti svěřené jí stanovami.

 

Rada je oprávněna upozorňovat Exekutivu ČSH na nedostatky v její činnosti a poskytovat jí doporučení k nápravě. Projednává a schvaluje zprávu o výsledcích hospodaření ČSH v roce, ve kterém není svolána Konference ČSH. Projednává a schvaluje návrh hospodaření (rozpočet) ČSH pro nadcházející účetní období v roce, ve kterém není svolána Konference ČSH. Na návrh Exekutivy ČSH projednává a schvaluje sportovně technické Řády, které řeší problematiku řízení sportovní činnosti, jejich doplnění a změny.

Radu tvoří tito členové s hlasem rozhodujícím:
- zástupci KSH volení krajskými konferencemi, přičemž každý KSH volí jednoho zástupce
- tři zástupci nejvyšší ženské soutěže, zvolení na setkání klubů nejvyšší ženské soutěže
- pět zástupců nejvyšší mužské soutěže zvolení na setkání klubů nejvyšší mužské soutěže

Členové Rady si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu Rady na dobu čtyř let.

Jednání Rady svolává a řídí předseda Rady či jím pověřený místopředseda Rady dle potřeby, zpravidla alespoň jednou za rok.

 

 

Složení Rady Českého svazu házené

Předseda

osoba

Ing. Róbert Miček

delegát Plzeňského krajského svazu házené
 
 
 

Místopředseda

osoba

Jan Deml

delegát Pardubického krajského svazu házené

 

 

Zástupci krajských svazů házené

 
osoba

Miroslav Šajner

delegát Pražského svazu házené

 
 
 
 
osoba

Libor Skružný

delegát Středočeského krajského svazu házené

 
 
 
 
osoba

Karel Šulc

delegát Jihočeského krajského svazu házené

  
  
  
   osoba

Martin Vágner

delegát Ústeckého krajského svazu házené
 

 

 

osoba 

Livia Christiánová

delegát Libereckého krajského svazu házené 
 
 
 
 
 
osoba

Miloš Kastner

delegát Královéhradeckého krajského svazu házené
 
 

 

osoba

Valdemar Macharáček

delegát Olomouckého krajského svazu házené
 
 
 
 
 
 
osobaIng. Zdeněk Tůma
delegát Krajského svazu házené Vysočina
 
 
 

 

 

osoba

Ing. Antonín Levíček

delegát Jihomoravského krajského svazu házené

 

 
 
 
osoba

Rudolf Jaroň

delegát Moravskoslezského krajského svazu házené
 

   

  

                        Michal Balhárek

                             delegát Zlínského krajského svazu házené
   

 Zástupci WHIL

 
osoba

Jaroslav Turek

DHK Zora Olomouc
 
 
 
 
 
osoba

Richard Toman

DHC Slavia Praha
 
 
 

  

Zástupci extraligy  


 
osoba

Václav Starý

HK A.S.A. Město Lovosice

 
 
 
 
osoba

Jiří Janošek

HC Gumárny Zubří
 
 
 
 
 
osoba

Jan Josef

HC Dukla Praha